Hlavní obsah

Nic nekončí. Rady expertů, jak má Česko zabránit páté vlně

Foto: SZ Michal Šula

Zájem o očkování bude postupně opadat, vláda se na to musí připravit, upozorňuje MeSES.

Reklama

28. 6. 2021 11:26

Mezioborová skupina pro epidemické situace představila pravidla, která mají do budoucna předejít chybám okolo boje s koronavirem. Podle nich je třeba posílit hlídání karantén po návratu z rizikových zemí a myslet na přeočkování.

Článek

Přestože se v posledních týdnech epidemická situace v Česku zlepšila, zcela vyhráno stále není. Pokles nových případů covidu-19 navíc v těchto dnech začíná na některých místech stagnovat. Odborníci z MeSES pod vedením epidemiologa IKEM Petra Smejkala vidí pro příští týdny jasné riziko. Jsou jím nebezpečné varianty koronaviru.

„Nejlevnější možností ochrany proti nebezpečným variantám je omezení rizika jejich importu. Obrana proti opakovaným importům je přitom důležitá, i pokud již k úvodnímu zavlečení došlo,“ píší odborníci v aktuálním stanovisku.

Zároveň upozorňují, že varianty schopné uniknout imunitní odpovědi mohou přenášet i očkovaní lidé, proto je potřeba i tyto lidi v určité míře testovat. Platí to zejména při cestování do rizikových zemí s výskytem variant.

„U zemí mimo EU často nelze spoléhat na kvalitu provedených testů a současná praxe ukazuje i značné riziko podvodů a falšování testů. Doporučujeme povinné PCR testování po příjezdu z libovolné země mimo EU ideálně na hranicích nebo v intervalu například do 48 hodin,“ uvádí.

Slabinou současného systému je podle expertů velmi nízká kontrola dodržování karantén po příjezdu z rizikových zemí a slabý postih při jejich porušení. Doporučují proto k fyzickým kontrolám přidat i pravidelné telefonické kontroly dodržování karanténního režimu, zajistit by ho mohla běžná call centra využívaná pro trasování. Kromě toho MeSES apeluje na včasné sekvenování dostatečného počtu vzorků koronaviru.

Varianty v Česku

V České republice zatím podle oficiálních dat v pozitivních vzorcích převládá alfa varianta (dříve známá jako tzv. britská) koronaviru. Obavy ale budí varianta delta (dříve známá jako tzv. indická). Státní zdravotní ústav ji dosud potvrdil v 96 případech. Podle zatím známých dat je tato varianta schopná rychlejšího šíření v populaci a je částečně odolná vůči protilátkám. Ve Velké Británii se stala dominantní během dvou měsíců.

Další kolo očkování

Druhým důležitým pilířem úspěšného postupu proti koronaviru je podle odborníků v následujících týdnech také pokračující očkování, které by mělo jít lidem více naproti. Primární je zajistit kompletní očkování pro zbytek seniorů a rizikových pacientů. Dále je ale nutné zaměřit pozornost i na další věkové skupiny, a to včetně dětí od 12 let. Pro ně se očkování otevře tento čtvrtek.

MeSES apeluje na zavedení možnosti očkovat se pro kohokoli i bez nutnosti registrace v rezervačním systému. Zároveň chce posílit možnosti očkování v zařízeních primární péče, firmách nebo v mobilních očkovacích zařízeních.

Kromě toho se ale vláda musí připravit na podzim. „Je nutné naplánovat dostatečnou kapacitu očkování pro případ potřeby aplikace třetí booster dávky. Vzhledem k tomuto očekávání je vhodné usilovat o uzavření závazných předběžných objednávek vakcín druhé generace zajišťujících ochranu vůči variantám, které dokážou obejít působení nyní dostupných vakcín,“ vzkazují odborníci.

Připomínají, že se Česko brzy dostane do druhé a kritické fáze očkování – tempo aplikací vakcín se pravděpodobně zpomalí při přibližně 50procentní proočkovanosti populace. Bude proto nutné nasadit intenzivní komunikační kampaň.

„Očkování musí být nadále dobrovolné a komunikace k občanům by měla zahrnovat především faktické a podložené informace o očkování, jeho výhodách a rizicích,“ dodává skupina. Připomíná, že se letos může na podzim vrátit také chřipka, a to s větší silou. Jak ale už dříve Seznam Zprávy upozornily, objednávky vakcín proti chřipce doposud vázly.

Hlavně nepolevit

Není to však jen očkování, okolo kterého by podle MeSES vláda měla zlepšit komunikaci. Odborníci v první řadě varují před představou, že pandemie skončila nebo je u konce. Podobně tomu bylo loni v létě. Po úplném rozvolnění se už zkraje září ukázalo, že se situace dramatizuje a že to nejhorší teprve přichází. Ostražitost je proto podle expertů stále namístě.

„Zejména varujeme před komunikací, která by vytvářela očekávání, která v případě nepříznivého vývoje budou těžko splnitelná. Například sliby nezavedení vůbec žádných protiepidemických opatření,“ píše MeSES. Naráží tak nejspíš na slova premiéra Andreje Babiše (ANO), jenž právě tento slib pronesl loni v červnu. Porušit ho musel hned za několik týdnů.

MeSES upozorňuje, že je třeba mít předem profesionálně připravené a rozpracované komunikační strategie pro případ různých možností, včetně negativních scénářů. Doporučuje také výrazně finančně posílit komunikační kampaň k očkování.

Opatření versus právo

Experti reflektují i kroky soudů z posledních dní. Justice smetla zejména odůvodnění některých protiepidemických opatření ministerstva zdravotnictví a řadu z nich shodila jako nezákonná. Podle MeSES je proto třeba změnit právní rámec protiepidemických opatření tak, aby umožňoval zavádět včasná, účinná a přiměřená pravidla, která budou efektivní z pohledu celospolečenských škod.

„Současná právní úprava je zjevně nevyhovující, což má řadu důvodů, jež jsou přinejmenším zčásti politické. Těžiště nutné revize nespočívá na úrovni ústavního zákona o bezpečnosti, ale na úrovni zákonů. Krizový zákon by měl být pro případ vyhlášení nouzového stavu novelizován tak, aby v něm bylo možné najít vodítka pro potírání pandemie – například zvláštní oddíl kompetencí v nouzovém stavu vyhlášeném z důvodů pandemie,“ uvádí.

Zákonem pro potírání pandemií by podle expertů neměl být zákon o ochraně veřejného zdraví, ale spíše kombinace krizového zákona, zákona o ochraně veřejného zdraví, případně i protipandemického zákona, pokud by měl být zachován.

„Do budoucna se ukazuje být nezbytné, aby v případě pandemií vláda aktivovala své právní poradní orgány a nepřenechávala veškerou zátěž a odpovědnost jedinému ministerstvu. Vhodné by mohlo být i vytvoření ad hoc komise Legislativní rady vlády pro průběžnou konzultaci navrhovaných regulatorních opatření, jejichž základní rysy by měly vznikat v součinnosti epidemiologů a jiných věcných odborníků, právníků a ekonomů,“ uzavírá MeSES.

Reklama

Doporučované