Hlavní obsah

Přehledně: Jak stát vyjde během pandemie vstříc lidem a firmám

Foto: Petr Hloušek / Právo / Profimedia

Vláda navrhuje kompenzace a pomoc živnostníkům, podnikatelům i zaměstnancům.

Reklama

14. 3. 2020 11:45

Pandemie koronaviru přinesla problémy nejen lidem v karanténě, ale třeba rodičům kvůli uzavření škol. Mohou se snadno dostat do finanční tísně, stejně jako řada podnikatelů. Podívejte se v přehledu, jakou pomoc zatím nabízí vláda nebo banky.

Článek

Mimořádná opatření vlády kvůli pandemii koronaviru ochromila některé podniky a dostala do problémů zaměstnance i podnikatele. Zvlášť samoživitelé nyní řeší, jak finančně zajistí rodinu, pokud budou školy delší dobu zavřené. Podnikatelé zase přemýšlí, jak budou platit náklady, když je čekají nižší nebo třeba žádné tržby. Tady jsou prozatímní odpovědi na nejpalčivější otázky.

Ošetřovné

Uzavření škol, a to především těch základních, způsobilo problémy tisícům rodičů. Děti musí od středy zůstat do odvolání doma, ale ty nejmenší tam nemohou být samy. Rodiče dětí do 10 let mají nárok na ošetřovné. Mohou tak zůstat 9 kalendářních dní doma, samoživitelé s dítětem do 16 let plnícím povinnou školní docházku až 16 dní. V tu dobu budou pobírat 60 procent platu.

Ošetřovné se ale nyní nevztahuje na OSVČ a zaměstnance pracující na dohodu o provedení práce nebo pracovní činnosti. OSVČ by ale na dávku mohly nově dosáhnout, v pondělí o změně bude jednat vláda.

Dá se ale očekávat, že uzavření škol potrvá déle. Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula mluví zhruba o měsíci. V takovém případě by si ale na hlídání dětí museli vzít zaměstnanci dovolenou, zařídit si práci z domova nebo se jinak domluvit se zaměstnavatelem.

Občanští demokraté a lidovci proto navrhovali, aby se ošetřovné prodloužilo na celou dobu trvání uzavření škol. Tuto úpravu má nyní v návrhu Ministerstvo práce a sociálních věcí společně také se zavedením ošetřovného pro rodiče dětí až do 15 let věku. Nově se také stanoví, že nárok na ošetřovné bude vznikat i při uzavření zařízení určeného pro péči o zdravotně hendikepované děti. O všech návrzích bude v pondělí jednat vláda.

Lidé, kteří se ocitnou kvůli mimořádným opatřením ohledně koronaviru ve finanční nouzi, mohou navíc požádat Úřad práce o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci. Týká se to i rodičů dětí do 10 let, kteří s nimi zůstali doma na ošetřovném.

Kompenzace

Vláda 9. března schválila národní program Úvěr COVID pro malé a střední podnikatele a živnostníky. Podnikatelé tak budou moct získat provozní úvěr s nulovým úrokem. Částku od 500 tisíc do 15 milionů bude poskytovat Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB), a to až do výše 90 procent způsobilých výdajů a se splatností 2 roky včetně možnosti odloženého splácení na dobu až 12 měsíců. Peníze mohou použít například cestovní kanceláře za zrušené zájezdy, organizátoři kulturních, sportovních a jiných akcí neuskutečněných na základě mimořádných opatření nebo firmy, které přišly kvůli pandemii koronaviru o zakázky nebo dodávky.

Stejný balíček připravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu také pro menší podnikatele a živnostníky. ČMZRB by poskytovala záruku na úvěr, kterou by takový podnikatel okamžitě dostal. Nemusel by navíc vracet celou částku.

„ČMZRB by zadotovala jistinu. Zjednodušeně řečeno, pokud bude malý živnostník potřebovat peníze na ošetřovné, které ho bude stát například na jednoho zaměstnance 10 tisíc korun, půjčil by si peníze od banky, ale vracel by jen 500 korun. Zbylých 9,5 tisíce korun bychom přispěli prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky,“ popsal nový uvažovaný systém ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Po dohodě s Evropskou komisí začíná vláda také přesouvat zdroje z evropských strukturálních fondů na ČMRZB. Momentálně se jedná o čtyřech miliardách korun, které by vláda záručním mechanismem pustila do režimu půjček pro komerční banky.

Odložení splátek

Prezidium České bankovní asociace, které zastupuje většinu bank na českém trhu, se ve čtvrtek shodlo, že by banky měly zaměstnancům a osobám samostatně výdělečně činným umožnit tříměsíční odklad splátek hypotečních a spotřebitelských úvěrů. A to těm, kteří se dostali do potíží s platbami v souvislosti s mimořádnými opatřeními.

Například Moneta Money Bank ale uvedla, že o takovém kroku neuvažuje.

„Prohlášení prezidia ČBA chápeme pouze jako doporučení možných kroků, o kterých ale v tuto chvíli neuvažujeme. Interpretace tohoto prohlášení ze strany některých médií, že všechny banky v zemi budou nabízet svým klientům tříměsíční odklad splátek, je zavádějící a mylná,“ napsala banka na Twitteru.

Moneta Money Bank ale následně své vyjádření dementovala s tím, že se na sociální síti nevyjádřila jasně a nenechá své klienty na holičkách.

Odložení daňových povinností a kontrol EET

Ministerstvo financí připravuje liberační balíček, kterým chce ulevit v povinnostech podnikatelům a živnostníkům. Prodlouží se například termín pro podání daňového přiznání. První datum pro jeho odevzdání je 1. dubna, v případě využití daňového poradce pak 1. července. A právě do 1. července se prodlouží doba na podání daňového přiznání bez toho, aby člověk dostal pokutu nebo musel platit úroky z prodlení.

Dále MF chystá snížení správního poplatku za podání žádosti o posečkání nebo splátkování daně z důvodů souvisejících s koronavirem ze 400 Kč na 100 Kč. Úřad chce rovněž plošně promíjet druhé pokuty 1000 Kč za nepodání kontrolního hlášení bez nutnosti prokázat důvody související s koronavirem. Dnes je ze zákona automaticky promíjena první pokuta za 1000 Kč.

MF dále zopakovalo, že ze zákona není možné odložit start třetí a čtvrté vlny elektronické evidence tržeb od 1. května. Pokud však podle úřadu situace kolem koronaviru znemožní některým podnikatelům řádně se připravit na EET, bude finanční a celní správa při kontrolách postupovat citlivě a s tolerancí k případným zjištěným nedostatkům.

Potravinové balíčky

Některá města a charitativní organizace zajišťují nákup potravin, léků nebo dalších nezbytností pro osamělé seniory. Chtějí je tak ochránit před nákazou koronavirem, která hrozí především v místech, kde se setkává více lidí. Objednávky začne přijímat od pondělí dispečink kladenského Senior Taxi.

Podobnou službu nabízí také Litoměřice, které pro seniory připravují potravinové balíčky. Budou je rozvážet dobrovolníci či dobrovolní hasiči. Senioři za potraviny zaplatí, až pomine riziko nákazy, nyní je koupí město za peníze z rozpočtu.

Pomoc seniorům s nákupy nabízí také například pražské městské části, Plzeň, Třebíč, Zlín nebo Ústí nad Labem. S donáškou nákupů pro osamělé seniory a lidi v karanténě budou pomáhat také dobrovolníci humanitární organizace ADRA. Služba rozvozu jídla Dáme jídlo je připravena pomoct s distribucí léků, nutričních nebo hygienických balíčků.

Karanténa a 100 procent platu

Zatímco k řadě opatření, která navrhovala i opozice, vláda přistoupila, zatím neuvažuje o projednání návrhu ODS ke karanténě zaměstnanců. Občanští demokraté navrhovali, aby se zaměstnancům vyplácelo v době trvání karantény 100 procent platu. Nyní jsou takoví lidé na nemocenské a je jim vypláceno 60 procent příjmu.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované