Hlavní obsah

Komentář: Kůrovce jsme promarnili, využijme tornádo

Foto: Jan Mihaliček, Seznam Zprávy

Mezi obce, kde tornádo způsobilo největší škody, patří i Moravská Nová Ves.

Reklama

25. 6. 9:20

Katastrofa na jihu Moravy je další, tentokrát velmi tragickou připomínkou klimatické změny. Zkusme ji v tomto kontextu vnímat.

Článek

Extrémní sucha, kůrovcová kalamita a nyní nebývalá přírodní katastrofa na úrodné jižní Moravě. Tři momenty, které Čechům v poslední době připomněly, že klimatická změna není teoretické téma z panelových diskuzí OSN, ale velmi přítomná součást života.

Sociolog Stanislav Biler si v nedávném rozhovoru pro Český rozhlas Plus posteskl, že právě u kůrovcové kalamity se média tvářila, jako by se u nás objevila jen shodou okolností: „Část médií to popisovala velmi izolovaně. Teď je sucho a kůrovcová kalamita, ale jako by to s ničím nesouviselo. To je obrovská škoda, že se promarnilo. Symbolem klimatické změny je obvykle tání ledovců, ale to je pro nás extrémně vzdálené. Tohle jsme měli všichni před očima – mělo se to více opakovat a měli bychom se k tomu vrátit,“ řekl Biler.

Ke kůrovci se vrátit můžeme, ale příroda nám bohužel poskytla nový, velmi naléhavý podnět. Příležitost v podobě katastrofy na Břeclavsku a Hodonínsku, kterou celá země nevěřícně sleduje a není si jistá, zda jsou to skutečně záběry „od nás“, nebo spíš z jihu Spojených států.

Veřejnoprávní Český rozhlas v květnu publikoval výsledky rozsáhlého průzkumu s názvem Rozděleni klimatem. Z něj mimo jiné vyplynulo, že devadesát procent Čechů věří, že svět ovlivní klimatická změna, ale jen třetina věří, že se to dotkne přímo jich.

Jak finančně pomoci lidem zasaženým tornádem

Diecézní charita Brno spustila veřejnou sbírku, do které je možné přispívat libovolnou částkou na účet č. 4211325188/6800, variabilní symbol 2002, nebo formou dárcovské SMS. Na číslo 87 777 lze poslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS DCHB 30, 60 nebo 90 podle částky, kterou chcete přispět.

Pomoci je možné i skrze Diakonii Českobratrské církve evangelické. Příspěvky mohou zájemci posílat na účet č. 2100691426/2010. Je možné přispět i dárcovskou SMS na číslo 87 777 ve tvaru DMS DIAKONIEPOMOC 30, 60 nebo 90, a to opět podle výše příspěvku.

Člověk v tísni vyhlásil sbírku SOS Morava. Příspěvky je možné posílat na speciálně zřízené konto 713271329/0300.

Přispět je možné i na účet Českého červeného kříže. Číslo je 333999/2700, variabilní symbol 2101. Organizace spustila i platební bránu.

Handicapovaným lidem zasaženým tornádem pomáhá Konto Bariéry. Číslo účtu, kam je možné zasílat příspěvky, je 17111444/5500. Variabilní symbol je 5555. Je možné darovat vybranou částku i přes platební bránu.

Už od čtvrtečního večera funguje sbírka Nadace Via. Darovat je možné i na odkazu humanitární organizace Adra. Sbírku pro lidi, kteří přišli o střechu nad hlavou, spustila i platforma Donio. Přispět můžete i do sbírky znesnáze21, kterou pořádá Nadace Karla Janečka.

Teď nám příroda dala bolestivý důkaz, jak moc se nás změna klimatu týká. Pomozme co nejrychleji a nejlépe zkoušenému jihu Moravy a pak začněme řešit, co udělat, aby se podobné tragédie nestaly normální součástí našich životů.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované