Hlavní obsah

Máte 107 nakažených, pardon, jednoho. Špatná data „zamořila“ menší obce

4. 11. 2020 18:11

Ústav zdravotnických informací a statistiky opět vykazoval chybná data. Tentokrát šlo o počty aktuálně nakažených lidí na úrovni obcí, které ÚZIS podle svých slov nesprávně přiřadil do malých obcí namísto velkých měst.

Článek

Seznam Zprávy z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky denně vycházejí při publikovaní aktuálního stavu šíření nákazy koronavirem a sestavují z nich mapy.Na základě toho se na redakci obrátilo několik zástupců obcí s tím, že se údaje významně rozcházejí s tím, co jim denně reportují hygienické stanice.

Chybou nejvíce zasažené Rohatsko

Chyba ÚZIS nejvíce zasáhla středočeskou obec Rohatsko. Z jejích 267 obyvatel mělo být podle dat ústavu nakaženo hned 107 lidí. Data však zdaleka neodpovídala skutečnosti. „V uplynulých čtrnácti dnech jsem kontaktoval všechny zodpovědné instituce, abych na chybu upozornil,“ sdělil Seznam Zprávám starosta obce Radek Štros. Jenže bez úspěchu. Příslušná hygienická stanice si rozdíly v datech neuměla vysvětlit a Ministerstvo zdravotnictví sdělilo, že „v datech mohou být malé rozdíly“.

Obcházel jsem všechny lidi

Obdobnou zkušenost má starosta obce Borek Vratislav Ryk. V obci byl podle dat ÚZIS nakažený každý šestý, což zásadně neodpovídalo datům z hygieny. „Věděl jsem, že za tohle nemůžou média, protože ta čísla vypadala stejně ve všech mapách, na které jsem narazil. Chyba byla ve zdroji dat,“ řekl Seznam Zprávám starosta Ryk. „Pro jistotu jsem obešel celou obec, mluvil s lidmi, zjišťoval, jak jsou na tom, a když jsem viděl, že opravdu nejsme tak zamoření, už jsem je jenom uklidňoval.“

Bližší pohled ale ukázal, že rozdíly v datech jsou obrovské a v případě Rohatska to znamenalo hned 50 procent populace obce. Kromě Rohatska se pak chyba ukázala v dalších zhruba osmi stech obcích. Vysoký podíl nakažených v rámci menších obcí přitom není sám o sobě nic neobvyklého.

Denně jiné počty

V grafu níže je zachyceno, jak se měnily počty nakažených osob v obci Rohatsko. Každý graf zobrazuje jeden denní report tak, jak jej publikoval ÚZIS a ze kterého vycházela média včetně Seznam Zpráv.

Pro ilustraci je možné zaměřit se na jedno vybrané datum, například 27. října. ÚZIS v reportu ze dne 27. 10. tvrdil, že v tento den bylo v Rohatsku nakaženo 107 lidí. V reportu ze dne 28. 10. se počet změnil na 106 lidí, v reportu ze dne 29. 10. pak ústav tvrdil, že v obci bylo 27. 10. nakaženo 28 lidí, ke dni 30. 10. uvedl ÚZIS 76 lidí a k poslednímu říjnu už jich bylo uvedeno 59. První dva listopadové dny pak ÚZIS stále za stejné datum 27. října uváděl údaje 35 a nakonec 1. A právě tento jeden nakažený člověk odpovídá tomu, co mají v hlášeních od hygien představitelé obce.

Data z poloviny obcí nyní mizí

Chyby se však netýkaly zdaleka jen Rohatska. Následující tabulka ukazuje, jak ÚZIS během jediného týdne snižoval počty aktuálně nakažených osob zhruba v polovině ze všech 6,5 tisíce měst a obcí. Tabulka je seřazena podle toho, jak velkého podílu populace konkrétní obce se chyba dotkla.

Graf u každé obce pak vykresluje, jak ÚZIS v jednotlivých dnech uplynulého týdne postupně snižoval počty nakažených za stále stejné časové období (mezi 1. zářím a 23. říjnem).

Zásahy do dat se viditelně netýkají jen Rohatska. Stejně mylná data byla vykazována například za obce Mutkov, Loukov (Mladá Boleslav), Borek (Praha-východ), Myslín, Charvatce, Boršov nad Vltavou, Chlum (Rokycany), Poštovice a mnoho dalších.

Podle kontrolních propočtů Seznam Zpráv v tuto chvíli není lokalizováno více než 44 tisíc pozitivně testovaných osob. ÚZIS za celou ČR eviduje 170 608 lidí, z toho v obcích jich vykazuje pouze 126 371.

Šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek se kritice dlouhodobě brání s tím, že jde o oficiální data, která instituce sbírá od krajských hygienických stanic a laboratoří a spravuje je pro Ministerstvo zdravotnictví. To je jejich faktickým majitelem.

Problém, je že data mají kolísavou spolehlivost a je obtížné je interpretovat. ÚZIS totiž publikuje otevřené datové sady jen výběrově, například za obce nejsou veřejnosti přístupné počty uzdravených a zemřelých lidí. Ústav nabízí pouze přepočítaný údaj s aktuálně nakaženými. V něm se však objevují zmíněné chyby a obtížně se určuje, zda pokles počtů nakažených osob nemohlo způsobit i to, že se někteří již uzdravili. Oficiálně se za uzdraveného považuje každý, kdo po uplynutí deseti dnů nevykazuje žádné příznaky nemoci covid-19.

Jako další problém přetrvávají zpětné zásahy do datových řad, které jsou nyní vidět na vybraných reportech ÚZIS z 23. října a 2. listopadu. Z porovnání vyplývá, že zpětné zásahy ze strany úřadu jsou značné. V Praze například v tomto období ubylo 4912 aktuálně nakažených osob, v Brně 952 a ve zmíněném Rohatsku 66 osob.

Kde je chyba? Nevíme

Když se Seznam Zprávy pokoušely již v minulém týdnu zjistit, proč se rozcházejí data za obce a obce s rozšířenou působností a také za hygienické stanice s těmi, co ÚZIS publikuje na hlavní stránce s dashboardem, pracovníci ÚZIS to začali aktivně zjišťovat. Ovšem ještě v neděli kolem 23. hodiny zněla odpověď na otázku, proč nesedí data za Rohatsko a další obce: „Nevíme.“

V pondělí ráno se pak nad dashboardem objevila informace o tom, že evidence pozitivně testovaných osob měla u některých pacientů chybně přiřazenou obec a namísto malých obcí měli být tito lidé evidovaní ve velkých městech.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučené