Hlavní obsah

Fakta: Česko stárne. Do statistik však hrubě zasáhl koronavirus

Foto: Profimedia.cz, Seznam Zprávy

Ilustrační foto.

Reklama

19. 1. 2022 20:05

Každý pátý obyvatel Česka byl v roce 2020 starší 65 let. Stárnutí populace však neřeší jen Česká republika – podle WHO se procento populace starší 60 let mezi lety 2015 a 2050 téměř zdvojnásobí.

Článek

Senioři v Česku

Seznam Zprávy připravují sérii článků mapujících život a životní podmínky seniorů v České republice. Následující díly se budou věnovat tématům

Senioři a covid

Senioři a finance

Pečovatelské služby pro seniory

Bydlení seniorů

Senioři a osamělost

Česká populace dál stárne – a nic na tom nezměnila ani zvýšená úmrtnost spojená s epidemií. Na věkovém rozložení obyvatel Česka se však přesto podepsala: meziroční nárůst seniorů ve věku 65 a více let byl v roce 2020 nejnižší od roku 2005. V této kategorii přibylo 27 tisíc osob, což představuje 1,3 procenta. Roční přírůstky seniorů se přitom podle údajů Českého statistického úřadu ve druhé dekádě 21. století pohybovaly mezi 2,2 až 3,9 procenta.

V roce 2020 zemřelo 16,1 tisíce seniorů, což je o 17 procent více než rok předtím. S celkovým součtem 109,2 tisíce zesnulých seniorů se rok 2020 zapsal jako ten s nejvyšším počtem úmrtí v kategorii za více než sto let. Pokud by epidemie nebyla a seniorská populace by dále rostla zhruba dvouprocentním tempem, přibylo by podle statistiků o 13 tisíc seniorů navíc.

V roce 2020 tak lidé ve věku 65 let a starší zastupovali téměř přesnou pětinu české populace.

Naděje dožití klesla, stárnutí populace pokračuje

V absolutních číslech vzrostla zejména skupina 70–74 let, tedy početně silná generace narozená po druhé světové válce. Relativně pak podle statistik vzrostla skupina o deset let starších, 80–84 let, konkrétně o tři procenta.

Covidový rok 2020 také ukončil stoupavou tendenci křivek ukazujících naději dožití ve věku 65 let. U mužů tento ukazatel klesl o jeden rok na 75,3, u žen pak o 0,7 roku na 81,4. Mezi lety 2011 a 2019 přitom u obou pohlaví stoupla naděje dožití o necelé dva roky.

Foto: Český statistický úřad

Vývoj naděje dožití od roku 2001

Česko stárne rychleji

Česká republika není jedinou zemí, ve které se stárnutí řeší, ze zemí Evropské unie však patří k těm, kde je toto tempo spíše vyšší. Mezi lety 2008 a 2018 bylo Česko na třetí příčce mezi státy EU, pokud jde o zvýšení podílu obyvatel ve věku 65 let a více. Před námi byla jen Malta a Finsko, naopak nejpomaleji stárnou Lucembursko, Rakousko a Německo.

Podle projekce Eurostatu v roce 2050 významně přibude zejména seniorů starších 85 let, výrazný nárůst očekávají statistici ve všech kategoriích starších 75 let. Naopak procentuální zastoupení mladších generací bude podle projekce slábnout, a to včetně dětí mladších pěti let.

Zvýší se tak věkový medián. Mezi lety 2019 a 2050 naroste podle Eurostatu o 4,5 roku na střední hodnotu 48,2 roku.

Plně vybarvené pole zobrazuje situaci k 1. lednu 2019, obrys pak předpověď pro rok 2050. Modrou barvu mají muži, žlutou ženy.

Foto: Eurostat

Vývoj věkové pyramidy podle Eurostatu

Do osmi let bude každý šestý člověk starší 60 let

Stárnutí lidstva se věnuje také WHO. Světová zdravotnická organizace odhaduje, že procento populace starší 60 let se mezi lety 2015 a 2050 téměř zdvojnásobí – z 12 na 22 procent. Organizace navíc předpovídá, že v roce 2030 bude každý šestý člověk na světě starší 60 let a že mezi lety 2020 a 2030 vzroste počet lidí v tomto věku téměř o polovinu (z 1 miliardy na 1,4 miliardy). Počet seniorů ve věku 80 a více let se podle zprávy do třiceti let od roku 2020 ztrojnásobí.

Reklama

Doporučované