Hlavní obsah

Klokočínské louky se staly přírodní památkou

Foto: Jihočeská univerzita

I náš nejrozšířenější čolek obecný zaslouží ochranu.

Reklama

25. 2. 18:40

V nivě řeky Blanice u Protivína na Písecku, kde se lokalita nachází, žijí vzácná zvířata. Jde například o obojživelníky čolka obecného a kuňku obecnou, vzácné ptáky bahňáky nebo bekasiny otavní.

Článek

O statusu přírodní památky pro Klokočínské louky dnes rozhodla rada Jihočeského kraje. Kromě Klokočínských luk rada opětovně vyhlásila dalších osm přírodních památek, které byly stanoveny většinou v 80. letech minulého století. Jde například o zvláště chráněná území Michovka, Ražický rybník, Jehnědno, Skalský rybník a Klokočínská olšina, U Narovců, Bavorovská stráň, Smyslov a Upolíny.

„V součtu u všech území změna rozlohy činí 35,2 hektaru. U těch starších lokalit jde většinou jen o drobné změny rozlohy. Zásadní jsou Klokočínské louky, protože se jedná o zachovalé, druhově bohaté bezkolencové louky, které jsou unikátní v měřítku celého Jihočeského kraje,“ uvedl Zdeněk Klimeš, vedoucí odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví krajského úřadu.

Jihočeský kraj má aktuálně ve své správě 204 zvláště chráněných území kategorie přírodní památka nebo přírodní rezervace. Na jeho území leží také 76 evropsky významných lokalit a sedm ptačích oblastí.

„Jsem přesvědčen, že právě ochranou těchto méně známých přírodních lokalit a zvířat, které v nich žijí, děláme důležitý krok pro zachování pestrosti naší jihočeské krajiny. A pestrá krajina je nejen krásná, ale také zdravá a odolná, a to je nejlepší pro všechny, kdo v ní žijí,“ uvedl František Talíř (KDU-ČSL), náměstek jihočeského hejtmana .

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované