Hlavní obsah

Méně nehod a rozbitých silnic. Jak pomůže digitalizace státu lidem i firmám

Foto: pixabay.com

Ilustrační foto.

Reklama

20. 5. 2021 13:03

Společnost Deloitte spouští iniciativu CzechSetGo na podporu digitalizace Česka. Seznam Zprávy jsou jedním z partnerů. Špičkoví experti představí své vize, kudy vede pro Česko cesta mezi nejvyspělejší ekonomiky světa.

Článek

Digitalizace není bonus, ale životní nutnost. Současná pandemie covidu-19 to ukázala v plné nahotě. Díky digitalizaci mohla velká část lidí nadále pracovat, sledovat šíření viru a urychlit hledání léků a očkovacích látek. Digitální technologie budou hrát klíčovou úlohu také při hospodářském oživení. Proto má zásadní význam zavedení mobilních sítí 5G a sítí s velmi vysokou kapacitou, rozvoj digitálních dovedností a digitalizace podniků a veřejné správy.

O úrovni digitalizace vypovídá žebříček DESI (Digital Economy and Society Index), což je Index digitální ekonomiky a společnosti, jenž je každý rok zveřejňovaný Evropskou komisí. Česko je tam zatím ve většině sledovaných ukazatelů pod evropským průměrem.

Konference o digitalizaci veřejné správy

„Celkové 17. místo z členských zemí EU nelze považovat za úspěch a třeba propad Česka v oblasti konektivity vnímáme obzvlášť negativně. Rychlý a dostupný internet a postupné zavádění 5G síti jsou nezbytné předpoklady pro úspěšnou digitalizaci státní správy i soukromého sektoru. Rychlejší posun v oblasti digitalizace bychom samozřejmě uvítali, měl by významný dopad na úspory finanční i v oblasti lidských kapacit,“ hodnotí situaci v tuzemsku Martin Jahn, člen představenstva Škody Auto pro prodej a marketing.

„Řadíme se k průměru až podprůměru. To chceme změnit. V pěti klíčových tematických blocích se během letošního roku zaměříme na to, jak pomocí inovací a technologií zvýšit konkurenceschopnost Česka,“ říká Diana Rádl Rogerová, ambasadorka projektu CzechSetGo a řídící partnerka společnosti Deloitte.

Tématem první konference ze série CzechSetGo, kterou pořádá společnost Deloitte, je eGovernment: Digitální stát jako driver inovací a růstu. Prostřednictvím streamovaného vysílání bude možné v pátek od 9:00 zde na stránkách Seznam Zprávy sledovat vyvrcholení dvoudenní konference v podobě panelové diskuse Cesta Česka mezi Top 10 znalostních ekonomik EU v roce 2025 a od 10:50 závěrečnou shrnující část odborné konference.

Iniciativa CzechSetGo na podporu digitalizace Česka

- Pětidílná série konferencí na témata eGovernment: Digitální stát, Práce a vzdělávání v době digitální, eHealth: Digitální zdravotnictví, Automatizace a digitální firma 5.0 a eCommerce: Digitální zákazník.

- Cílem je definovat, jak pomocí inovací a technologií zvýšit konkurenceschopnost Česka.

- Pořádá společnost Deloitte, partnery jsou Česká spořitelna, organizace Česko.Digital, Nadační fond na podporu vědy Neuron, Škoda Auto, Seznam Zprávy, Economia a CzechCrunch.

Na první konferenci vystoupí i klíčoví představitelé lídrů digitalizace státní správy Estonska a Irska. Siim Sikkut, estonský Government CIO, a Barry Lowry, irský Government CIO, se v panelové diskusi zaměří na klíčové role státu při vytváření přátelského prostředí pro rozvoj podnikání a budou sdílet příklady z praxe, které obě země dostaly mezi vysoce digitalizované země.

Tématem konference bude i daňová a legislativní problematika v kontextu podpory inovací a zavádění moderních technologií a vyvrcholí zformulováním konkrétních kroků, které by měly napomoci akcelerovat digitalizaci české ekonomiky a státu. V rámci akce vystoupí například Vladimír Dzurilla, vládní zmocněnec pro digitalizaci a ICT, Petr Sedláček, profesor ekonomie z Oxfordské univerzity, Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, Eva Pavlíková, ředitelka a zakladatelka Česko.Digital, zmíněný zástupce automobilového průmyslu Martin Jahn nebo Pavel Doležal, CEO Keboola a co-leader iniciativy COVID19CZ.

Jak je na tom český eGovernment v Indexu digitální ekonomiky a společnosti Evropské komise

- jak občané využívají služby eGovernment: 18. místo z 28 (téměř průměr EU)

- předvyplněné formuláře: 20. místo z 28 (pod průměrem EU)

- jak mohou občané v eGovernmentu vyplňovat formuláře: 20.–21. místo (pod průměrem EU)

V kategorii kvalita poskytovaných digitálních služeb veřejnou správou indexu DESI je Česko dokonce až na 22. místě z 28 z členských zemí EU (loni ještě včetně Velké Británie).

„Určitě máme na víc, potenciál Česka je výrazně větší. Máme velice dobře postavenou základní technickou infrastrukturu, fungují nám základní registry, datové schránky, eGON Service Bus (unifikované rozhraní pro sdílení údajů mezi jednotlivými informačními systémy veřejné správy – pozn. red.), ale to jsou věci, které běžný občan nevidí,“ řekla v rozhovoru pro SZ Byznys ředitelka pro sektor veřejné správy společnosti Microsoft Lenka Axlerová.

„Výrazně se potřebujeme zlepšit v tom, abychom nad tím měli vystavěné ty služby, které budou uživatelsky přívětivé, jednoduché na použití a ideálně k nim budeme mít přístup nejen z počítače, ale i z mobilu,“ doplnila Axlerová.

Podle vládního zmocněnce pro digitalizaci a ICT Vladimíra Dzurilly jsou práce na eGovernmentu součástí Národního plánu obnovy a jejich realizace bude zahájena v průběhu letošního podzimu.

„Jedná se jak o služby z oblasti centrálního eGovernmentu a jeho infrastruktury, tak o digitalizaci zdravotnictví, justice apod.,“ uvedl. „Velkým a spíše střednědobým projektem je digitalizace stavebního řízení a tvorba digitálních technických map. Tento projekt je svým rozsahem obrovský a dotýká se mnoha oblastí – od změn a povýšení základní síťové infrastruktury po vývoj několika informačních systémů, aktualizaci a digitalizaci datových podkladů. Tento projekt bude dokončen v polovině roku 2023,“ doplnil.

Významnými změnami pak do konce roku projdou portály gov.cz i Portál občana. Změny se budou týkat uživatelského komfortu, přihlašování a také zcela nových služeb – např. výměny řidičského průkazu.

Digitalizace veřejné sféry ale neznamená „jen“ konec cestování po úřadech, ale také velké příležitosti pro byznys.

Martin Jahn ze Škody Auto vidí velký potenciál v otevírání datových sad ve vlastnictví státu. Automobilový průmysl podle něj již v roce 2019 identifikoval 73 datových sad, jejichž zpřístupnění by podpořilo posun směrem ke znalostní ekonomice a rozvoj nových byznys modelů.

„Aktuálně se jedná například o zpřístupnění dat z nechráněných železničních přejezdů, jejichž využívání v infotainmentu vozu by mohlo přispět ke snížení často fatálních střetu vlaků a vozidel,“ vysvětluje.

Jde to i opačně – aby státní správa mohla využívat data soukromého sektoru. Příkladem budiž třeba připravovaná spolupráce Škody Auto s Ředitelstvím silnic a dálnic. „To by využívalo tzv. frikční data z tlumičů vozů, které by pomohly analyzovat stav vozovek nebo přesněji zacílit posyp vozovek v zimě,“ popisuje Martin Jahn.

„Digitalizace a eGovernment jsou dnes nejčastěji zmiňovanými prioritami vlád vyspělých zemí. Ne vždy jsou ale u nás aplikovány nejefektivnější způsoby digitalizace a je otázkou, proč například dostatečně nepřebíráme osvědčené postupy jiných zemí. Koncept CzechSetGo je založen mimo jiné na sdílení zkušeností ze zahraniční praxe a je unikátní v tom, že navrhne konkrétní kroky ke zlepšení digitalizace státní sféry,“ říká Pavel Šiška, vedoucí partner Deloitte Consulting.

Reklama

Doporučované