Hlavní obsah

Nový důkaz o Babišově spolupráci s StB. Našla se karta agenta Bureše

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Na každý nový článek vám budeme posílat upozornění do emailu.

Foto: Ústav paměti národa, Slovensko, Seznam Zprávy

Andrej Babiš tvrdí, že se ke spolupráci s StB nikdy nezavázal. Dokumenty však svědčí o opaku.

Ve slovenském archivu objevili statistickou kartu, kterou zavedla Státní bezpečnost na Andreje Babiše jako svého agenta. Soud tak po letech dostal nový písemný důkaz, který odporuje tvrzení českého premiéra.

Článek

Už více než devět let bojuje Andrej Babiš žalobami proti označení, že byl před listopadem 1989 agentem komunistické tajné policie. Český premiér celou dobu tvrdí, že se k vědomé spolupráci se Státní bezpečností nezavázal.

Babišovým slovům odporují dobové materiály StB, ve kterých je zmiňován jako agent.

Podle zjištění Seznam Zpráv se na konci loňského roku objevil další, předtím neznámý dokument, který může zapůsobit u soudu.

Jde o statistickou kartu StB z 80. let minulého století, která se našla ve slovenském Ústavu paměti národa (ÚPN). Ten spravuje písemnosti po Státní bezpečnosti a v současnosti se brání proti premiérově opakované žalobě u Krajského soudu v Bratislavě.

Karta, kterou ústav předložil soudu jako další písemný důkaz, obsahuje základní údaje o Andreji Babišovi a jeho spolupráci s StB, včetně označení „agent“ a krycího jména „Bureš“.

Foto: Ústav paměti národa, Slovensko, Seznam Zprávy

Přední část statistické karty tajného spolupracovníka StB s údaji o Andreji Babišovi.

„Údaje korelují s údaji v registračním protokolu, kde se v chronologickém pořadí evidovaly všechny typy svazků StB, a s údaji ze svazku tajného spolupracovníka,“ uvedl pro Seznam Zprávy ředitel kanceláře ÚPN Jerguš Sivoš, který je zároveň předním odborníkem na fungování Státní bezpečnosti.

Význam karty coby důkazního materiálu je nezanedbatelný. Byl to zásadní dokument, který tajná policie používala k evidenci svých spolupracovníků. Jeho vyplňování vycházelo z pevně daných pravidel.

Podle historika Sivoše takovou kartu předkládal operativní příslušník StB spolu s návrhem na založení svazku, který museli schválit tři nadřízení funkcionáři tajné policie.

Foto: Ústav paměti národa, Slovensko, Seznam Zprávy

Druhá strana Babišovy karty u StB, na které jsou i jména řídících důstojníků z hospodářské kontrarozvědky.

Při odevzdávání svazku mezi příslušníky jednoho oddělení pak musel ten důstojník, který svazek přebíral, předložit statisticko-evidenčnímu útvaru písemný souhlas nadřízeného náčelníka StB.

Karta se jménem českého premiéra, kterou našli pracovníci ÚPN při třídění kartoték StB, obsahuje také evidenční číslo jeho svazku, datum jeho registrace coby tajného spolupracovníka, datum přerušení utajené spolupráce, jména příslušníků StB, kteří Babiše řídili, nebo podpis příslušníka statisticko-evidenčního oddělení.

Vyplněné údaje na Babišově kartě potvrzují informace z již dříve nalezených dokumentů. Například to, že ho StB získala k vědomé spolupráci 11. listopadu 1982 a za necelé dva týdny ho zaregistrovala jako tajného spolupracovníka s krycím jménem Bureš a evidenčním číslem 25085.

Agentem se Babiš podle záznamu na kartě stal na základě „dobrovolnosti“.

Z karty lze také vyčíst, že Babiš jako agent spadal pod 12. správu StB sídlící v Bratislavě, konkrétně pod jedno z oddělení hospodářské kontrarozvědky, které mělo na starosti pracovníky podniků zahraničního obchodu. Babiš tehdy pracoval v podniku Petrimex.

Spolupráce mezi StB a Babišem byla dočasně přerušena v červnu 1988 kvůli jeho odjezdu na dlouhodobý pracovní pobyt do Maroka, odkud se vrátil až po demokratické revoluci v roce 1989.

Foto: Archiv bezpečnostních složek ČR, Seznam Zprávy

Záznam o schůzce s agentem Burešem z prosince 1984, který vypracoval příslušník StB František Hákač.

Na kartě jsou zřetelná i jména bývalých tajných policistů, kteří měli Babiše postupně na starosti - Július Šuman, František Hákač a Andrej Kuľha. Jak je na kartě uvedeno v ručně psaném dovětku, u posledního jmenovaného pak Babišův svazek zůstal i po přerušení spolupráce.

Právě díky svědectví těchto bývalých příslušníků StB Babiš nejprve uspěl se svojí žalobou u soudů. Ty upřednostnily výpovědi příslušníků, že záznamy o Babišově spolupráci byly v 80. letech zfalšovány. Ústavní soud však v roce 2017 tyto rozsudky zrušil a konstatoval, že se k výpovědím „estébáků“ nemělo přihlížet.

Babišovi proto nezbylo než o svoji pověst bojovat znovu od začátku. V roce 2019 dosáhl díky dalšímu rozhodnutí slovenského ústavního soudu toho, že se tamní soudy musejí jeho žalobou dál zabývat.

Už v prvním kole sporu s šéfem hnutí ANO předložil Ústav paměti národa 12 svazků z archivů StB, které svědčily o Babišově vědomé spolupráci s tajnou policií. Kromě jiného šlo o zápis ze schůzky v bratislavské vinárně U Obuvníka, ve kterém důstojník Šuman popsal průběh naverbování. Mezi důkazy je i pozdější záznam dalšího příslušníka Hákače, jak mu Babiš popsal korupční sklony svých kolegů z podniku.

Babišovu statistickou kartu coby nový důkaz doručil ÚPN bratislavskému krajskému soudu v první polovině loňského prosince. Právní zástupce českého premiéra se mohl k novému důkazu vyjádřit. I když mu soud prodloužil lhůtu až do konce března, reakce od něj zatím nepřišla.

„Soud zatím neeviduje doručení vyjádření žalobce,“ uvedl tento týden mluvčí soudu Pavol Adamčiak na dotaz redakce.

Seznam Zprávy se zeptaly na reakci přímo Babišova právníka Vojtecha Agnera. Slovenský advokát však na dotazy zaslané e-mailem neodpověděl.

S přispěním Radka Nohla.

Doporučované