Hlavní obsah

Fotograf s výjimečnou empatií. Vzpomínka na dílo Pavla Jasanského

Foto: Archiv Pavla Jasanského

Pavel Jasanský a objekt Divák, kolem roku 1989.

Reklama

28. 1. 2021 16:45

21. ledna zemřel významný český fotograf Pavel Jasanský. O smrti informoval kurátor Pavel Vančát. Jasanský byl podle něj jedním z nejosobitějších českých fotografů 60. až 80. let.

Článek

Fotograf Pavel Jasanský zemřel v úctyhodném věku 82 let. Výtvarnou scénu tak opustil nezařaditelný solitér, který obsáhl žánry dokumentu, portrétu i radikální a osobité intermediální fúze.

Jasanský byl fotografem s výjimečnou empatií a postřehem, který uplatnil ve volné tvorbě i ve fotografii dokumentární, kde dlouhodobě zaznamenával emotivně vypjaté mikrosvěty ústavů a nemocnic, hřbitovů i masopustů. Svoji dokumentárně orientovanou tvorbu zúročil Jasanský v knize Město, kterou původně koncipoval spolu s Vladimírem Birgusem a básníky Petrem Cincibuchem, Jaromírem Pelcem a Josefem Šimonem. Původní verze, zachycující pocity obyvatele moderního velkoměsta, byla kvůli nedostatečně optimistickému vyznění před tiskem přepracována a doplněna fotografiemi Miroslava Hucka.

Svou dokumentární tvorbu završil rozsáhlým cyklem Nová krajina, noví obyvatelé (1985–90), který ukazuje stadium „zahnívajícího socialismu“, často pomocí citací absurdních civilizačních a mediálních přízraků.

„Absence živých osob a neurčitost lokalit dávají cyklu mnohem obecnější význam, ukazující pocity senzitivního jedince na vrcholu moderní doby, zahlceného obrazovými informacemi, které se větví a překrývají do takřka halucinogenních spojení. Obrazy obrazů, plakátů, neónů, televizí i atrap všeho druhu vytvářejí paralelní vesmír 80. let, v němž informace a předměty vstupují do nových, absurdních vztahů. Je to uhrančivá vize společnosti na vrcholu i na počátku pádu, civilizace bez lidí, jen s jejich obrazy a otisky, je to svět jako vzpomínka na civilizaci, která ztratila svůj vlastní pevný referenční rámec,“ napal Pavel Vančát v kurátorském textu jubilejní výstavy s názvem Pavel Topáš Jasanský.

+19

Protipól jeho dokumentární tvorbě tvoří multimediální díla, počínající spoluprací na projektu Most (1981–82) a pokračující přemalbami fotografií a multimediálními instalacemi. Vrcholem těchto intermediálních snah, v nichž došel z českých fotografů nejdál, je zřejmě první „videosocha“ v Čechách: monstrózní instalace Divák (1989).

Pavel Jasanský (1938–2021)

» Pavel Jasanský byl vystudovaným geologem, ale fotografii se začal věnovat už v době studia. Tři roky pracoval v Geologickém průzkumu Praha hlavně v Krušných horách, kam byl tehdy po studiu povinně umístěn. Tři roky působil v propagačním oddělení Strojexportu, v té době se věnoval divadelní fotografii, fotografoval zpěváky a hudební skupiny a věnoval se i grafické úpravě tiskovin a časopisů.

» Do roku 1968 pracoval jako grafik a fotograf v redakci Divoké Víno a dál se věnoval i divadelní fotografii, spolupracoval s Divadlem Za Branou či Divadlem Na zábradlí. Během 70. let se vypracoval na vyhledávaného fotografa hudebních hvězd.

» V letech 1981 a 1982 se podílel na neoficiální výtvarné akci Most, kterou organizoval Jiří Sozanský a která akčně reagovala na destrukci města Most. Vytvářel subjektivní dokumenty a rozměrné snímky aktů, asambláže a plastiky. Kromě fotografií tvořil i grafiky, objekty, přemalby fotografií, projekce a instalace. Z jeho výtvarné tvorby je nejznámější cyklus Těla, z dokumentární pak cykly Nová krajina, noví obyvatelé (1985 až 1990) a Paristory, Masopust, Most' či Olšanské hřbitovy.

» Po pádu komunismu Pavel Jasanský spoluzaložil agenturu Signum a provozoval vlastní grafické studio JAGO.

» V letech 1992 až 1998 vedl na pražské FAMU seminář multimediální tvorby.

Vedle dokumentárních a výtvarných multimediálních děl byl Pavel Jasanský také fotografem známých osobností, které fotografoval od 60. let až téměř do současnosti. Cyklus Podepsané fotky jsou obsáhlým albem Jasanského současníků a přátel, počínaje rodinou a sousedy přes řady přátel a kolegů až po mezinárodní celebrity. Téměř všechny jsou důsledně opatřeny podpisem portrétovaných, často dokreslujícím jejich vztah k autorovi.

+10

Fotografie Pavla Jasanského poskytl Seznam Zprávám kurátor Pavel Vančát, který s Jasanským spolupracoval na mnoha výstavách včetně jeho jubilejní retrospektivy, která byla k vidění v roce 2018 ve Fotograf Gallery.

Reklama

Doporučované