Hlavní obsah

Nový institut SYRI v Brně bude zkoumat dopady krizových situací na společnost

Foto: Getty Images

Ilustrační foto.

Reklama

4. 8. 14:53

Socioekonomickými dopady krizových a rizikových situací se bude zabývat nový institut, který vznikl ve spolupráci Masarykovy univerzity, Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky.

Článek

Národní institut pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik (SYRI) sídlí v Brně a svým zaměřením je jediný v Evropě. Vedení institutu o tom dnes informovalo v tiskové zprávě.

Vznik institutu inspirovala pandemie covidu-19, jež vytvořila podmínky pro zkoumání procesů, které by jinak nenastaly. Příkladem může být plošné uzavření škol a nutnost distanční výuky i pro ty nejmenší žáky.

„Covid nám ukázal, že nenadálé události typu pandemií kladou závažné nároky na společenské obranné mechanismy a vyžadují efektivní a rychlé reakce od politiků. K jejich zvládání nestačí medicínský výzkum. Je třeba, aby se zapojili sociální vědci a přispěli při rozhodování například o tom, jak věrohodně šířit informace o zdravotních rizicích a ochraně před nimi, jak zajistit kvalitu vzdělávání při nuceném uzavření škol či jak zabránit tomu, aby se různé skupiny obyvatel propadly do chudoby,“ uvedla vědecká ředitelka SYRI Klára Šeďová.

Pandemie jednak zapříčinila vznik nových fenoménů, zároveň ale posílila trendy, které ve společnosti už existovaly, ale nebyly zdaleka tak výrazné. „Pandemie prohloubila už existující příjmové a majetkové nerovnosti, nerovnosti na trhu práce, v dostupnosti zdravotní péče, v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání i v jiných oblastech. Mohli jsme také sledovat, jak se v krizové situaci projevují různé formy občanských protestů a jaké jsou jejich dopady,“ dodala Šeďová.

Nový národní institut má devět výzkumných skupin. Zaměřují se na komunikaci, právo, společenskou odolnost, socioekonomické nerovnosti, populismus, efektivitu zdravotního systému, vzdělávání, ekonomiku a trh práce. V SYRI pracuje na 150 sociologů, ekonomů, psychologů, pedagogů, filozofů, demografů, politologů i právníků.

Jednotlivé výzkumné skupiny budou mít dlouhodobý výzkumný program zaměřený na mapování dopadů sociálních rizik a možností jejich zmírňování v různých oblastech. Vedle toho budou vědci připraveni, aby v okamžiku, kdy se určitý problém prohloubí, ihned dokázali sbírat a analyzovat data a formulovat na jejich základě závěry a doporučení v reálném čase.

Sdílejte článek

Reklama

Související témata:

Doporučované