Hlavní obsah

FN Olomouc investuje 299 milionů do modernizace kliniky nukleární medicíny

Foto: Getty Images

Ilustrační foto.

Reklama

25. 10. 13:36

Fakultní nemocnice Olomouc investuje 299 milionů korun do dostavby a rekonstrukce kliniky nukleární medicíny. Pracoviště bude vybaveno novým PET/CT přístrojem pro vyšetření pacientů s nádorovými a zánětlivými procesy.

Článek

FN Olomouc na už zahájený projekt, který má být dokončen nejpozději v závěru roku 2023, získala z Evropského fondu pro regionální rozvoj dotaci 105 milionů korun a ze státního rozpočtu 15 milionů korun. Zbývající výdaje nemocnice uhradí z vlastních zdrojů.

Nový přístroj PET/CT, pro který je budova kliniky nukleární medicíny rekonstruována, rozšíří kapacitu pracoviště a zlepší připravenost celé FN Olomouc na krizové situace, jako je pandemie covid-19. „A to včetně zvýšení kapacity, kterou bude možno využít jak trvale, tak i s nově získanou možností dalšího navýšení v případě krizové situace, například rozkolísání chodu zdravotnických zařízení v případě epidemií, jako je ta současná způsobená nákazou covid-19,“ u přednosta kliniky nukleární medicíny Pavel Koranda.

Nová vyšetřovna PET/CT bude fungovat nezávisle na nynějším pracovišti PET/CT, jehož vytíženost se pohybuje vysoko nad průměrem počtů vyšetření v ČR i ve světě. „S obecně narůstajícím spektrem indikací PET/CT vyšetření se zvyšuje počet požadavků, někdy přicházejících i z okolních krajů. Počty vyšetření se v posledních letech dostaly na limit průchodnosti přístroje, které jsou v našem případě dány možnostmi racionálního využití dávek radiofarmak s krátkým poločasem přeměny,“ podotkl Koranda. Podle něj s nárůstem počtu žádostí o vyšetření pacienta roste i čekací lhůta na vyšetření.

Koranda upozornil na to, že pandemie koronaviru negativně ovlivnila systém včasného záchytu nádorových onemocnění. „V následném období to může zkomplikovat péči o pacienty a dále zvýšit potřebu PET/CT vyšetření,“ řekl Koranda. Klinika nukleární medicíny poskytuje diagnostickou a zdravotní péči především ohrožené skupině onkologicky nemocných pacientů. „Při použití modernějšího technologického a přístrojového vybavení je možné aplikovat efektivnější diagnostické a léčebné postupy, ale také poskytnout pacientům naší nemocnice vyšší komfort. V řadě případů lze také předejít nepříznivým důsledkům onemocnění, a to zejména u ohrožených onkologických pacientů,“ uvedla Petra Foukalová z oddělení projektové podpory FN Olomouc.

Nová budova kliniky nukleární medicíny bude mít dvě podlaží. Druhé patro je v projektu vyčleněno pro laboratoře, které budou sloužit k výrobě a distribuci radiofarmak. Zbylá plocha druhého podlaží poslouží jako zázemí pro personál.

FN Olomouc je šestou největší nemocnicí v ČR. Zařízení má pět desítek pracovišť, bezmála 1200 lůžek a 4226 zdravotnických i nezdravotnických zaměstnanců. Ročně je ve FN Olomouc hospitalizováno zhruba 55.000 pacientů a lékaři provedou 22.000 operací.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované