Hlavní obsah

Česko zakládá institut pro zvládání pandemie. Covid má potírat celospolečensky

Tisková konference ke vzniku Národního institutu pro zvládání pandemie.Video: ČTK

 

Reklama

6. 1. 2022 14:32
aktualizováno • 6. 1. 2022 14:55

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek představil s šéfem České vakcinologické společnosti Romanem Chlíbkem Národní institut pro zvládání pandemie.

Článek

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek představil tým, který mu pomáhat se zvládáním pandemie. V Národním institutu pro zvládání pandemie (NIZP), jak se bude instituce nazývat, bude například epidemiolog a předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek.

„Má jednoduchý úkol. Vymýšlet pravidla, vymyslet medicínská kritéria, hodnotit varianty, komunikovat se zahraničím, porovnávat situace v zahraničí,“ uvedl Válek.

Chlíbek dodal, že jde o „nezávislý odborný institut odborníků, který se dělí na pět pracovních odborných skupin. V těchto skupinách jsou zastoupeny čtyři univerzity. Univerzita Karlova, Masarykova univerzita, Univerzita Ostrava a obrany.“

Ministr zdravotnictví se vyjádřil i aktuální covidové situaci. „Co se týče varianty omikron, vše sledujeme. Ve chvíli, kdy omikron ovládne trh, nastane změna pravidel. Jsme přesvědčeni, že to bude v druhé polovině příštího týdne. Proto jsme od 17. ledna nastavili pravidla. Potřebujeme řadu profesí, aby stát mohl fungovat,“ řekl.

Součástí týmu jsou očkovací centra, chytrá karanténa a hygienické stanice. Boj s covidem není pouze problém medicínský, je to problém etický, je to problém celospolečenský.
Vlastimil Válek, ministr zdravotnictví

Úkolem nového institutu je pak podle Ministerstva zdravotnictví i vytvářet odborná doporučení a stanoviska, kterými se následně zabývá Centrální řídící tým (CŘT). „CŘT s NIZP úzce spolupracuje a analyzuje dopady, přínosy a realizovatelnost stanovených doporučení. Ta jsou předkládána ministrům věnujícím se problematice covid-19, zástupcům krajů a také Ústřednímu krizovému štábu. V institutu, který funguje neformálně již několik měsíců, zasedají přední vědci a odborníci a schází se pravidelně každý týden,“ uvedlo ministerstvo.

„Součástí týmu jsou očkovací centra, chytrá karanténa a hygienické stanice. Boj s covidem není pouze problém medicínský, je to problém etický, je to problém celospolečenský,“ řekl dnes Válek.

„Tento institut je otevřený, může dojit k přibývání, zvětšování členů, mohou se i zavádět nové pracovní skupiny. Máme zasedání každý týden,“ doplnil ministra Roman Chlíbek.

Národní institut pro zvládání pandemie tvoří také další odborné skupiny: Skupina analytická pod vedením Lenky Přibylové z Ústavu matematiky a statistiky Masarykovy univerzity v Brně, Skupina epidemiologie a prevence covid-19 pod vedením Rastislava Maďara, epidemiologa a děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity, Skupina laboratorní diagnostiky covid-19 pod vedením Pavla Dřevínka, přednosty Ústavu lékařské mikrobiologie a Skupina léčby a kliniky covid-19 pod vedením Pavla Dlouhého, předsedy Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP.

Etické otázky jsou konzultovány s poradcem ministra zdravotnictví Markem Orko Váchou, přednostou Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty UK.

Kdo je Roman Chlíbek

Prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D. působí v současnosti jako děkan Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové a zároveň vedoucí katedry epidemiologie. Je členem pěti vědeckých rad na univerzitách v ČR a od roku 2020 předsedou odborného panelu preventivní medicína a ošetřovatelství Agentury pro zdravotnický výzkum ČR.

Více než 25 let se věnuje epidemiologii infekčních onemocnění, cestovní medicíně, očkování a preventivní medicíně. Jeho praktická a vědecká činnost je zaměřena zejména na vakcinologii. Je tuzemsky i mezinárodně uznávaným odborníkem v problematice očkování, zároveň je řešitelem řady klinických studií, týkajících se klinického hodnocení očkovacích látek proti lymeské nemoci, proti virovým hepatitidám, pásovému oparu, meningokokům skupiny B, klíšťové encefalitidě, chřipce a řadě dalších.

Chlíbek také pracuje jako národní zástupce a člen expertní skupiny Evropského centra pro kontrolu nemocí (ECDC) pro virové hepatitidy, zastává pozici národního experta pro ECDC skupinu pro očkování a léčbu vzácných přenosných onemocnění v Evropě.

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Reklama

Doporučované