Hlavní obsah

Podle úřadu nemá 179 393 nemovitostí jednoznačného vlastníka

Foto: Seznam Zprávy

Ilustrační snímek.

Reklama

13. 7. 2020 23:02

U 179 393 nemovitostí, z toho 174 040 pozemků a 5353 staveb, je nejasný vlastník.

Článek

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ke konci června určil ve 35 198 případech vlastníka u nemovitostí, u kterých byl dříve nejasný. Za letošní první pololetí úřad takto vyřešil nejasné vlastnictví u 3536 nemovitostí. ÚZSVM o tom dnes informoval v tiskové zprávě. Majetek, který do konce roku 2023 nebude mít konkrétního vlastníka, připadne státu.

Úřad ke konci června zahájil šetření u 67 940 položek zapsaných v katastru nemovitostí na nedostatečně identifikované vlastníky. Nejčastějším výsledkem šetření bylo podání podnětu k zahájení dědického řízení, a to ve zhruba dvou třetinách případů.

K letošnímu 1. únoru bylo v katastru nemovitostí 378 789 položek s nedostatečně identifikovaným nebo neznámým vlastníkem. Jeden vlastník může vlastnit několik různých nemovitostí a jednu nemovitost může spoluvlastnit více vlastníků.

„Vzhledem k tomu, že prošetřování jednoho případu mnohdy trvá řadu měsíců nebo let, obzvlášť tehdy, kdy musíme spolupracovat se zahraničními úřady, považují více než 35 000 vyřešených případů za mimořádný úspěch,“ uvedla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu. Upozornila, že pokud se nepřihlásí vlastník nemovitosti do 31. prosince 2023, uběhne lhůta daná novým občanským zákoníkem, a tento majetek přejde na stát.

Úkolem ÚZSVM je zastupovat Českou republiku v právních sporech, které se týkají majetku státu. Úřad tak vystupuje především před soudy a rozhodčími orgány místo jiných organizačních složek státu. ÚZSVM rovněž jedná v právních sporech ve věcech majetku, s nímž sám hospodaří.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované