Hlavní obsah

Povodí Labe postaví na Chrudimsku poldr za 397 milionů korun

Foto: Seznam Zprávy

Ilustrační snímek.

Reklama

28. 1. 19:31

U Kutřína, místní části obce Perálec na Chrudimsku, začne výstavba velkého protipovodňového poldru. Za 397 milionů korun bez DPH jej pro Povodí Labe postaví firma OHL ŽS, která zvítězila v soutěži s devíti účastníky.

Článek

Poldr Kutřín na Krounce bude důležitým prvkem systému protipovodňové ochrany v povodí řeky Novohradky, jejímž je Krounka přítokem. Při povodních má zadržet přívalovou vlnu přítoku do doby, než záplavy v Novohradce odezní. Na stavbu podnik získal dotaci Ministerstva zemědělství.

Povodí Labe chce u Kutřína postavit mohutnou betonovou hráz dlouhou 131 metrů a vysokou 17,8 metru. Pro lepší začlenění do krajiny bude zakryta násypy tvarovanými do teras. Pro odtok vody bude opatřena dvěma spodními výpusťmi a bočním bezpečnostním přelivem, bude mít také migrační prostup pro vodní živočichy.

Při stoleté povodni bude poldr schopen zachytit asi 3,6 milionu krychlových metrů vody, celkový objem akumulované vody může dosáhnout 4,8 milionu krychlových metrů. Zatopí se při tom plocha několika desítek hektarů.

Doba trvání výstavby byla stanovena na 45 měsíců od podpisu smlouvy, který se uskutečnil 11. ledna, uvedla mluvčí státního podniku Hana Bendová.

Záměr protipovodňové stavby začal vznikat po velkých záplavách v roce 1997. Rozsáhlé protipovodňové stavbě budou muset ustoupit čtyři objekty k bydlení či rekreaci a letní dětský tábor. Státní podnik je vykoupil, všechny stojí v budoucím zátopovém území.

Součástí výstavby poldru bude i celková revitalizace toku a údolní nivy Martinického potoka v délce dvou kilometrů. Zahrnuje obnovu přirozené geomorfologie vodního toku, vznik zahloubených tůní v nivě a vegetační úpravy.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované