Hlavní obsah

Pacienty a návštěvníky FN Olomouc osvěží zrekonstruovaný pramen

Foto: Pixabay.com

Pramen. Ilustrační foto.

Reklama

6. 6. 2022 13:54

Společenský pramen z počátku 19. století v areálu Fakultní nemocnice Olomouc, který dlouhá léta bez užitku chátral, budou moci díky dokončené rekonstrukci lidé opět používat k občerstvení a osvěžení.

Článek

Opravený portál Společenského pramene je součástí nové odpočinkové zóny pod dětskou klinikou. Pítko bude slavnostně zprovozněno v pátek.

S návrhem rekonstruovat starý pramen přišlo vedení FN Olomouc a projekt uvedla v život skupina Veolia. Rekonstrukce pramene stála zhruba 600 tisíc korun. Veolia ji financovala prostřednictvím svého Nadačního fondu pro životní prostředí. „Přestože vodní portál není předmětem památkové ochrany, byli jsme přesvědčeni, že si zchátralý objekt vzhledem k jeho historické a kulturní hodnotě zaslouží renovaci. Hledali jsme proto cestu, jak záchranu zafinancovat,“ uvedl ředitel FN Olomouc Roman Havlík. Podle něj v areálu nemocnice díky rekonstrukci pramene vzniklo příjemné místo k odpočinku, které má navíc vazbu na historii Olomouce.

Portál Společenského pramene podle Havlíka reprezentuje drobnou krajinářskou architekturu ze začátku 19. století. Umístěn je v okrajové části areálu fakultní nemocnice pod dětskou klinikou, kde je volný přístup z Brněnské ulice. Pramen podle památkářů dokládá existenci někdejší poutní cesty a občerstvovacího a odpočinkového místa pro poutníky a náhodné kolemjdoucí.

Veolia nechala zpracovat projekt a její energetická divize zajistila stavební část spočívající v přemístění a renovaci portálu, přičemž autoři projektu kladli důraz na použití původních kamenů a zachování historického vzhledu. Vodárenská divize skupiny Veolia pak provedla napojení na pitnou vodu. „Napojení obnoveného portálu společenského pramene na areálový rozvod pitné vody umožní návštěvníkům v parných letních měsících osvěžení a občerstvení. Tento projekt je dobrým příkladem spolupráce podnikatelského a státního sektoru,“ uvedl ředitel pro vodárenské aktivity společnosti Veolia ČR Martin Bernard.

Zprovoznění Společenského pramene bylo podle Havlíka součástí rozsáhlých úprav lokality pod dětskou klinikou FN Olomouc. Největší zdravotnické zařízení v Olomouckém kraji tam rozšířilo parkoviště o 63 parkovacích míst, zřídilo nové u budovy YE s 24 parkovacími místy a upravilo přístupový chodník od tramvajové zastávky.

Reklama

Doporučované