Hlavní obsah

Obce v okolí lomu Zárubka na Chrudimsku nesouhlasí s pokračováním těžby

Foto: Pixabay.com

Ilustrační foto.

Reklama

17. 6. 2022 14:43

Obce v okolí lomu Zárubka u Vrbatova Kostelce nesouhlasí s návrhem na dotěžení zásob kamene v dobývacím prostoru. Mají obavy z hluku, prašnosti, velkého zatížení nákladní dopravou a negativních dopadů na zdraví obyvatel.

Článek

Společnost Skanska, která lom provozuje, se snažila získat povolení k prodloužení těžby už v roce 2017. Záměr byl tehdy v procesu EIA, což je posouzení vlivu záměru na životní prostředí, ukončen vydáním nesouhlasného závazného stanoviska krajského úřadu Pardubického kraje. Firma si nechala zpracovat nové posouzení, ministerstvo životního prostředí (MŽP) dokumentaci vrátilo k doplnění, nyní byla zveřejněna přepracovaná verze.

„Zastupitelstvo obce Vrbatův Kostelec schválilo usnesení, kterým nesouhlasí se záměrem Dotěžení zásob v kamenolomu Zárubka v rozsahu daném dodanou dokumentací,“ uvedla obec ve svém vyjádření. K zamítavému stanovisku zastupitelstvo vedl především velmi negativní vliv těžby na obyvatele místní části Cejřov, která leží v bezprostřední blízkosti lomu. Podle jejich zkušeností je neustálý problém s prašností, hlukem a otřesy jak ze samotné činnosti lomu, tak ze silniční nákladní dopravy. Ta ohrožuje bezpečnost především chodců a cyklistů, v posledních dvou letech se problém s nadměrným množstvím nákladních automobilů přesunul i do Vrbatova Kostelce.

Podobně odmítá pokračování těžby Leštinka. „Zastupitelé se záměrem nesouhlasí, obce a jejich obyvatelé žili po celou dobu v legitimním očekávání ukončení provozu kamenolomu v roce 2002, kdy vyprší platnost vydaného povolení hornické činnosti,“ uvedla obec. Nynější záměr považuje Leštinka za totožný s tím, který byl předložen v minulosti a posouzen jako neakceptovatelný. Záměr dokonce považuje za horší než předchozí, protože nepočítá se snížením těžby.

Prosetín požaduje výhradně železniční dopravu kameniva. Provozovatel lomu by také měl převzít zodpovědnost za dodatečné finanční náklady při investičních záměrech obce v případě komplikací v souvislosti s těžbou, obec například před časem připravila nové parcely k výstavbě. Navrhuje rovněž vyčkat, až Ústav zdravotnických informací a statistiky zpracuje datovou analýzu nádorových onemocnění v obcích v okolí lomu. Podle některých obyvatel totiž existuje podezření na zvýšený výskyt onemocnění a nemocí štítné žlázy u dětí.

Oproti záměru z roku 2017 se o něco zmenšil rozsah dotčené plochy v dobývacím prostoru z 14,06 hektaru na 13,06 hektaru. Důvodem je trvalé zachování železniční vlečky a také valu nad horní etáží směrem k obci Leštinka. Plocha prostoru nově zahloubených etáží se nezměnila a činí 8,20 hektaru, Skanska chce v lomu těžit 300.000 tun kameniva za rok. Podle dokumentace se omezí doba transportu kamene v pracovní dny, doprava by se měla rozdělit přes Prosetín a přes Kvasín a mělo by se zlepšit zařízení na snižování prašnosti z provozu lomu a z procesu technologické výroby. Platnost dosavadního rozhodnutí o povolení hornické činnosti je časově omezena do 31. prosince 2022.

Reklama

Doporučované