Hlavní obsah

Hranice okresu jim vede před dveřmi. „Nebudou moct ani před vrátka“

Foto: Tomáš Svoboda, Seznam Zprávy

Starostové několika obcí, kterými prochází hranice okresu Trutnov, řeší, jak a co si počít s vládní uzávěrou. (Ilustrační snímek.)

Reklama

11. 2. 20:27

Několik obcí na Trutnovsku se dostalo do paradoxní situace. Hranice dělící okresy totiž vede napříč vesnicemi. A kdyby měl být zákaz vstupu do okresu vymáhán bez výjimky, někteří lidé by byli doslova odříznutí od cesty ven.

Článek

Rozhodnutí o uzávěře dostává obyvatele několika domů do zapeklité situace – teoreticky budou od půlnoci na pátek odříznutí například od příjezdových cest.

Oslovení starostové doufají v pochopení policistů.

„Je to, jako když šel Svěrák na severní pól a říkal, že teď jde na sever a teď už na jih. V podstatě podobná situace. Aby ti lidé mohli existovat, tak tu hranici musí překročit, to neexistuje,“ popisuje Milan Tobolka, starosta Cerekvice nad Bystřicí. Přísná uzávěra okresu Trutnov teoreticky uzavře některé obyvatele v části obce Čenice.

Foto: Mapy.cz

Hranice okresu - červená linie - procházející Čenicemi. Část domů má hranici za plotem.

„Oni by v podstatě nemohli vyjít z vrátek,“ dodává starosta. Hranice mezi okresy původně vedla středem asfaltové cesty, v minulosti se posunula směrem ke kraji vozovky.

Milan Tobolka ale předpokládá, že na tuto situaci se zákaz překročení hranice okresů nevztahuje.

„Určitě nejsou místní obyvatelé jediní. Na tohle musí být nějaká výjimka, ne že by měla být napsaná, ale policista snad má nějaký úsudek,“ dodává starosta Cerekvice nad Bystřicí.

Hlídání by byl holý nesmysl

Čenice skutečně nejsou jediné problémové místo na hraně dvou okresů. Ještě paradoxnější situace nastane v obci Trotina, kde podle místostarosty Josefa Pixy zůstal v rámci krajské hranice „lalok“ v okrese Jičín. „Je tam takový ocásek, jeden barák není Trotina. To se nějak chtělo sjednotit, ale zatím to je takhle,“ popisuje místostarosta a dodává, že jde o starší lidi, kteří mají z pandemie obavy a příliš ven nevychází.

Foto: Mapy.cz

Obec Trotina - okresní hranice vytváří podle místostarosty „lalok” nebo ocásek.

Situaci se snaží řešit i starosta Kuksu Jiří Beran. V jeho obci by uzávěra odřízla některé obyvatele v části Nový Kašov. „Nikdo nás oficiálně neinformoval, teď to řešíme. Je to problematické, ti lidé jezdí do práce, do školky. Teď to řešíme, jak to bude fungovat,“ hlásí Jiří Beran.

Uzavření okresu přidělalo problémy i starostovi obce Brzice, pod kterou spadá i část Běluň, kam ovšem vede jediná cesta z trutnovské strany. „Neočekávám, že tato místa bude policie hlídat s vypětím všech sil, byl by to holý nesmysl. Každopádně pokud by nasadila tyto restrikce, jak oznámila vláda, tak to bude pro nás velký svízel,“ líčí starosta Zdeněk Kudrnáč.

Dopředu se domluvil se starostou sousední obce Kohoutov, že bude lidem vydávat potvrzení pro policii. „Obyvatelé jsou v pohodě. Razím tezi, že to vždycky nějak dopadne,“ dodává Zdeněk Kurdnáč.

Uzávěra? Vládní usnesení počítá s 11 výjimkami

1) Cesta za účelem výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění a) bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace, b) ochrany veřejného zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti, c) veřejné hromadné dopravy a další dopravní infrastruktury, d) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby.

2) Děti, žáci a studenti účastnící se vzdělávání v zařízeních, u nichž není dáno omezení provozu podle usnesení vlády České republiky a jejich nezbytného doprovodu.

3) Neodkladné cesty, jejichž uskutečnění je nezbytně nutné z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo jiných zákonem chráněných zájmů.

4) Cesta do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele.

5) Cesta za účelem zajištění nezbytných potřeb osob příbuzných a blízkých nebo potřeb pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc), zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata.

6) Nezbytná cesta do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a do zařízení veterinární péče.

7) Nezbytná cesta za účelem vyřízení úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých.

8) Nezbytná cesta za účelem individuální duchovní péče a služby.

9) Nezbytná cesta za účelem výkonu veterinární péče.

10) Nezbytná cesta za účelem účasti na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a na pohřbu.

11) Cesta zpět do místa svého trvalého pobytu nebo bydliště.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované