Hlavní obsah

Komentář: Čísla nejde ošidit. Babiš obětoval tisíce Čechů

Michal Bláha
Zakladatel a ředitel projektu Hlídač státu
Foto: vlada.cz

Vláda jednala chaoticky, to by se dalo pochopit. Záchrana výsledku voleb za cenu životů je ale neomluvitelná.

Reklama

29. 9. 2021 14:00

Výsledky, kterých česká vláda od března 2020 dosahuje v boji s epidemií covidu-19, jsou velmi špatné.

Článek

Měli jsme rekordně dlouho zavřené školy, jeden z nejdelších nouzových stavů a v přepočtu na milion obyvatel také jedny z celosvětově nejvyšších ztrát na životech. Vláda nejenže rozhodovala neprofesionálně a chaoticky, navíc vědomě obětovala životy lidí pro lepší výsledky ve volbách v roce 2020.

Důvody takto mizerné práce české vlády jsou dva, ale pouze jeden z nich je omluvitelný. Podívejme se na oba důvody podrobněji a dozvíme se, jak premiér Babiš vyměnil téměř deset tisíc lidských životů za lepší volební výsledek.

Prvním, možná ještě omluvitelným důvodem je prostá neprofesionalita či neschopnost. Vláda opakovaně rozhodovala chaoticky, svá rozhodnutí nebyla schopna komunikovat a tyto chyby opakovala po celou dobu pandemie.

Druhým, už zcela neomluvitelným důvodem je vědomé ohrožení životů Čechů a jejich obětování z velmi nízkých pohnutek: jen pro lepší výsledky v krajských volbách v říjnu 2020. Z vědomého ohrožení zdraví a životů lidí přitom vládu usvědčují její vlastní analytické materiály.

V červenci 2020 vláda zřídila Radu vlády pro zdravotní rizika. V usnesení vlády se píše, že „úkolem Rady je zejména koordinace strategického přístupu v rámci jednotlivých zdravotních hrozeb, podpora Integrovanému centrálnímu řídicímu týmu, dohled nad činností Integrovaného centrálního řídicího týmu a prosazování opatření směřujících k eliminaci zdravotních hrozeb“.

V čele Rady vlády stojí premiér Andrej Babiš, který si přímo statutem Rady vyhradil mimořádně velké a pouze do jeho rukou koncentrované pravomoci včetně rozhodování, kdo má být členem tohoto řídicího orgánu v boji s epidemií. Ve stejné době, kdy Rada vznikla, premiér již podruhé halasně převzal plnou politickou odpovědnost za kroky vlády v boji s covidem-19.

V srpnu 2020 vznikla zdánlivě směšná situace. Zmíněná Rada v čele s premiérem schválila výrazná omezení kontaktů lidí a také povinnost nosit roušky ve školách a na dalších místech. Dva dny poté toto rozhodnutí tentýž premiér napadl a 20. srpna 2020 na neformálním jednání přikázal rozhodnutí zrušit.

Tato široce medializovaná aférka předurčila následující týdny, jejichž vrcholem byly krajské volby ve dnech 2. a 3. října 2020. Veřejnost navrhovaná omezení příliš neschvalovala a premiér Babiš v duchu své populistické politiky náladu veřejnosti neomylně zavětřil.

Začátkem září 2020 začal prudce růst počet nakažených covidem-19 a se 14denním zpožděním pak i počet hospitalizovaných.

Už začátkem září 2020 se zhroutilo trasování nakažených krajskými hygienami. Hygienické stanice nebyly schopny trasovat ani polovinu nakažených a zachytávaly pouhý zlomek jejich kontaktů. Epidemie se šířila zcela bez omezení a bez kontroly.

Ve čtvrtek 17. září 2020 dostal premiér Babiš tehdy nejaktuálnější analýzu a predikci vývoje epidemiologické situace od Ladislava Duška, ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Jiným datům než těm od profesora Duška premiér Babiš ani ministr Vojtěch nevěřili.

Duškova analýza na 40 stranách detailně popisovala nejen aktuální stav epidemie, ale také předkládala predikci dalšího vývoje v závislosti na krocích schválených vládou.

Scénáře profesor Dušek předložil dva. Oba vycházely ze „snížení základní reprodukce o 50 % (tj. velmi důsledné dodržování všech distančních a hygienických opatření) a snížení četnosti kontaktů o 50 % (mimo domácí, školní)“. První scénář přitom předpokládal vyhlášení nutných omezení od 24. září 2020, ten druhý až od 1. října 2020.

První scénář přitom předpokládal do konce roku celkem 208 tisíc nakažených, druhý scénář s opožděnými opatřeními předvídal celkový počet 586 tisíc nakažených.

Velmi prudký nárůst počtu nemocných přitom nemohl být pro vládu překvapením, protože ho poprvé předpovídala již analýza téhož profesora Duška z poloviny prázdnin, konkrétně ze 3. srpna 2020.

V té době Dušek odhadoval smrtnost covidu-19 na 0,4 procenta, přestože na jaře 2020 činila až 3,1 procenta. Dnešní čísla s odstupem ukazují, že ve skutečnosti na covid-19 zemřelo 1,8 procenta z pozitivně testovaných pacientů neboli 18 lidí z tisíce. Celosvětový průměr je 2,2 procenta.

Andrej Babiš vždy s oblibou mluvil o svém selském rozumu a prosté matematice. Tak ji použijme.

První zmíněný Duškův scénář s omezeními platnými od 24. září předpokládal do konce roku celkem 208 tisíc nakažených. Druhý scénář s týdenním „odkladem“ opatření odhadoval 586 tisíc nakažených. Pokud by tedy vláda odložila potřebná omezení o jeden týden, bude důsledkem o 378 tisíc více nakažených lidí, což při smrtnosti 1,8 procenta činí 6 804 mrtvých.

Ve stejný den, kdy dostal na stůl analýzu ÚZIS, tedy 17. září 2020, přitom Babiš opakovaně zlehčoval rizika covidu-19 v médiích. V parlamentu opozici doporučoval, aby „neřešila epidemii covidu-19, ale raději schválila zahrádkářský zákon“. Ve stejný den také odmítl obnovení činnosti Ústředního krizového štábu.

Vláda Andreje Babiše během loňského září 2020 přijímala omezení chaoticky a bez ohledu na odborná doporučení. Zato tak, aby si příliš nepodráždila veřejnost. Telegraficky:

Od 10. září začíná platit nařízení, že ve všech vnitřních prostorech je nutné nosit roušky, ne však ve školách.

Od 16. září omezila vláda počet lidí na kulturních a sportovních událostech, omezila provoz restaurací v obchodních centrech, ale nezavedla povinné roušky či respirátory.

Od 18. září vláda zpřísnila opatření, všichni učitelé a studenti druhého stupně škol přes střední a vysoké školy musí mít během výuky na ústech roušky, restaurace musí omezit provoz maximálně do půlnoci.

Dne 22. září premiér Babiš v projevu přiznal chybu v úsudku a prováděných opatřeních, den předtím rezignoval ministr zdravotnictví Vojtěch.

O týden později, 30. září, vláda rozhodla o vyhlášení druhého nouzového stavu na 30 dnů. Omezila výuku na středních školách a učitelům poslala respirátory. V parlamentu Babiš odmítal plošné uzavření provozoven: „Nechci znovu vše uzavřít, křivku nárůstu nakažených se podaří zploštit i bez toho.“

O víkendu 2. a 3. října 2020 proběhly krajské volby.

Teprve 8. října, pár dnů po volbách a celých 21 dnů po varující analýze ÚZIS, vláda na mimořádném jednání schválila restriktivní opatření, která před volbami označovala za nepotřebná. Ve dvou vlnách – od 9. a od 12. října – omezila či úplně zakázala mimo jiné sportovní, kulturní a další volnočasové akce, omezila činnost úřadů, škol i provoz restaurací.

Andrej Babiš jako předseda hnutí ANO, předseda vlády a předseda Rady vlády pro zdravotní rizika vědomě vyměnil potenciálně lepší volební výsledek v krajských volbách za životy nejméně 6 800 zbytečně zemřelých Čechů. Pokud by nutná opatření aktivoval o tři týdny dříve, minimálně těchto 6 800 lidí mělo šanci žít. Jinými slovy – Babiš obětoval životy tisíců Čechů jen kvůli výsledku voleb. Kolik jich obětuje příště? A nebudeme mezi nimi tentokrát i my?

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované