Hlavní obsah

Přehledně: Přišli jste o práci? O jakou pomoc můžete žádat

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační snímek.

Reklama

24. 7. 2020 9:14

Pokud člověk přijde o práci, má nárok na pomoc od státu ve formě podpory v nezaměstnanosti. Musí se ale zaregistrovat na příslušném úřadu práce a o podporu si zažádat.

Článek

Co je dobré vědět

Pokud chce člověk žádat o podporu v nezaměstnanosti, musí se nahlásit na úřadu práce.

Podpora v nezaměstnanosti závisí na výši mzdy či platu v posledním zaměstnání.

Délka podpory záleží také na věku žadatele.

Maximální podpora v nezaměstnanosti může letos překročit 21 tisíc korun.

Jak postupovat?

Evidence na úřadu práce není povinností. Pokud ale má člověk zájem o podporu v nezaměstnanosti, kontaktu s ním se nevyhne. Konkrétně musí navštívit příslušný úřad práce podle místa obvyklého pobytu a přihlásit se do evidence uchazečů o zaměstnání. Pokud se zaregistruje do tří pracovních dnů od skončení pracovního poměru, bude veden v evidenci uchazečů o zaměstnání od následujícího dne po konci zaměstnání a od stejného data mu tak půjde podpora, o kterou musí také

Jaké jsou podmínky pro získání podpory?

Základní podmínkou pro získání podpory v nezaměstnanosti pro občany České republiky s trvalým bydlištěm na území Česka je alespoň 12 měsíců důchodového pojištění v posledních dvou letech. To znamená, že žadatel musel být alespoň rok zaměstnaný nebo být osobou samostatně výdělečně činnou.

Požadovanou dobu pojištění lze zajistit i díky takzvané náhradní době zaměstnání. Jde například o pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, o péči o dítě ve věku do čtyř let nebo o dlouhodobou dobrovolnickou službu. Podrobný seznam je dostupný na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.

Uchazeč o zaměstnání si může během hledání práce přivydělávat. Celkový měsíční výdělek ale nesmí přesáhnout polovinu minimální mzdy.

O podporu v nezaměstnanosti je možné žádat buď elektronicky, nebo podáním vytištěného formuláře na úřadu práce. Elektronickou cestou má žadatel o podporu dvě možnosti: odeslat dokument s kvalifikovaným elektronickým podpisem nebo využít datovou schránku. Společně s tímto dokumentem je nutné podat také žádost o zprostředkování zaměstnání, která uchazeče o zaměstnání eviduje.

Kolik podpora v nezaměstnanosti činí?

Výše podpory v nezaměstnanosti závisí na průměrném měsíčním výdělku v posledním ukončeném zaměstnání nebo na vyměřovacím základu v rozhodném období přepočteném na jeden měsíc. Rozhodné období jsou poslední dva roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání.

První dva měsíce úřady vyplácejí 65 procent této částky, další dva je to 50 procent a po zbytek podpůrčí doby 45 procent. Pokud je uchazečovi méně než 50 let, délka podpory je pět měsíců. Od 50 do 55 let může podporu pobírat po dobu osm měsíců, jestliže je ještě starší, má nárok na jedenáct měsíců podpory. Výše podpory po dobu rekvalifikace je 60 procent ze zmiňované částky.

Pokud dostane uchazeč o podporu v minulém zaměstnání zákonné odstupné, finanční obnos od úřadu práce obdrží později. Jestliže získá odstupné například ve výši dvou měsíčních platů, podporu může čekat až za osm týdnů.

Maximální výše podpory v nezaměstnanosti závisí na průměrné mzdě v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí minulého roku. Za rok 2019 tato částka činila 33 429 korun. Maximální podpora v nezaměstnanosti je pak 0,58násobek průměrné mzdy, což v letošním roce vychází na 19 389 korun. Pokud navíc takový člověk projde rekvalifikací, jeho maximální podpora v nezaměstnanosti ještě naroste. Konkrétně jde o 0,65násobek průměrné mzdy, tedy 21 729 korun.

Na čem závisí výše sazby?

Pokud se zaměstnanec rozhodne ukončit pracovní poměr bez vážného důvodu sám, nedostane plnou podporu, ale jen 45 % z průměrné čisté měsíční mzdy dosažené v posledním ukončeném zaměstnání.

Uchazeč o zaměstnání se také může objevit v situaci, kdy nemůže osvědčit výši svého bývalého průměrného výdělku nebo u něj nelze stanovit průměrný měsíční čistý výdělek. V tom případě je podpora ve výši 0,15násobku průměrné mzdy po dobu prvních dvou měsíců, další dva měsíce to je 0,12násobek a po zbývající dobu 0,11násobek.

Nárok na podporu nemá uchazeč, se kterým byl rozvázán pracovní poměr pro hrubé porušení pracovní kázně. Tito lidé mohou získat pouze existenční minimum ve výši 2 490 korun.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované