Hlavní obsah

Moje spolužačka ministryně. Hrají v daňovém pekle roli i osobní známosti?

Foto: MF ČR

Alena Schillerová. Ministryně financí, dříve náměstkyně a ještě předtím šéfka právního a daňového procesu Generálního finančního ředitelství.

Reklama

2. 7. 9:57

Přístup finančního úřadu, kdy na některé firmy tvrdě zaklekl a jiným umožnil vyklouznout z placení dluhů, odkrývá i propletenec vztahů mezi jednotlivými vrstvami finanční správy, včetně nadřízené ministryně financí Schillerové.

Článek

Ústřední postavou reportážní série Ve stínu daňového pekla je vedoucí vymáhacího oddělení finančního úřadu ve Valašském Meziříčí Taťána Zmydlená.

„My jsme samozřejmě měli několik kontrol, vždycky se něco najde. Nebudu vám vykládat, že prostě ve sto procentech se všechno vybere. A říkám: tady ti lidé prostě nic nemají,“ vysvětlovala Zmydlená, proč kontrola z Generálního finančního ředitelství (GFŘ) před dvěma lety konstatovala, že ve Valašském Meziříčí jsou „nečinní“ a vlivem jejich nečinnosti nebyly vybrány všechny dlužné daně.

Náprava škod? Proškolení zaměstnanců

Závěr o nečinnosti napsala do oficiálního dokumentu ředitelka finanční správy Tatjana Richterová. Pro Zmydlenou a jejího ředitele Jiřího Sobka to ale odchod z funkcí neznamenalo.

„Bylo provedeno opětovné proškolení zaměstnanců, byla zajištěna pravidelná účast zaměstnanců na specializačních kurzech,“ odpověděla pro Seznam Zprávy ředitelka GFŘ Richterová. Vzniklou škodu nikdo nehradil.

Zmydlená na svou obhajobu v reportážích uvádí, že byla nadřízenými nucena k řadě likvidačních kroků směrem k daňovým subjektům („Abychom ty čárky měli.“) a zároveň že někdy nedokázala vymoci dlužnou částku („Prostě když nic nemají, tak co si na nich vezmete?“).

Třetí reportáž, kterou jsme zveřejnili ve středu, však přinesla důkazy, že Zmydlená nevymáhala dluh ani tehdy, když ho bylo z čeho uhradit: dlužníci si přímo před očima finančního úřadu převedli majetek na svou jinou firmu a měli vyhráno.

„Jinak na vás začnou řvát, že máte málo“

Zmydlená se často odkazuje na nadřízený finanční úřad ve Zlíně. „To jsou takové věci, kdy dostanete nařízeno, že se teda musí vydávat zajišťovací příkazy, protože se podle toho hodnotí finanční úřad. Jinak prostě začnou řvát, že jich máte málo,“ říká Zmydlená. V této souvislosti jmenovala právě Ivanu Veselou, vedoucí oddělení daňového procesu ze Zlína.

Veselá následně téměř na všechny otázky Seznam Zpráv odpovídala velmi stroze: „Bez komentáře“ nebo „Beru to na vědomí“.

Nekomentovala ani drsnější přístup finanční správy k daňovým subjektům, který začal s nástupem Andreje Babiše do funkce ministra financí v roce 2014 a který finanční správa razila i poté, co do funkce náměstkyně ministra zodpovědné za výběr daní nastoupila v lednu 2016 Alena Schillerová.

„Já jsem do roku 2010 podnikala, takže já si tyto příklady představit dokážu,“ řekla Veselá na otázku, zda si uvědomuje likvidační dopad zajišťovacích příkazů, kdy finanční správa obstavovala firmám majetek i účty jen při podezření, že v budoucnu by mohl vzniknout daňový dluh.

Známost z fakulty v Brně i z finanční správy

Ivana Veselá v rozhovoru potvrdila, že je spolužačkou dnešní ministryně financí Aleny Schillerové z Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. „Takových spolužáků nás v ročníku ale bylo 350.“

Necítí ze známosti s ministryní nějakou ochrannou ruku nad sebou?

„Za tu dobu, co jsem v této funkci, jsem ji viděla osobně třikrát čtyřikrát na různých seminářích. Ona byla ve své době ředitelkou a měla na generálním finančním ředitelství na starosti daňový proces, ale to už je dávno pryč. To je tak možná pět let. Když byla na GFŘ a komunikovali jsme, tak to byl třeba výklad v metodické pomůcce. Ale ona tu odpověď naformulovala a tak byla prezentována veřejně na poradě daňového procesu.“

Ivana Veselá uvádí, že v soukromé rovině s Alenou Schillerovou nekomunikuje.

Při rozhovoru se ale sama zmínila o jiné podstatné komunikaci: se vsetínským státním zástupcem Petrem Barešem, který případy z finančního úřadu ve Valašském Meziříčí loni prověřoval z podnětu bývalé úřednice Silvie Viktorinové. Ta se odmítala smířit s nečinností úřadu a kromě podnětů ke kontrolám (včetně stížnosti generálnímu finančnímu ředitelství) podala i trestní oznámení pro podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby.

„Pokud vím, tak jste oslovili pana doktora Bareše, takže si myslím, že je namístě, aby se odpovídalo konzistentně. On mi řekl, že s vámi bude mluvit,“ řekla, když odmítala odpovídat na další konkrétní otázky.

Na dotaz, zda spolu finanční správa a státní zastupitelství konzultují svůj postup v jednotlivých případech, už jen dodala: „Ne.“

Žalobce: Slíbili mi trestní oznámení

Státní zástupce Petr Bareš, jehož postup po odvysílání reportáží už začalo prověřovat nejvyšší státní zastupitelství, se při rozhovoru pro Seznam Zprávy rozmluvil o koordinaci s Veselou ve větších podrobnostech.

„Slíbili mi, že na paní Viktorinovou podají trestní oznámení.“

Zde je záznam části rozhovoru s ním:

Znáte paní Veselou z finančního úřadu ve Zlíně?

„Tu jsem viděl poprvé při vyšetřování této kauzy. Byl jsem u jejího výslechu.“

Dnes jsem s ní mluvil a ona mi oznámila, že ví o tom, že mám s vámi domluvený rozhovor. Jak to mohla vědět?

„My jsme spolu mluvili, ona mi volala. Respektive já jsem volal jí… Takhle. Oni totiž slíbili, že podají trestní oznámení na paní magistru Viktorinovou.“

Slíbili? Vám to slíbili?

„Já jsem říkal: Podívejte se, my stíhat budeme buď z úřední povinnosti, ale bude lepší, když podáte trestní oznámení, pokud máte za to, že šlo o naplnění skutkové podstaty křivého obvinění. Tak jsme se dohodli s doktorkou Veselou. Doktorka Veselá mi říkala, že to je podepsané, ale že to ředitel nemůže expedovat, protože zkolaboval.“

Ředitel ve Zlíně?

„Ve Zlíně. A říkám: Mimochodem se o tu kauzu zajímá Seznam. Je u mě ohlášený pan Kubík. To bylo všechno.“

Takže jste se navzájem informovali, co se v té věci bude dít.

„Asi takhle. Pokud naše vyšetřování skončilo tím, že paní Viktorinová neměla pravdu, tak bychom měli říct B. To znamená, že z její strany šlo o křivé obvinění…“

A vy teď chcete, aby byla odstíhána?

„Ne že chceme, ale ono nám asi nic jiného nezbývá. Protože já mám za povinnost stíhat všechny trestné činy, o kterých se dozvím. A tohle podle našeho názoru trestný čin je.“

Takže vy byste ji stíhal, ale zároveň by pro vás bylo lepší, aby to bylo na základě trestního oznámení z finančního úřadu ve Zlíně?

„Tak. Uplyne-li měsíc a nikdo to nebude iniciovat, tak já dám policii pokyn, aby zahájila v té věci úkony.“

Co jí v tu chvíli hrozí?

„Standardní trest. Do tří let.“

Tři roky natvrdo?

„Ale tak prosím vás… Žádný soud jí samozřejmě tři roky natvrdo nedá. To je věc soudu, ale zřejmě dostane nějakou podmínku. Podívejte se, ta verze, kterou uváděla paní Viktorinová, že by se na finančním úřadu šlo na ruku velkým dlužníkům, se jednoznačně vyvrátila. Tak to prostě být nemohlo.“

Silvie Viktorinová v reportážích popsala jednotlivé chyby, které na úřadu zachytila. Kontroly jí daly za pravdu.

Ale paní Viktorinová, která na ty věci upozornila a kontroly z nadřízených orgánů finanční správy jí daly za pravdu, tak možná pomohla odstranit ty vážné nedostatky, včetně špatného výběru daní. A vy teď říkáte, že ji má postihnout taková rána za to, že si dovolila říct, co se u vás neprokázalo?

„Já říkám: je naším úkolem prověřit, jestli z její strany nedošlo k naplnění skutkové podstaty křivého obvinění. S jakým výsledkem, to nechci predikovat. Ale my, jestliže jsme řekli, že se to nestalo, bychom měli učinit i odpovídající závěr na straně toho oznamovatele.“

Grilování ve Sněmovně

Případy ve Valašském Meziříčí a Zlínském kraji budeme dál sledovat.

Na základě reportáží Seznam Zpráv bude v pátek zasedat rozpočtový výbor, který si povolal i ministryni Schillerovou a ředitelku finanční správy Taťánu Richterovou.

Mezitím sama Silvie Viktorinová, která po zkušenosti s vymáhacím oddělením ve Valašském Meziříčí v roce 2018 odešla ze státní správy, podala trestní oznámení na některé pracovníky finanční správy za křivé výpovědi při vyšetřování.

I jejich svědectví dovedla státního zástupce Bareše k závěru, že se v úřadu nic trestného nestalo.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučené