Hlavní obsah

Nové zjištění. Obezita pošle Čechy s covidem do nemocnice, ale nezabije je

Foto: Shutterstock.com

Ve Fakultní nemocnici u svaté Anny leželo od loňského jara na JIP zhruba 300 covidových pacientů, pouze 15 procent z nich netrpělo nadváhou.

Reklama

25. 9. 15:52

Obézní lidé, kteří se nakazí covidem-19, končí na jednotkách intenzivní péče častěji než lidé se zdravou váhou. O přežití pacienta už ale jeho hmotnost nerozhoduje, vyplývá z brněnské analýzy.

Článek

Před těžkým průběhem onemocnění covid-19 u obézních lidí varovala řada lékařů i vědeckých studií už v minulosti. Podle nového zjištění lékařů z brněnské Fakultní nemocnice u svaté Anny je sice obezita riziková a zvyšuje riziko, že pacient skončí v nemocnici, nadváha ale přitom ve finále paradoxně nijak nesnižuje šance covidového pacienta na přežití.

Což může být zásadní, pokud pandemie opět nabere na síle. „Byly situace, kdy jsme měli zcela zaplněnou kapacitu intenzivní péče a museli jsme se rozhodnout mezi dvěma pacienty – kterého z nich přijmeme. Rozhodovali jsme se, kdo měl větší šanci na přežití. Dnes už víme, že vyšší hmotnost není údaj, kterým bychom se měli v takovém případě řídit,“ vysvětlil Michal Šitina, který se na analýze podílel.

Lékaři do ní zahrnuli tři stovky pacientů, kteří museli s covidem na jednotky intenzivní péče. Také upozornili, že nejrizikovější faktor pro těžký průběh této nemoci je stále věk.

O analýze, která zkoumá souvislosti mezi obezitou a úmrtími na onemocnění covid-19, informoval Deník N. Ukazuje se, že obezita je sice faktor, který výrazně může přispět k tomu, že pacient skončí na jednotce intenzivní péče, nijak ale neovlivňuje jeho šance na přežití. „Na plicním ventilátoru nehraje obezita žádnou roli. Jen ta opravdu těžká, kdy je pacientův index tělesné hmotnosti nad hodnotou čtyřicet,“ uvedl Šitina.

BMI

Index tělesné hmotnosti (BMI) je poměrem výšky a hmotnosti, který se používá jako měřítko obezity. Za ideální zdravou váhu se považují hodnoty v rozmezí 18,5–25. Nižší čísla značí podváhu. Hodnoty 25–30 se vykládají jako nadváha, 30–35 značí obezitu prvního stupně, 35–40 obezitu druhého stupně. Vyšší výsledek znamená obezitu třetího stupně označovanou někdy jako morbidní obezita.

Index tělesné hmotnosti (BMI) je poměrem výšky a hmotnosti, který se používá jako měřítko obezity. Za ideální zdravou váhu se považují hodnoty v rozmezí 18,5–25. Nižší čísla značí podváhu. Hodnoty 25–30 se vykládají jako nadváha.

Na jednotce intenzivní péče ve Fakultní nemocnici u svaté Anny leželo od loňského jara přibližně 300 pacientů, z nichž pouze 15 procent mělo index tělesné hmotnosti v normálu. Nemoci nepodlehl každý druhý pacient s BMI pod 40, nad 45 pouze každý třetí. Lehká nadváha byla pro pacienty podle Šitiny naopak výhoda. „Nejméně nám umírali lidé s indexem v rozmezí 30–35. Byli na tom lépe než štíhlí pacienti, ale tak to bývá u většiny nemocí, nejen u covidu,“ řekl Šitina.

S covidem se léčí i obézní děti

Rizikovou skupinu, u které lze předpokládat těžší průběh onemocnění, tvoří podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky asi 93 tisíc Čechů s těžkou nadváhou. Podle dat Českého statistického úřadu je v Česku průměrná hodnota BMI 25,2. To je těsně za horní hranicí normální zdravé váhy. Mírnou nadváhu má 47 procent mužů a 33 procent žen, obezitu pak 20 procent mužů a 18 procent žen.

Proč jsou právě obézní lidé riziková skupina, vysvětluje vedoucí lékař kliniky endokrinologie a metabolismu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Lukáš Zlatohlávek tím, že mají výše položenou bránici, a tedy menší distribuční prostor pro dýchání. „Svou roli zřejmě hrají i imunologické pochody v organismu. Obezita je obecně spojena se zvýšenou nemocností a úmrtností pro své komplikace,“ uvedl Zlatohlávek. Dodal, že v pražské nemocnici tvořili obézní pacienti na jednotce intenzivní péče více jak polovinu hospitalizovaných.

Obézní pacienti převažovali i ve Fakultní nemocnici v Ostravě. „Vysoká tělesná hmotnost je rozhodně významný rizikový faktor. Průběh stonání byl u těchto lidí těžší,“ řekl zdejší lékař Petr Sklienka.

Větší podíl obézních pacientů v souvislosti s onemocněním covid-19 zaznamenali i v chebské nemocnici. Potvrdila to její mluvčí Markéta Singerová. Ke zkušenostem se zvýšeným počtem obézních pacientů na jednotce intenzivní péče se přidává i Fakultní nemocnice Brno. „V posledních dnech jsme v Dětské nemocnici s covidem léčili na jednotce intenzivní péče také obézní dítě. Nelze však říci, že by covidoví pacienti byli jen ti s nadváhou,“ uvedla mluvčí nemocnice Veronika Plachá.

Přestože nejrizikovějším faktorem pro těžký průběh onemocnění je věk, doporučuje Šitina pacientům s nadváhou, aby se chránili a nepodceňovali prevenci. Ke zvážení je podle něj také aplikace třetí dávky vakcíny. „Obézní pacienti jsou ohroženější, častěji končí na ventilátoru. Posilující dávka by jim měla pomoci se toho vyvarovat,“ zakončil lékař.

Upřesnění: V textu jsme upravili pasáž o pacientech na jednotce intenzivní péče ve Fakultní nemocnici u svaté Anny. Správně je, že zde leželo od loňského jara přibližně 300 pacientů, z nichž pouze 15 procent mělo index tělesné hmotnosti v normálu. Nemoci nepodlehl každý druhý pacient s BMI pod 40, nad 45 pouze každý třetí.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované