Hlavní obsah

Ve Vamberku bylo ve středověku centrum hrnčířství

Foto: Shutterstock.com

Ilustrační foto.

Reklama

26. 12. 2021 7:26

Významné nadregionální středisko hrnčířské výroby bylo ve 14. a 15. století v oblasti dnešního Vamberka na Rychnovsku. Tehdy šlo o periférií osídlení.

Článek

Výrobky místních hrnčířů zřejmě našly odbyt až v oblastním centru moci, v téměř 40 km vzdáleném Hradci Králové. Nové objevy by tak mohly i na severovýchodě Čech prokázat skutečnost již známou z některých dalších oblastí ČR, že se hrnčířská výroba ve středověku nesoustřeďovala pouze do významných měst, ale tvořila výrazné i na export zaměřené řemeslnické odvětví také v některých menších sídlech. Vyplývá to z předběžných závěrů hradeckých a rychnovských archeologů. Ve Vamberku a okolí se v poslední době podařilo objevit řadu hrnčířských pecí z tohoto období.

„Nasvědčuje to tomu, že ve Vamberku a okolí bylo tak významné hrnčířské zázemí, že zdejší výrobky byly obchodovány i do vzdálenějších míst, které neměly tak vhodné podmínky pro výrobu keramiky,“ řekla ČTK rychnovská archeoložka Martina Beková.

Poslední objevy naznačují, že do Hradce směřovaly dodávky běžné spotřební keramiky z několika hrnčířských lokálních center, dnes na území Královéhradeckého kraje, z nichž jedno bylo právě v Podorlicku v oblasti Vamberka. Vědci předpokládají, že ve 14. a 15. století měla hradecká aglomerace, včetně předměstí, na svoji dobu poměrně hodně obyvatel, asi 5000 a místní hrnčířská produkce nemusela pokrýt poptávku.

„Zatím nelze se stoprocentní jistotou říci, že hrnčířské výrobky z Podorlicka se dostaly do Hradce Králové, nicméně shodné znaky s keramikou objevenou v Hradci to naznačují. Nabízí se hypotéza, že provozy v Podorlicku nemusely pracovat jen pro ty nejbližší odběratele, ale mohly částečně zásobovat trhy například v Hradci Králové, a to je novinka. Jde o předběžné závěry na základě posledních objevů,“ řekl ČTK hradecký archeolog Radek Bláha.

Podle něj se v té době do Hradce dostávala keramika různé kvality, z různých, často i velmi vzdálených výrobních center, včetně luxusního zboží, jako byla třeba tzv. Loštická keramika ze střední Moravy nebo ve své době velmi ceněná kamenina ze západní Evropy. „Hradec byl natolik důležitým střediskem, že výrobcům stálo za to být na tomto trhu. Není divu, že poptávka byla i po kvalitní keramice ze vzdálenějších oblastí,“ řekl ČTK Bláha.

Na Vamberecku šlo o výrobu běžné stolní keramiky, jejíž spotřeba byla ve vrcholném středověku značná. „Není náhoda, že nadregionální hrnčířské centrum na začátku 14. století vzniklo právě ve Vamberku a okolí. Podmínkou byla kvalitní surovina, palivo pro pece a také dostupnost. Lesů bylo v okolí dostatek a také kvalitní hlínu vhodnou pro výrobu keramiky tu měli dost,“ řekla ČTK Beková.

Archeologové v poslední letech jen v centru Vamberka objevili tři hrnčířské okrsky, které fungovaly ve 14. a 15. století. Další hrnčířský areál v roce 2021 objevili v okrajové městské části Peklo. „Pekelský okrsek se nám jeví jako nejstarší. Objevili jsme tam dvě pece ze začátku 14. století, jednu kruhovitou a jednu dvouprostorovou. Dvouprostorová pec i s keramikou se během výpalu zhroutila, tím se nám dochovalo přes 70 torz nádob,“ řekla ČTK Beková.

V současnosti pokračuje rekonstrukce nádob, rychnovské muzeum by je koncem roku 2022 chtělo na výstavě představit veřejnosti.

Reklama

Doporučované