Hlavní obsah

Kouříte krabičku denně? Dostanete pozvánku od svého praktického lékaře

Foto: Profimedia.cz

Lékaři se chtějí zaměřit na časný záchyt karcinomu plic. Každý rok zemře v přímé souvislosti s takovým nádorem přes 5600 pacientů.

Reklama

2. 10. 2021 19:23

V Česku se brzy rozběhne program časného záchytu nádorů plic. Praktičtí lékaři budou oslovovat současné nebo bývalé kuřáky od 55 do 74 let. Lidí v riziku může být až půl milionu.

Článek

Nádor plic představuje nejčastější příčinu úmrtí mezi všemi zhoubnými nádory v České republice. Ročně rakovině plic podlehne téměř 6000 lidí. U většiny nemocných se přitom na diagnózu přichází pozdě – pacienti často vyhledávají pomoc až ve stadiu, kdy se nádor nedá operovat.

Podle předsedkyně České pneumologické a ftizeologické společnosti a náměstkyně ministra zdravotnictví Martiny Koziar Vašákové je jen 15 až 20 procent případů zachyceno v méně pokročilém stadiu.

„V posledních letech je jenom pětina nalezených karcinomů ve stadiu I nebo II a největší zastoupení mají naopak pozdní stadia – zejména stadium IV,“ uvádí lékařka. Pokud je přitom rakovina odhalena včas, zvyšuje se šance na vyléčení.

Obrátit znepokojivá čísla má chystaný screeningový program, který se rozběhne v lednu 2022. Zapojí se do něj praktičtí lékaři, ambulantní pneumologové i radiologická pracoviště komplexních onkologických center.

„V připravovaném programu je klíčová role praktických lékařů, kteří jsou každý den v kontaktu se svými pacienty. Zaměříme se na věk a počet vykouřených cigaret za rok,“ přiblížil Bohumil Seifert, přednosta Ústavu všeobecného lékařství 1. LF UK. K zapojení do programu budou lékaři oslovovat současné nebo bývalé kuřáky ve věku 55 až 74 let, kteří kouří přibližně jednu krabičku denně po dobu 20 let.

Foto: ÚZIS, Seznam Zprávy

Nejvíc případů rakoviny plic je zachyceno v pokročilých stadiích.

Pokud bude pacient souhlasit, pošle ho lékař na vyšetření do plicní ambulance. Následovat bude screeningové vyšetření pomocí výpočetní tomografie (CT) s nízkou dávkou záření.

Vyšetření není podle odborníků nijak náročné a už během několika minut dokáže odhalit nádor, a to i v časném stadiu. Multidisciplinární tým poté snímky zhodnotí a rozhodne o dalším postupu. Celkově chtějí lékaři zvýšit podíl časných záchytů rakoviny na 70 procent.

Přestat kouřit

Hlavní příčinou zhoubného nádoru je kouření. Součástí programu proto bude i doporučení přestat kouřit a nabídka léčby závislosti na tabáku včetně předání kontaktů, pro bývalé kuřáky potom podpora v abstinenci.

„To by mělo proběhnout alespoň formou krátké intervence u odesílajícího lékaře či ve screeningovém centru,“ doplnila Eva Králíková z Centra pro závislé na tabáku. Kontakty na možnosti intenzivní léčby veřejnost najde například na webu Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku.

Foto: ÚZIS, Seznam Zprávy

Čím dál častěji mají rakovinu plic diagnostikovánu ženy.

Podle dat z Národního onkologického registru je každý rok diagnostikováno zhruba kolem 6500 pacientů se zhoubnými nádory plic, což je zhruba osm procent všech nádorů. Každý rok zemře v přímé souvislosti s takovým nádorem přes 5600 pacientů.

Jak upozorňuje Ústav zdravotnických informací a statistiky, okolo čísel jsou zároveň zjevné určité trendy. Přestože jsou pacienty většinou muži, ženy je v posledních letech začaly kvapně dohánět. Stejně tak je vyšší incidence případů v určitých regionech – vyšší počet nově diagnostikovaných na 100 tisíc obyvatel má západ a severozápad Čech.

Reklama

Doporučované