Hlavní obsah

Připomínka prusko-rakouské války. Opravy se dočkaly další pomníky padlým

Foto: Komitét 1866

Pomníky tvoří skupinu na zhruba čtvercovém půdorysu. Dva mají kolem sebe kovaný plot. V minulosti ve středu skupiny stával mohutný jasan, jehož kořeny některé pomníky vyvrátily ze základů.

Reklama

24. 10. 2020 20:56

Členové Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 letos na Královéhradecku opravili další čtyři pomníky upomínající na padlé v tehdejší prusko-rakouské válce. Opravené pomníky se nacházejí v polích nedaleko Dlouhých Dvorů.

Článek

Skupina čtyř pomníků připomínající oběti bitvy u Hradce Králové dne 3. července 1866 se nachází v polích jihovýchodně od Dlouhých Dvorů nedaleko od místa, kde stávala budova ovčína.

Prvním z nich je pískovcový jehlanec rakouského majora Romualda rytíře von Dobrucki, velitele III. praporu 23. pěšího pluku, který byl 3. července 1866 smrtelně zasažen nepřátelským projektilem do břicha. Pohřben byl v polích mezi Horními Dohalicemi a Dlouhými Dvory poblíž železniční trati. Pomník zřízený důstojnickým sborem jeho pluku byl později přenesen na současné místo.

Dalším je jehlanec z leštěné žuly s bronzovým erbem s žulovou záklopní deskou. Je věnován rakouskému nadporučíku Edmundu von Salemfels od 2. eskadrony 9. hulánského pluku, jenž byl v bitvě u Hradce Králové zabit pruskou kulkou. Pohřben byl do dnes již neznámého hromadného hrobu a rodina vztyčila alespoň na jeho památku v místech, kde bojoval, tento pomník zhotovený vídeňským sochařem Antonem Wasserburgerem.

Třetí je pískovcový jehlanec rakouského podporučíka Alexandra svob. pána von Bethmann od 4. kyrysnického pluku, který byl v průběhu jezdecké bitvy u Střezetic zasažen střelou do hlavy. Jeho tělo bylo pohřbeno do hromadného hrobu u Dlouhých Dvorů, na počátku srpna 1866 pak došlo k jeho exhumaci a odvozu z bojiště. Na místě původního hrobu byl rodinou padlého vztyčen mohutný pomník, který byl v roce 1894 přenesen na současné místo.

A konečně čtvrtá je pískovcová typová pyramida označující hrob 30 rakouských a pruských vojáků padlých v bitvě u Hradce Králové 3. 7. 1866, kterou zřídil krátce po válce pruský řád johanitů.

„Opravy byly financovány z veřejných i soukromých zdrojů. Celková cena obnovy souboru čtyř pomníků včetně terénních úprav dosáhla 625 000 korun,“ vypočítal Miroslav Suchý, předseda Komitétu pro udržování památek z války roku 1866.

V Česku na prusko-rakouskou válku upomíná asi 1400 různých památek a komitét se o ně stará. Na samotném Královéhradecku je různých pomníků téměř 500.

Komitét pro udržování památek z války roku 1866 založil v roce 1888 Jan Nepomuk Steinský, rodák ze Smiřic na Hradecku Jako devatenáctiletý se účastnil bitvy u Hradce Králové a u obce Máslojedy byl těžce zraněn. Komitét si dal za cíl pečovat o hroby. Díky tomu se zachoval vzácný soubor památek funerální architektury. Mnoho hrobů a památek je v místech původního pohřbení vojáků.

Komitét pro udržování památek z války roku 1866 založil v roce 1888 Jan Nepomuk Steinský, rodák ze Smiřic na Hradecku. Jako devatenáctiletý se účastnil bitvy u Hradce Králové a u obce Máslojedy byl těžce zraněn. Komitét si dal za cíl pečovat o hroby. Díky tomu se zachoval vzácný soubor památek funerální architektury. Mnoho hrobů a památek je v místech původního pohřbení vojáků.

Reklama

Související témata:

Doporučované