Hlavní obsah

Odborníci sestavili podobu zbořeného kostela sv. Petra v Olomouci

Foto: Getty Images

Ilustrační snímek.

Reklama

10. 4. 21:48

Odborníkům se podařilo sestavit vizualizaci olomouckého kostela sv. Petra, který byl zbořen v roce 1792. Stál na nádvoří dnešního děkanátu Filozofické fakulty Univerzity Palackého.

Článek

Půdorys kostela se podařilo zmapovat v minulých letech během rozsáhlého archeologického průzkumu. Podobu kostela sestavili archeologové z NPÚ ve spolupráci s autorem projektu Bastionka Olomouc.

„Kostel sv. Petra na Předhradí byl nejstarším olomouckým kostelem zmiňovaným v písemných pramenech, protože u něj bylo roku 1063 obnoveno moravské biskupství. Iniciativou biskupa Jindřicha Zdíka byl roku 1141 biskupský stolec od kostela sv. Petra přenesen k nově postavenému chrámu sv. Václava,“ uvedl mluvčí olomouckého pracoviště Národního památkového ústavu (NPÚ) Vlastimil Staněk.

Kostel sv. Petra se poté stal farním až do svého zboření roku 1792. Zbytky základů chrámu byly opakovaně odkryty během výstavby školní budovy Elisabethina v letech 1901 až 1902 a při archeologickém výzkumu v roce 1948. Nejnověji byly základy petrského kostela odhaleny archeologickým výzkumem při rekonstrukci budovy děkanátu Filozofické fakulty Univerzity Palackého v letech 2015 až 2017. Půdorys kostela byl následně vyznačen v dlažbě nádvoří budovy děkanátu v Křížkovského ulici č. 10.

Podle Staňka odborníci při výzkumu zjistili, že základy kostela jsou až z pozdně gotického období a jeho raně středověký předchůdce zřejmě stával nedaleko, pravděpodobně v jihovýchodním nároží Tereziánské zbrojnice. „Z archeologických zjištění a z rekonstruovaného půdorysu kostela provedeného podle realizovaných výzkumů vyplývá, že se jednalo o kostel s lodí téměř čtvercovitého půdorysu. Presbytář byl ukončen polygonálním závěrem. V ose západního průčelí se nacházela hranolová věž čtvercového půdorysu. Stavba byla doplněna opěrným systémem tvořeným kolmými i diagonálními opěráky,“ popsal Staněk.

Prostorový model kostela sestavili odborníci nejen na základě rekonstruovaného půdorysu, ale i podle vedut a dalších dobových vyobrazení. Svými znalostmi přispěli i odborníci z NPÚ na stavební historii objektů. Výslednou virtuální hmotovou rekonstrukci a vizualizaci podoby kostela sv. Petra v pozdní gotice poté vytvořil tvůrce projektu Bastionka Olomouc Petr Hofman, dodal Staněk.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované