Hlavní obsah

Takhle se budou vracet děti do školy. Všechny s testy a rouškami

Foto: Getty Images

Podle návrhu ministerstva školství už ve školách nebude stačit látková rouška, ale jedině chirurgická, nanorouška nebo respirátor.

Reklama

31. 3. 2021 10:59

Pokud se žáci chtějí vrátit do školy, musí se otestovat, a to včetně předškolních dětí nebo nejmladších ročníků základních škol. S testy jim ale mohou pomoci rodiče. Všechny děti budou muset nosit chirurgické roušky.

Článek

V pondělí 12. dubna se možná vrátí do škol první žáci. Bude se to týkat předškoláků v mateřských školách, na střídačku dětí na prvním stupni, žáků speciálních škol, praktické výuky na středních školách a praxí závěrečných ročníků vysokých škol.

Jak to bude vypadat? Školní den začne pro všechny samotestováním. Vždy v pondělí a čtvrtek si žáci a studenti odeberou vzorek z přední části nosu a zjistí, jestli nejsou pozitivní. Tato povinnost se bude týkat všech, tedy i dětí z mateřských škol, prvňáků a druháků nebo žáků s jakoukoliv formou handicapu.

S testováním jim ale mohou pomoci jejich zákonní zástupci.

„MŠMT počítá s tím, že v případě dětí v mateřské škole a žáků 1. a 2. ročníků ZŠ bude moci být zákonný zástupce při testování ve škole přítomen tak, aby mohl být svému dítěti oporou (jak psychickou, tak fyzickou – formou asistence při testování samotném),“ píše ministerstvo školství v odpovědích na nejčastější otázky ohledně návratu žáků do škol.

Naopak se nepočítá s domácím testováním. Podle ministerstva by mohlo dojít chybám nebo k tomu, že rodič nenahlásí škole pozitivní výsledek.

Pokud ale ředitelé mají možnost žáky otestovat i neinvazivní PCR metodou, mohou k tomu přistoupit. V takovém případě se bude ve škole testovat jen jednou týdně. Dodávky testů i jejich úhradu si ale musí zajistit sami například ve spolupráci se zřizovatelem, ministerstvo školství bude hradit a distribuovat jen antigenní testy.

Zatím není ani jasné, jestli se například středoškoláci budou moci otestovat na veřejných odběrových místech. Jim se totiž kvůli praxím otevřou i internáty. Jenže podle zatím nastaveného systému mohou sice v neděli přijet, ale po pondělním pozitivním testu pojedou zase domů.

„Úvaha je, že bychom chtěli se žáky komunikovat, aby se případně nechali otestovat v neděli v místě svého bydliště a už přijížděli s jistotou, že v pondělí mohou bez problému do výuky,“ uvažuje nad možným scénářem ředitel chomutovské Střední odborné školy energetické a stavební Jan Mareš.

Podívejte se na fotoreportáž z krnovské základní školy, kde se snaží zapojit do studia každého žáka

+6

Bez roušky už ani do školky

Stejně jako testování platí téměř bez výjimky i nošení chirurgických roušek nebo nanoroušek všemi žáky. Ano, stejně jako venku ani ve školách už žáci nemohou nosit látkové roušky, šály nebo šátky. Ministerstvo školství se v tomto bodě odkazuje na mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví.

Nově tato povinnost platí i pro děti v mateřských školách. Sundat si je mohou jen při stravování a případném odpočinku na lůžku.

„Je to naprosto kontraproduktivní. Sice si roušku děti vezmou, ale čtyřikrát pětkrát za den ji někde odloží a budeme je hledat, pak si je mezi sebou třeba vymění a to už vůbec nemluvím o tom, že si na ně budou sahat, protože s ní správně zacházet neumí. Ve výsledku tak roušky mohou být semeništěm všech myslitelných dětských přenosných nemocí,“ nesouhlasí s nošením roušek ve školkách vedoucí platformy Ředitelky a ředitelé mateřinek Andrea Benešová.

Výjimku z nošení ochrany úst a nosu budou mít podle ministerstva školství jen žáci, kterým v tom brání jejich mentální schopnosti nebo aktuální duševní stav, tedy například děti s těžším mentálním postižením nebo poruchou autistického spektra.

I když se v posledních dnech otepluje, nějakou vrstvu navíc by si žáci do školy měli vzít nejen na obličej, ale i na tělo. Větrat se totiž bude ve třídách minimálně dvakrát za hodinu. Ministerstvo školství navíc doporučuje, aby se co nejvíce výuky odehrávalo venku.

Družina pro někoho, jídlo s rozestupy

Družiny budou pro děti fungovat jako na podzim. Vzhledem k nutnosti dodržovat homogenitu kolektivů ale zvlášť menší školy nemusí zvládnout zajistit ranní nebo odpolední hlídání pro všechny děti.

„Odpolední družinu budeme mít jen pro první třídu. Pro druhou asi ne, protože nemám jak to logisticky zabezpečit,“ říká ředitelka ZŠ a MŠ Vysoký Újezd na Berounsku Olga Reiterová.

Foto: MŠMT

První návrh otevírání škol a režimových opatření podle MŠMT.

S omezeními budou v provozu i jídelny. Na prvním stupni se polovina tříd bude střídat v prezenční výuce po týdnech, takže u stolu si jídlo mohou sníst jen tito žáci. Ostatním je dovoleno si oběd pouze vyzvednout.

V jídelnách budou pak platit pravidla jako v zaměstnaneckém stravování. U stolu smí sedět vždy jen jeden člověk, u těch dlouhých pak i více strávníků, ale minimálně s dvoumetrovými rozestupy a mechanickými překážkami, které budou bránit šíření kapének.

Malé školy dostanou výjimku

Výjimku z povinného týdenního střídání tříd na prezenční a distanční výuce mají školy pouze s prvním stupněm, kam chodí maximálně 75 žáků.

Ještě jedna skupina se ale do této skuliny v pravidlech vejde, a to úplné základní školy, které ale mají v podstatě samostatný první stupeň.

„Po konzultaci se zástupci základních škol tak nebude rotace žáků nezbytná v případě těch základních škol, které mají na 1. stupni nejvýše 75 žáků, pokud je 1. stupeň stavebně, provozně i organizačně zcela oddělen od 2. stupně základní školy (a to včetně zařízení školního stravování),“ píše ministerstvo školství.

Otázka k předškolní výuce

Zatím není úplně jisté, jak přesně budou fungovat mateřské školy. Vyjma problémů s testováním a nošením ochranných pomůcek je také otázkou, jak dlouho budou denně otevřené.

Ministerstvo školství totiž povolilo pouze povinné předškolní vzdělávání ve skupinách maximálně po 15 dětech. Tato výuka ale povětšinou ve školkách probíhá pouze dopoledne. Odpoledne tak školky nemusí fungovat.

„Nikdo nám zatím neřekl, jestli děti budou moci ve školce zůstat i odpoledne, kdy už jde o volnočasový program. Pak by to bylo ale diskriminační vůči všem ostatním mladším dětem, které budou muset zůstat doma,“ dodává Benešová.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované