Hlavní obsah

Srovnání života v Česku: v čem ženy válcují muže a proč ztrácejí v politice

Petr Juna
redaktor
Foto: Shutterstock.com

Podle aktuálních dat Českého statistického úřadu tvoří ženy v Česku 50,7 procenta populace.

Reklama

8. 2. 8:00

ANALÝZA. Muži a ženy jsou v České republice zastoupeni poměrně rovnoměrně, půl na půl. Jak ale ukazuje velké statistické srovnání, v mnoha případech jsou mezi oběma skupinami velké rozdíly.

Článek

Analýzu si také můžete poslechnout v audioverzi.

Co se v analýze dočtete

  • Seznam Zprávy na základě aktuálních dat porovnaly životy žen a mužů v Česku.
  • Ženy například častěji dosahují vysokoškolského vzdělání a dožívají se i vyššího věku.
  • Naopak v politice jsou zastoupeny velmi málo, v rámci EU podprůměrně.

Mužů a žen je v České republice přibližně stejný počet. Podle aktuálních dat Českého statistického úřadu tvoří ženy 50,7 procenta populace – je jich pouze o zhruba 149 tisíc více než mužů. Jsou však oblasti, kde jedna skupina výrazně převládá nad druhou.

Rozdíl je patrný už ve vzdělání. Zatímco od mateřských po střední školy je poměr obou skupin rozdělen poměrně rovnoměrně a žen je o jeden až dva procentní body méně, na veřejných i soukromých vysokých školách je studentek více než studentů. Jen na státních – tedy Policejní akademii ČR a Univerzitě obrany – ženy představují zhruba třetinu studentů.

U absolventů toto číslo dokonce napříč kategoriemi mírně vzroste. Jen mezi studenty doktorské úrovně vzdělávání tvoří ženy 44,5 procenta. Tady Česká republika nedosahuje ani průměru EU – nižší podíl má pouze Lucembursko.

„Průměrný věk nástupu na doktoráty se v zemích OECD pohybuje těsně pod hranicí třicítky, což je také nejčastějším věkem pro započetí rodiny. Délka české rodičovské v životě matky a minimální podpora flexibilních úvazků mohou být jedněmi z důvodů, proč je na tom Česko tak špatně,“ vysvětlila Seznam Zprávám ekonomka a výzkumnice se zaměřením na sociální politiku Linda Kunertová.

„Práce ve vědě, natož třeba přírodní či výpočetní, je navíc pro nás podprahově spojena s mužskými kompetencemi - a to ačkoliv ženy v mezinárodních srovnáních OECD dosahují srovnatelných, ne-li lepších výsledků například v matematických schopnostech,“ dodala.

Vraždy a loupeže vs. znásilnění a domácí násilí

Muži jsou zase častěji obětí trestných činů. Konkrétně v roce 2021 o zhruba 14 procent. Mají téměř trojnásobnou pravděpodobnost, že je někdo oloupí (okrade za použití násilí, pozn. red.), trojnásobná je také pravděpodobnost, že muži někdo úmyslně ublíží na zdraví. Častěji se také stávají obětí vraždy.

Naopak ženy v České republice mají oproti mužským protějškům dvanáctinásobnou pravděpodobnost, že je někdo znásilní, osmkrát častěji u nich policisté evidují pohlavní zneužívání a jsou také třikrát častěji obětí kyberkriminálních trestných činů.

Ke znásilnění u obou pohlaví nejčastěji dochází do věku 18 let. Pachatelé jsou zpravidla muži (454 ku 6 ženám) ve věku 31–40 let (více než třetina ze všech pachatelů).

Ženy jsou navíc desetkrát častěji oběťmi domácího násilí. Zatímco v jejich případě dochází k tomu trestnému činu nejčastěji v rozmezí mezi 19 a 30 lety, muži jsou nejčastěji obětí ve věku 61 a více let. Ani jedna mužská věková kategorie však nedosahuje hodnot té nejméně frekventované ženské (51-60 a 65 a více let).

Za sledovaný rok byli pachatelé domácího násilí v 277 případech muži (z toho 252 občané České republiky), v 11 případech označila policie za pachatele ženu.

Kratší život, více sebevražd

Předloňský rok byl podle statistiků již druhý v řadě, kdy byl přerušen dlouhodobý pozitivní vývoj naděje dožití při narození. Zatímco ještě v roce 2019 měly narozené dívky naději na více než 82 let života, o rok později tato hodnota klesla na 81,4 a následující rok na 80,5 roku. Muži klesli z 76,3 v roce 2019 a 75,3 v roce 2020 na 74,1 roku v roce 2021.

Mezi příčinami smrti u obou pohlaví dominují nemoci oběhové soustavy, na druhém místě jsou novotvary. Vysoko na žebříčku se zařadil také covid-19. 

Pokud jde o sebevraždy, na jednu v případě ženy vycházelo v roce 2021 3,8 spáchaných muži. Nejčastěji se v obou kategoriích jedná o seniory, druhá riziková věková skupina je 45–54 let. I ve způsobu, jakým si berou život, jsou mezi pohlavími rozdíly. Nejčastější volbou je obecně oběšení, u mužů jde o více než polovinu dokonaných sebevražd. Druhým „favoritem“ je pak zastřelení. Ženy si na život sahají krom již zmíněného oběšení hlavně skokem z výšky nebo otrávením.

„Chlapi drží a tvrdí, že je všechno v pořádku, až to nevydrží,“ vysvětloval pro projekt NEjsi sám serveru Aktuálně.cz psychoterapeut Martin Jára, spoluzakladatel organizace Liga otevřených mužů (LOM), který se specializuje na pomoc mužům. Podle Járy jim také chybí pevnější záchranná síť – ženy mají obvykle širší okruh blízkých přátel, se kterými udržují bližší vztahy a mohou se jim svěřit.

V případě důchodů stále platí, že ženy tvoří výrazně větší skupinu příjemců penzí. Největší rozdíly jsou v pozůstalostním důchodu, kde rozdíl byl v roce 2021 téměř pětinásobný.

Politice se ženy vyhýbají

V politice je v Česku výrazně méně žen. Například do Senátu v roce 2018 kandidovalo 43 žen, zvoleno jich bylo devět (úspěšnost 20,9 %), zatímco u mužů bylo úspěšných 18 ze 135 kandidátů (úspěšnost 12,9 %). Dlužno podotknout, že o čtyři roky dříve byly do Senátu zvoleny jen dvě ženy ze 42 kandidátek.

Ve volbách do Poslanecké sněmovny byla úspěšnost vyrovnanější. Z 1658 žen se povedlo do Sněmovny dostat padesáti (3 %), mužů kandidovalo 3585 a uspělo 150 (4,2 %).

Ze čtrnácti krajů má hejtmanku pouze jeden: Středočeský kraj vede Petra Pecková, za STAN. V radách krajských úřadů ženy představují necelých 16 procent a v zastupitelstvech je jich 151 v porovnání s 589 muži.

Ve srovnání s Evropskou unií patří Česká republika v zastoupení žen v parlamentu k podprůměru. Zatímco evropský průměr je 33,1 procenta, Česko je s 22,4 procenta šesté od konce.

Ženy přicházejí méně o řidičák

Ještě v jedné kategorii jsou ženy v menšině. Dokonce výrazné. V roce 2021 bylo 3054 takzvaných dvanáctibodových řidiček, neboli žen, které mají kvůli porušování předpisů zablokovaný řidičský průkaz. Dvanáctibodových řidičů bylo ve stejném roce 29 669. Podle statistik z roku 2019 je přitom držitelů a držitelek řidičáku přibližně stejný počet.

Prezident Asociace dopravních psychologů Alois Hudeček to zdůvodňuje mimo jiné tím, že muži mají větší tendence porušovat předpisy. „Ženy jsou opatrnější a více dbají na pravidla,“ vysvětluje odborník s tím, že ale „muži také nařídí násobně více kilometrů.“

Podle Hudečka je proto třeba na řidiče dlouhodobě preventivně působit. „Lidé dělají přestupky často proto, že si to neuvědomují. Ne proto, že by byli zlí,“ míní. Jak dodává, je třeba rozlišovat mezi tím, když někdo sedne za volant pod vlivem alkoholu a když mírně překročí rychlost.

Nejčastější přestupek je u obou skupin používání mobilního telefonu za jízdy. Časté prohřešky jsou také nepřipoutání bezpečnostním pásem nebo již zmíněné překročení rychlosti.

Čtěte analýzy Seznam Zpráv

Reklama

Doporučované