Hlavní obsah

Komunista Ondráček ve své disertační práci opisoval, potvrdila univerzita

Foto: Jan Handrejch / Právo / Profimedia, Profimedia.cz

Zdeněk Ondráček.

Reklama

8. 11. 2019 10:58
aktualizováno • 8. 11. 2019 11:34

Ze strany univerzity však pro Ondráčka neplyne žádný postih.

Článek

Poslanec Zdeněk Ondráček (KSČM) ve své disertační práci užil pasáže z jiných zdrojů, aniž by je citoval. Potvrdila to dnes Univerzita Palackého v Olomouci, kde poslanec před osmi lety získal doktorát.

Z výsledku kontroly, o které informovala mluvčí univerzity Gabriela Sýkorová Dvorníková, také vyplývá, že většinu teoretické části jeho práce, jež tvoří více než polovinu textu, sestavil jako kompilát z poznatků, které byly v době jejího vzniku známé.

Jde o práci s názvem Násilí jako sociálně patologický jev v rodině. „Zdeněk Ondráček ve své disertaci porušil citační zásady, neuvedl citované zdroje nebo je uvedl nepřesně či nesprávně. Většinu teoretické části, která tvoří více než polovinu textu, sestavil jako kompilát z poznatků, které byly v době jejího vzniku známé, aniž by je sám analyzoval nebo kriticky posoudil jejich vztahy a souvislosti. Pouze je ve výčtech uvádí,“ uvedla mluvčí univerzity.

Odborníci z univerzity tak na základě výsledků kontroly této práce došli k závěru, že Zdeněk Ondráček porušil zásady a zvyklosti tvůrčí vědecké práce, které obsahuje etický kodex zaměstnanců a studentů UP. Porušil zejména zásady pro tvůrčí činnost. „A to tím, že necitoval některé použité zdroje, některé zdroje nesprávně citoval a teoretická část je kompilací dříve publikovaných poznatků,“ řekla Sýkorová Dvorníková.

Ze strany univerzity však pro Ondráčka z toho neplyne žádný postih. Kvůli tomu, že není v současné době členem akademické obce UP, nemůže být dán podnět k projednání tohoto případu Etickou komisí rektora UP ani zahájeno disciplinární řízení. „A protože disertační práci obhájil již v roce 2011, nelze zahájit řízení o zneplatnění obhajoby,“ dodala mluvčí univerzity.

Shodné pasáže s jinými dokumenty v Ondráčkově textu nalezla už dříve i redakce Seznamu – týkaly se nejméně 23 stran z celkem 155stránkové práce.

Problémové pasáže se týkají první, teoretické části, přibližně do 90. strany. Druhá polovina jeho práce, představující kazuistiku a vlastní výzkum, by pak podle oslovených odborníků na plagiáty měla být autentická.

Zdeněk Ondráček, který v roce 1989 jako příslušník SNB zasahoval obuškem proti studentům na protirežimních demonstracích, získal doktorát v roce 2011– prací s názvem „Násilí jako sociálně patologický jev v rodině“.

V té době už měl magisterský diplom z Pedagogické fakulty Univerzity v Hradci Králové a také titul doktora práv z policejních akademií v Praze a Bratislavě.

Ve své disertační práci studoval zejména násilí páchané uvnitř domácnosti a při vymezování pojmů si vypomáhal pracemi o podobných tématech.

Univerzita jeho práci prověřila podruhé. Poprvé to bylo, když ji odevzdal. Každá závěrečná práce na olomoucké univerzitě se povinně vkládá do programu na odhalování plagiátů Theses od roku 2011. Tehdy však nenašla nic podezřelého. Nyní ji osobně zkontrolovali odborní pracovníci studijního oddělení a pedagogické fakulty.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované