Hlavní obsah

Průzkum ukázal, proč Češi jezdí do zahraničí. Doma jim vadí drahota a Češi

6. 8. 2022 19:53

Podle posledního průzkumu platformy Výzkumník Seznam se třetina respondentů chystala do zahraničí, třetina naopak plánovala zůstat doma. Jako největší překážku v tom, zda vůbec vyrazit na dovolenou, vidí obyvatelé Česka finance.

Reklama

Článek

Podle údajů Seznam Zpráv se posledního průzkumu platformy Výzkumník Seznam zúčastnil zatím nejvyšší počet respondentů, konkrétně 1 701. 

Následující graf znázorňuje základní přehled s tím, že každý bod reprezentuje každého respondenta či respondentku.

Do tohoto konkrétního průzkumu se zapojilo 58 procent mužů a 42 procent žen. Kliknutím na druhou stránku se účastníci průzkumu zobrazí podle věkových skupin. Nejpočetněji jsou zastoupeni třicátníci a čtyřicátníci.

Pětina lidí dovolenou neplánuje

Na otázku, kolik dovolených letos plánují, odpovědělo 20 procent respondentů, že žádnou. Odpovědi se částečně překrývaly s těmi, kdo uvedli, že na dovolenou budou trávit doma, ale fakticky žádnou nemají či neplánovali.

Největší podíl (více než 30 %) lidí letos plánuje jednu dovolenou, čtvrtina dvě dovolené a více než dvě dovolené si chce letos dopřát 14 procent zúčastněných. Muži i ženy jsou v odpovědích zastoupeni rovnoměrně.

Další graf obsahuje tři listy: první ukazuje, že 57 procent respondentů jako dopravní prostředek na dovolenou či na dovolené volí auto (pravý sloupec). Leteckou dopravu volí viditelně méně lidí (21 %). Třetí záložka pak ukazuje, kam lidé nejčastěji cestují.

Naprostá většina uvádí jako cílovou destinaci některou z evropských zemí s tím, že na mapě ukazujeme, jak se mění způsob dopravy s rostoucí vzdáleností od domova. Čím vzdálenější místo pobytu, tím častěji lidé volí letadlo. Obvykle přesně vymezený čas pro dovolenou lidé raději tráví v místě pobytu než cestou do něj a zpět.

Zdaleka největší bariéru v tom, zda člověk vůbec vyrazí na dovolenou, vidí lidé v penězích. Finance jako odrazující faktor uvádí více než 40 procent respondentů.

Dále odrazuje vzdálenost nebo cizí jazyk. Hojně se objevovala také pandemie koronaviru, již lidé rovněž uváděli jako jeden z důvodů, proč je neláká cizina. Vadí jim jak opatření proti šíření nákazy (v evropských zemích touto dobou prakticky žádná nejsou), tak opětovné šíření viru nebo strach z nakažení.

Ovšem v otázce, co naopak odrazuje od dovolené v Česku, zase v souvislosti koronavirem vadila nezodpovědnost, nízká proočkovanost, bezohlednost a nedodržování preventivních opatření.

Pokud jde o cizí jazyk, v souvislosti s dovolenou odrazuje, ale zároveň i láká. Převažuje část lidí, které nutnost dorozumět se jinak než česky odrazuje (17 %), zatímco těch, co pobyt v zahraničí oceňují i proto, že musí mluvit jinou řečí, je 11 procent.

U otázek na to, co respondenty láká nebo odrazuje na dovolené v zahraničí, bylo možné volit z více možností, proto celkový součet procent je vyšší než 100.

U dovolených v tuzemsku nejvíce odrazují finance (uvádí to 41 % respondentů): buď je lidé nemají na dovolenou vůbec, nebo zmiňují, že je v Česku předraženo a dovolená v cizině je nakonec vyjde levněji. Na druhém místě uvádějí, že je od dovolené v Česku odrazují samotní Češi (19 %).

Výzkum proběhl na platformě Výzkumník Seznam v červenci 2022 a zúčastnilo se ho 1 701 respondentů. Respondenti nejsou vybráni jako náhodný reprezentativní vzorek, ale následně jsou výsledky průzkumu naváženy tak, aby jejich soubor jako celek odpovídal základním demografickým ukazatelům za Českou republiku (pohlaví, věk, bydliště). Zároveň jsou výsledky srovnávány a případně dovažovány na již zveřejněné reprezentativní průzkumy relevantních agentur na daná témata.

Výzkumník Seznam

Výzkumník Seznam je výzkumný panel společnosti Seznam. Uživatelé se do něj mohou zaregistrovat a účastnit se průzkumů na různá témata. Do vhodného výzkumu je účastník pozván e-mailem na základě sociodemografických informací, které o sobě poskytl (pohlaví, věk, vzdělání, pracovní postavení, kraj, velikost obce). Veškeré výsledky jsou však anonymní a nejsou spojovány s konkrétní osobou.

Chcete nám pomoci zjišťovat informace? Podívejte se do Výzkumníka Seznam.

Reklama

Doporučované