Hlavní obsah

Starosta Vítkova vyzve vlastníky obory Jelenice, aby ji opět otevřeli

Foto: Seznam Zprávy

Ilustrační foto.

Reklama

11. 1. 22:04

Starosta Vítkova na Opavsku Pavel Smolka vyzve písemně vlastníky obory Jelenice, která je už více než rok veřejnosti nepřístupná, aby opět umožnili průchod přes tyto pozemky.

Článek

Vedení města tak reagovalo na nedávné rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (NSS), který potvrdil, že obora má být průchozí pro veřejnost. Zamítl kasační stížnost společností GroCredit a Opavská lesní proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě, který na podnět okolních samospráv zrušil opatření obecné povahy zamezující veřejnosti vstup do obory.

NSS rozhodl o znovuotevření obory minulý týden v pátek. „Rozhodnutí už máme k dispozici. Jsem rád, že to takto dopadlo. V rozhodnutí je vše pěkně vysvětleno. Jde hlavně o to, že zájem veřejný je v tomto případě povýšen nad zájmem vlastníka,“ uvedl Smolka. Obává se ale toho, že společnost Opavská lesní, která je jedním z vlastníků pozemků obory, s otevřením nebude spěchat. „Dopisem se obrátím na předsedu představenstva firmy, podnikatele Jindřicha Grossera. Vznesu dotaz, kdy hodlá napravit protiprávní jednání a oboru otevřít. Už dlouho neexistuje žádný právní důvod, který by je k uzavření opravňoval,“ uvedl starosta.

Oborou vede frekventovaná trasa hojně využívaná cyklisty a turisty. Firma pořádající komerční lovy usiluje o uzavření obory kvůli údajnému rušení zvěře. Opavská lesní podle správního náměstka Tomáše Bittnera argumentuje především tím, že oborou oficiálně nevede turistická trasa ani cyklostezka. S tím Smolka souhlasí. Podle něj byla trasa z iniciativy firmy před lety přeložena na opačný břeh řeky, kde je ale mnohem horší terén, a pro rodiny s dětmi je místy neschůdná a nesjízdná.

Spor o průchod oborou vedou zástupci z Vítkova, Hradce nad Moravicí a Březové od jara 2020. Opavská lesní tehdy oboru uzavřela na základě rozhodnutí vítkovského stavebního úřadu. Krajský soud ale později rozhodnutí zrušil a obora má být podle něj veřejnosti přístupná. Firma si pak podala proti rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě stížnost a zároveň i žádost o odklad vykonatelnosti rozhodnutí ostravského soudu. Odklad NSS zamítl už dříve, nyní i samotné odvolání.

Podstatou sporu byla především otázka, zda může orgán státní správy myslivosti vydat opatření obecné povahy, kterým veřejnosti celoročně zakáže vstup do honitby. NSS dospěl k závěru, že zákon o myslivosti takové absolutní a plošné uzavření neumožňuje. Jakékoliv omezování vstupu veřejnosti do honitby „musí být z povahy věci realizováno tak, že nevyloučí právo každého volně procházet krajinou a užívat les, jak garantují veřejnoprávní předpisy“, uvedl předseda senátu Viktor Kučera. Odkázal konkrétně na lesní zákon a zákon o ochraně přírody a krajiny.

Případné omezení vstupu do honitby nebo jejích částí v konkrétně určených obdobích musí odpovídat skutečné potřebě chránit zvěř. Potřeba takového omezení se však v řízení neprokázala. Soud poukázal na to, že obora Jelenice byla veřejnosti přístupná nejméně dvě desítky let.

Obora se nachází na Opavsku mezi Hradcem nad Moravicí a Vítkovem. Rozkládá se na břehu řeky Moravice. V oboře žijí daňci, mufloni, jeleni či divoká prasata. Historie obory sahá do roku 1805. Ze soudního rozhodnutí plyne, že držitelem honitby je Honební společenstvo Březová Obora, firma GroCredit vlastní nemovitosti v oboře, stejně jako Opavská lesní, která je také uživatelem honitby.

Sdílejte článek

Reklama

Související témata:

Doporučované