Hlavní obsah

Kůrovec se čím dál víc stěhuje do měst. Bojují s ním v Praze i v Liberci

Foto: wikimedia

Jakmile totiž dosáhnou teploty zhruba 15 stupňů, začne být tento brouk aktivní. Při teplotách nad 20 stupňů začnou kůrovci vylétat a rojit se.

Reklama

18. 5. 2020 9:21

Kůrovec, dosud spojovaný především s ničením stromů v rozlehlých lesích, se přesouvá i do městských parků. Bojovat s ním nyní začali například v Liberci nebo v Praze.

Článek

Na několika místech Liberce se nyní objevily feromonové lapače na lýkožrouta smrkového. „Ač se tyto lapače instalují především v lesních porostech, již několikátým rokem se kůrovec začíná objevovat i na pozemcích veřejně přístupné zeleně v centru města,“ konstatuje magistrát. „Nastává období, kdy tento škůdce vylétává a napadá další zdravé stromy v okolí. Jakmile totiž dosáhnou teploty zhruba 15 stupňů, začne být tento brouk aktivní. Při teplotách nad 20 stupňů začnou kůrovci vylétat a rojit se.“

Podle odborníků pak napadají suchem stresované stromy, které se nedokážou napadení dostatečně bránit. Neumí totiž produkovat dostatek obranných látek, například pryskyřice. „A právě v této fázi rojení by měl lapač na základě vypouštěných feromonů brouka nalákat. Lapače, které byly umístěny především do parků a ploch s výskytem smrku ztepilého, budou týden co týden pravidelně kontrolovány a nádobky s chyceným škůdcem vyprazdňovány,“ dodává radnice.

Ničitel nejvyšších českých hor.

Vyzývá současně obyvatele města, aby s lapači nemanipulovali. „Také vlastníky pozemků s výskytem jehličnatých dřevin prosíme, aby své dřeviny pravidelně kontrolovali a případné napadené kusy odstraňovali, čímž se předejde dalšímu šíření škůdce,“ vyzývá magistrát.

Liberec v tom není zdaleka sám. Jak upozornil Pražský deník, důsledky klimatických změn se již delší dobu podepisují i na pražské přírodě. Pracovníci lesů hlavního města vytěžili v minulém roce rekordních 9,5 tisíce kubíků dřeva, což bylo téměř o čtvrtinu více než v předchozím roce. „Přes osm tisíc kubíků činila nahodilá těžba, většinu tvořil smrk napadený kůrovcem, poté borovice a modříny, které usychaly. Mýtiny se snažíme do roka zalesňovat,“ řekl listu Ondřej Palička, ředitel magistrátní firmy Lesy hlavního města Prahy.

Lýkožrout podle deníku páchá škody napříč porosty se smrky. Nejvíce jich padlo za oběť v Kunratickém lese, Modřanské rokli, Hostivařském lesoparku, Xaverovském háji, Divoké Šárce a Milíčovském lese. „V Praze a okolí se nachází přibližně 5 % smrkových lesů a vypadá to, že budou muset být vykáceny všechny,“ dodal náměstek pro životní prostředí Petr Hlubuček.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované