Hlavní obsah

Nesplněný ministerský slib: PSA si veřejnost snadno nespočítá

Reklama

26. 11. 2020 7:30

Rizikové skóre má vnést jasno nejen do aktuální situace kolem koronaviru, ale také rámcově predikovat další vývoj. Výpočet je jednoduchý, zvládne to každý, tvrdil ministr zdravotnictví. To by ale ÚZIS musel otevřít více dat.

Článek

Spočítáte si to lehce sami, tvrdil ministr. Skutečnost je jiná

S velkou pompou ohlášený Protiepidemický systém ČR (PES), podle kterého se má odvíjet život v Česku, odhaluje další úskalí komunikace Ministerstva zdravotnictví s veřejností. Předminulý pátek na tiskové konferenci představil ministr zdravotnictví nový systém, podle kterého se v Česku budou odvíjet další opatření proti koronaviru. A mimo jiné tvrdil, že si veřejnost skóre může snadno spočítat sama – jenže to nebyla pravda.

ÚZIS opět neposkytl otevřená data

Ústav zdravotnických informací a statistiky reprezentovaný Ladislavem Duškem totiž ani po mnoha žádostech nevyhověl veřejnosti a nezveřejnil data o počtech testovaných osob. V sadách otevřených dat byly dostupné pouze údaje o celkových počtech provedených testů, ty ovšem obsahovaly i testy opakované u jednotlivých osob.

Data o prvotestech, která odpovídají počtům testovaných osob, úřad uvolnil až v minulém týdnu. Jsou ovšem dostupná pouze za celou republiku, zatímco za kraje, okresy či obce s rozšířenou působností stále chybí.

Veřejnost se tedy opětovně ocitá v situaci, kdy musí státnímu úřadu věřit a nemá šanci ho kontrolovat. Slibovaný snadný výpočet rizikového skóre nejde kvůli nedostatku dat replikovat a ve výpočtech se oproti verzi ÚZIS objevují mírné odchylky.

Proč je veřejná kontrola nutná

Právě od těchto dat a jejich interpretace se přitom odvíjejí vládní opatření, jež mají vliv na život nás všech. Datoví novináři pak zprostředkovávají veřejnosti přehled o aktuální situaci dostupnou formou, kterou úřady nenabízejí. A v neposlední řadě veřejná kontrola napomáhá napravovat chyby, jaké se objevily například v oficiálních datech za obce, kam se v systému ÚZIS kopírovaly počty nakažených lidí z větších měst.

Seznam Zprávy o poskytnutí některých dat opakovaně žádaly, ovšem žádosti zůstaly ze strany ÚZIS bez jakékoliv odezvy.

Data, která stále chybí

» Veřejnost ani po mnoha žádostech nemá k dispozici ani počty testovaných osob podle regionů (kraje, okresy, obce s rozšířenou působností ani samotné obce).

» ÚZIS nadále tají, kdo klienty na testy poslal (hygiena?, obvodní lékař?), kolik z nich jsou samoplátci.

» Chybí počty nakažených osob podle profesí nebo míst, kde mělo k nákaze dojít. Ústav tato data k dispozici má, ovšem odmítá je publikovat. Více než tři týdny stará žádost Seznam Zpráv o tato data zůstala dodnes ze strany ÚZIS bez odezvy.

» Stále nejsou dostupná přesná data o vytíženosti jednotlivých zdravotnických zařízení.

» Výpočet indexu rizika provádí ÚZIS na úrovni celé ČR, krajů a okresů, ovšem tyto výsledky zpřístupnil pouze od začátku října, což komplikuje porovnání pro uplynulé klíčové letní měsíce, jak by opatření měla vliv na vývoj pandemie v Česku.

» Nově ředitel Ladislav Dušek vyvinul iniciativu směrem k omezení veřejných dat o úmrtích. S podporou některých poslanců ANO dal Sněmovně návod, jak zrušit publikování dat na denní bázi s tím, že on sám je podle svých slov „vypnout“ nemůže, protože není tak statečný.

» Na půdě ÚZIS pak vznikla studie, která měla odpovědět na otázku, zda čísla o počtu zemřelých s covidem-19 nejsou zavádějící. Tato studie ovšem odpovědi nedává, navíc vůbec nezohledňuje fakt, že v současné době lze předpokládat rekordní množství zemřelých nad běžné průměry, a proto budou oficiální denní data o počtech zemřelých v souvislosti s koronavirem spíš podhodnocená než naopak.

» Problém zůstává stejný: data, z nichž ÚZIS (a následně i vláda) vychází, není možné veřejně kontrolovat.

Skóre podle Seznam Zpráv

Redakce Seznam Zpráv podle oficiálních dostupných dat provedla vlastní výpočty indexu rizika na úrovni krajů a dále obcí s rozšířenou působností.

Na této úrovni je nutné počítat s migrací za prací a cestováním a opatření i jejich uvolňování by se mohla míjet účinkem. Problematická však může být i migrace na úrovni krajů, typicky mezi Prahou a Středočeským krajem, ale i v dalších regionech.

Index rizika kombinuje tato kritéria

🔶 Počet nově nakažených na 100 tisíc obyvatel za 14 dní.

🔶 Počet nově nakažených na 100 tisíc obyvatel za 14 dní ve skupině 65+ let.

🔶 Průměrná pozitivita testů za posledních 7 dní.

🔶 Zjednodušený výpočet reprodukčního čísla na základě poměru nově nakažených v různých časových intervalech.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované