Hlavní obsah

Data, jak se šíří virus. Unikátní mapa všech obcí v Česku

1. 12. 2021 0:00
aktualizováno • 21. 2. 2022 19:03

Přinášíme data za všechny obce ČR a za okresy zemí střední Evropy, která ukazují, kde nejvíce přibývá nově zjištěných osob s koronavirem.

Článek

Unikátní mapy Seznam Zpráv ukazují, jak si vedou jednotlivé obce. Oficiální údaje pocházejí z Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS).

Od února 2021 sledujeme situaci také v Německu, Polsku, na Slovensku, v Rakousku a Maďarsku.

První mapa vždy zobrazuje celkové počty aktuálně nakažených lidí. Druhá pak zachycuje týdenní přírůstky. Ty ukazují, kde se podle zjištění hygienických stanic virus nejvíce šíří právě teď – jinými slovy: kolik nových případů přibylo za posledních sedm dní. Tomuto parametru se říká incidence.

ÚZIS mezi aktivní případy započítává všechny osoby pozitivně testované na přítomnost koronaviru, které jsou k danému datu vedeny ve statistikách stále jako nemocné či pozitivní, tj. nebyly dosud označeny za vyléčené ani nezemřely. Jedná se o dopočítávaný parametr (celkový počet nakažených minus uzdravení minus zemřelí).

„Celkový počet aktuálně aktivních případů si lze také představit jako vanu napuštěnou vodou, do níž neustále přitéká nová kapalina (nové případy pozitivně testovaných neboli incidence), ale zároveň část odtéká (vyléčení a zemřelí),“ vysvětluje ÚZIS.

Jak mapu číst a jak s ní zacházet?

  • Světlé plochy v první mapě znamenají, že se v nich aktuálně nevyskytuje žádný člověk s pozitivním testem. Ve druhé mapě světlé plochy znamenají, že zde za poslední týden nepřibyl žádný nový případ.
  • Konkrétní obec lze vyhledat dle názvu v příslušném okně vlevo od mapy.
  • Vyskakovací okno s detaily pak zobrazí přesný počet pozitivně testovaných lidí, které hygieny evidují v posledním týdnu.
  • Pro přiblížení lze využít na PC kombinaci ctrl+scroll, na mobilním telefonu se mapa přiblíží tažením dvou prstů.
  • Mapy jsou vytvořeny na základě oficiálních dat ministerstva zdravotnictví, sbíraná a spravovaná Ústavem zdravotnických informací a statistiky.
  • V některých obcích se mohou objevovat dočasně nesrovnalosti. Přesné informace průběžně zjišťujeme.

Sdělení vývojového týmu ÚZIS

2. 11. 2020 – COVID-19: Datové sady pro regiony ČR: Epidemiologické charakteristiky obcí

Na základě informací z některých malých obcí eviduje správce systému ISIN problémy s přiřazením bydliště obyvatel. Jde o chybu ztotožňování bydliště v reálném čase u minority případů, kdy není uvedeno bydliště z šetření KHS a jsou dostupná pouze data z laboratoří. Bydliště je správně určeno na úrovni kraje a okresu, ale došlo k chybnému přiřazení osob ke konkrétní obci. Případy podle všeho patří do velkých měst, a drobné obce byly přiřazeny omylem.

Dalším problémem může být přiřazení správného trvalého bydliště k dané obci u pacienta, který avšak v obci nepobývá (pouze je tam přihlášen k pobytu) a jeho diagnóza i léčba probíhá jinde. Správce i provozovatel ISIN děkují vedení obcí za zpětnou vazbu, neboť jinak takové chyby nelze odhalit. Publikování dat na úrovni obcí bylo vedeno snahou o bezbariérový informační servis – tato data jsou nyní ve spolupráci se správou základních registrů zpětně validována. Nejde o chyby velkého rozsahu, nicméně je nutné je dořešit. Pro starosty všech obcí je nově připravený nový internetový dashboard, který umožní rychlou zpětnou kontrolu správnosti.

Pro celkový přehled i pro detailnější pohled na konkrétní obec je možné využít následující tabulku. Kliknutím na popis v hlavičce vybraného sloupce je možné řadit vzestupně či sestupně podle aktuálně nakažených, týdenních přírůstků, přepočtů na 100 tisíc obyvatel nebo abecedně podle názvů obcí.

Další obrázek o situaci pak přinášejí mapy na úrovni obcí s rozšířenou působností, kde už jsou k dispozici údaje i s počty aktuálně nakažených lidí. Tedy těch, kteří mají pozitivní test na koronavirus a nebyli ještě prohlášeni za uzdravené.

Legenda

Mapy vycházejí z otevřených datových sad Ministerstva zdravotnictví ČR.

Redakce Seznam Zpráv původně data získávala ze stránek krajských hygienických stanic, následně pak přímo z Ústavu zdravotních informací a statistiky (ÚZIS), příspěvkové organizace ministerstva zdravotnictví. Tyto verze map vycházejí opět z dat ministerstva, které nově uvolnilo údaje za obce s rozšířenou působností.

První z nich zachycuje vývoj v čase v obcích podle momentálně zjištěných osob s koronavirem, druhá zobrazuje týdenní přírůstky, stejně jako mapy obcí výše. Obě dohromady pak věrněji zachycují aktuální stav pandemie na území Česka.

Stínování map je nastaveno podle relativního výskytu pozitivně testovaných na 100 000 obyvatel. Po kliknutí na vybranou obec se zobrazí další detaily.

Situace ve střední Evropě

Nová mapa ukazující vývoj v České republice a sousedních zemích: Německu, Polsku, Slovensku, Rakousku a Maďarsku. Oficiální data pocházejí z příslušných ministerstev, aktualizace probíhá vždy k půlnoci předešlého dne a členění je nastaveno podle okresů a obcí s rozšířenou působností.

Reklama

Doporučované