Hlavní obsah

Nemocnice odpustila dluh třináctileté dívce. Tisíce dětí exekucím čelí dál

Foto: Profimedia.cz

V Česku je stále okolo tří tisíc dětských dlužníků v exekuci.

Reklama

20. 7. 2020 15:27

Desítky obcí v Česku dál vymáhají dluhy dětí, jejichž rodiny nezaplatily třeba poplatky za odpady. Velcí věřitelé až na výjimky dětské dluhy plošně nemažou.

Článek

Bylo jí šest roků, když ji popálenou ošetřili lékaři v plzeňské fakultní nemocnici. Zranění na obličeji a krku se slovenské dívce postupně hojila, přesto měl dramatický zážitek překvapivé vyústění.

Letos třináctileté děvče totiž po letech zjistilo, že kvůli nezaplacenému dluhu z nemocnice čelí exekuci. Dlužná částka za ošetření se s pokutami vyšplhala na 27 tisíc korun. Dívka mezitím skončila v české ústavní péči.

Případ, na který Seznam Zprávy upozornily v únoru, má šťastný konec. Nemocnice nedávno od postihu dívky upustila. Usnesením soudního exekutora byla v dubnu exekuce pozastavena. „Pro vyloučení pochybností věřitel (FN Plzeň) výslovně potvrzuje, že promíjí dlužníkovi veškeré dluhy vyplývající z rozsudku,“ píše se v dohodě o narovnání.

„Jsem samozřejmě moc ráda, že celá záležitost byla poměrně rychle vyřešená. Zveřejnění příběhu v médiích této konkrétní klientce velmi pomohlo. Bohužel nemám informace, že by instituce systematicky řešily další dětské dlužníky,“ uvedla advokátka Kristýna Kabelová Dolejšová. Zastupuje desítky dětských dlužníků, především v Plzeňském kraji. A řeší i další dlužníky ve zdravotnických zařízeních.

Nemocnice se pro odpuštění dluhu rozhodla i po konzultaci s Ministerstvem zdravotnictví. Sám šéf resortu Adam Vojtěch po sérii článků nemocnice vyzval, aby situace jednotlivých dlužníků posoudily. Jen v plzeňské fakultní nemocnici evidovali přes 170 dětských pacientů, jejichž rodiny nezaplatily. Nemocnici dlužily celkově přes 3,5 milionu korun. „V současnosti žádný z nepojištěných dlužníků Fakultní nemocnici Plzeň nekontaktoval s žádostí o řešení svého dluhu,“ uvedla mluvčí nemocnice Gabriela Levorová.

Tisíce lidí, kteří se do dluhové spirály dostaly jako děti, stále exekucím čelí. I přesto, že se jich vícekrát zastal Ústavní soud. K němu však doputuje jen zlomek podobných případů. Obecné soudy přitom v minulosti rozdávaly tisíce platebních rozkazů dětem, aniž by se šířeji zabývaly detaily jednotlivých případů. „Je alarmující, jak formalisticky je soudci často řešili,“ uvedla advokátka Dolejšová Kabelová.

Na podobnou „automatizaci“ úkonů děti narážely v celém procesu zadlužování. Detaily jednotlivých případů často neřešili věřitelé - tedy obce, dopravní podniky nebo knihovny - ani soudci a vymáhací společnosti. Dítě, které často pocházelo ze sociálně slabé rodiny, se mnohdy ani nedozvědělo, že je proti němu vedené exekuční řízení. „Pokud soudci řešili dluhy dětí, měli zpozornět. A stanovit opatrovníky třeba z řad advokátů. Spoustu užitečných nástrojů často nevyužili. Ta věc se zanedbávala plošně. A velmi často se rozhodovalo bez účasti dlužníka,“ popsala Vlastimila Feistingerová z organizace Člověk v tísni.

Pracovníci organizace dál řeší desítky případů dětí s exekucí na krku. Nyní většinou řeší pohledávky obcí z poplatků za odpad. „Situace není optimistická. Domnívali jsme se, že obce od těchto sankcí postupně upustily i díky nálezu Ústavního soudu z roku 2017, který vybídl zastavení vymáhání. Některé nejenže řízení nezastavily, ale udělily další sankce za nezaplacení. Obcí, které vedou dluh za odpad po dětech mladších 15 let, jsou desítky v každém kraji,“ zdůraznila Feistingerová.

Organizace se chystá postupně oslovit všechny kraje, aby obce na problém upozornily. Ministerstvo financí přitom už v minulosti dálo obcím návod, jak mají dluhy dětí zahladit. „Těžko říct, proč to nedělají. Možná jim ta záležitost unikla, nebo prostě trvají na jiných právních výkladech,“ dodala Feistingerová.

Exekutorská komora eviduje okolo tří tisíc dětských dlužníků. „Pokud je soudní exekutor pověřen soudem k provedení exekuce, je povinen ji vykonat, a to neprodleně. Nezkoumá a ani není oprávněn zkoumat, z jakého důvodu vymáhaný dluh vznikl, zda je oprávněný či nikoli,“ uvedla už dříve komora v prohlášení.

Instituce jen výjimečně mažou dětské dluhy plošně. Platí to i pro plzeňskou fakultní nemocnici. „Jsme státní zdravotnické zařízení a musíme hospodařit s péčí řádného hospodáře. Z toho vyplývá, že každá dlužná částka je pro FN Plzeň problematická, ať se týká dětských nebo dospělých dlužníků,“ doplnila Levorová.

Dlužníci často nevědí, jak situaci vyřešit. „Pokud nejsou sami iniciativní, nikdo za ně dluhy nezastaví,“ sdělila Feistingerová.

Ani jednání na vlastní pěst však nemusí stačit. Svědčí o tom případ dívky z Jihlavska, které jako dítěti někdo ukradl průkazku. Zloděje s cizím jízdním dokladem pak pokutoval revizor. „Dívka v osmnácti letech přišla na to, že jsou proti ní vedené exekuce. Snažila se bránit, žádat, odvolávat se, ale protože neznala správný postup, využila špatnou obranu a promeškala lhůty. Bohužel si spíše uškodila, tím, že se snažila svou situaci aktivně řešit,“ popsala Feistingerová.

Špatnou situaci dětských dlužníků slibují řešit politici. Ve Sněmovně projednávají hned několik návrhů, které mají dětské exekuce vymýtit. „V horizontu týdne Ministerstvo spravedlnosti předloží do Sněmovny návrh, který do budoucna řeší odpovědnost za závazky nezletilých,“ dodala Feistingerová. Člověk by při dosažení plnoletosti odpovídal jen za dluhy ve výši svého majetku.

Poslanci zároveň řeší novelu exekučního řádu. Už v červnu organizace na pomoc lidem v tísni vyzvaly politiky, aby podpořili zavedení teritoriality exekutorů, zastavení nevymahatelných exekucí, vznik chráněných účtů a změnu výpočtu srážek z příjmu. Výzvu podepsaly více než tři desítky organizací.

Lidí s exekucí je v Česku téměř 800 tisíc.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované