Hlavní obsah

Moravskoslezské univerzity už návrat prezenční výuky nevyužijí

Foto: Shutterstock.com

Ilustrační foto.

Reklama

20. 5. 22:10

Pondělní rozvolnění a možný návrat studentů vysokých škol k prezenční výuce už univerzity v Moravskoslezském kraji nevyužijí.

Článek

Letní semestr totiž fakticky končí a školy se tak nyní soustředí především na zkouškové období či přijímací řízení, řekli zástupci univerzit. Vláda v tomto týdnu rozhodla, že vysoké školy budou moci od 24. května obnovit i teoretickou výuku, stejně tak se do lavic budou moci vrátit středoškoláci a k plnému provozu bez rotací se vrátí všechny základní školy v Česku.

„Letní semestr na Ostravské univerzitě oficiálně skončil a studenti, až na výjimky, jako jsou například praktická cvičení v laboratořích na Lékařské fakultě, nemají naplánované žádné rozvrhové akce, kterých by se mohli prezenčně účastnit,“ uvedl prorektor pro studium a celoživotní vzdělávání Aleš Zářický. Dodal, že například minulý týden se už na Pedagogické fakultě uskutečnila bloková výuka praktických technických předmětů. „Pedagogové katedry studií lidského pohybu Pedagogické fakulty pak tento týden pořádají pro své studenty aktivity jako je gymnastika nebo basketbal. Pomáhají jim tak ze své dobré vůle s přípravou na zápočty, které je v příštích dnech čekají,“ řekl Zářický.

Mluvčí univerzity Lucie Fremrová uvedla, že škola se nyní soustředí hlavně na státní závěrečné zkoušky a přijímací řízení. „Pro univerzitu i naše pedagogy je prioritou, aby proběhly tváří v tvář. Zavádíme proto v co největším rozsahu systém náročných ochranných opatření, která jsou plně v souladu jak s nařízeními ministerstva zdravotnictví, tak ministerstva školství,“ doplnila.

Podobná je situace na VŠB – Technické univerzitě Ostrava, kde už v pondělí začalo zkouškové období letního semestru. „Celý semestr tedy proběhl v on-line verzi, díky uvolnění opatření aspoň k jeho konci mohly probíhat v nějaké formě konzultace a praktická výuka. Což jsme určitě uvítali, protože jsme hodně prakticky orientovaní ve výuce a studenti tak mohli individuálně řešit své závěrečné práce,“ řekla mluvčí univerzity Petra Halíková. Také Technická univerzita se soustředí hlavně na to, aby se státní závěrečné zkoušky uskutečnily za dodržení všech protiepidemických opatření. „K poměrně náročné organizaci státních závěrečných zkoušek tak přibylo testování studentů, hygienická opatření a další kroky, abychom vše splnili,“ podotkla mluvčí.

Také podle rektora Slezské univerzity v Opavě Pavla Tuleji se rozvolnění na univerzitě nijak výrazně neprojeví, neboť současně s možným návratem vysokoškolských studentů k prezenční formě výuky začíná na Slezské univerzitě zkouškové období, jímž se fakticky letní semestr uzavírá. „Současně bych rád konstatoval, že i přes všechna omezení, s nimiž jsme se v tomto akademickém roce potýkali, jsem přesvědčen o tom, že v rámci naší univerzity nedošlo k poklesu kvality vzdělávacího procesu, a to zejména díky efektivnímu využívání on-line nástrojů, které nám umožnily zachovat standardní rozsah přednášek a seminářů, na nichž jsme mohli studentům předávat potřebné penzum znalostí,“ uvedl Tuleja.

Jedinou oblastí, která byla u některých studijních programů negativně ovlivněna, byla podle něj praktická výuka, při níž studenti získávají praktické dovednosti. „U nás na Slezské univerzitě se tato omezení naštěstí netýkala zdravotnických studijních programů, avšak postihla především studijní programy umělecké, v jejichž případě budou muset studenti v následujících měsících dohánět vše, co si v tomto semestru, a to nikoli vlastní chybou, nedokázali kvůli chybějící praktické výuce osvojit.“ míní rektor.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované