Hlavní obsah

Institut chystá v Pardubickém kraji kroky proti záplavám a suchu

Foto: Getty Images

Ilustrační snímek.

Reklama

3. 9. 2020 16:08

Projekty se věnují Ředickému potoku, Loučné a Novohradce, které například letos v červnu při záplavách způsobily značné škody. Dalšími dvěma toky jsou Dobroučka a Svitava.

Článek

Institut environmentálních výzkumů a aplikací, který před dvěma lety založil Pardubický kraj, vybral v regionu deset oblastí s vodními toky, jimž se chce podrobně věnovat s ohledem na ochranu před záplavami nebo zadržení vody v krajině. V nich připravuje pět projektů, jež by měly situaci zlepšit. Institut pro ně chce získat obce, zemědělská družstva, Lesy ČR, Povodí Labe či Moravy, Státní pozemkový úřad a další subjekty, které by se navržených opatření mohly ujmout a uvést je v život.

„Chceme integrovat všechny aktéry v krajině, kteří mohou přispět k tomu, aby téma záplavy, voda a sucho bylo uchopitelné,“ řekl ředitel institutu Petr Řezníček.

Pilotní projekty zpracované za pomoci společnosti Envicons Pardubice se věnují Ředickému potoku, Loučné a Novohradce, které například letos v červnu při záplavách způsobily značné škody. Dalšími dvěma toky jsou Dobroučka a Svitava. V jejich povodí by mohly vzniknout suché nádrže, takzvané poldry, zasakovací rýhy v terénu, zatravněné údolnice toků, mokřady a tůně a retenční nádrže. Říční krajina by se měla revitalizovat.

Institut už v pěti prioritních oblastech uspořádal semináře, na nichž možným partnerům představil souhrn navržených opatření. Chce jim také usnadnit možnost získání dotací, k čemuž poslouží zpracované studie a projektové dokumentace.

Podle hejtmana Martina Netolického (ČSSD) má příprava projektů stimulační funkci pro budoucí soukromé i veřejné subjekty, které by se jich mohly ujmout. „Navržená opatření nejsou jen kvůli povodním, ale mají fungovat i pro sucho,“ uved Netolický.

Dalšími vytipovanými problematickými oblastmi jsou povodí Teplického a Podolského potoka, Doubravy a Malonínského potoka. K nim přistupuje i další část Novohradky.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované