Hlavní obsah

Na místě budoucí dálnice D7 na Lounsku archeologové objevili bohaté nálezy

Foto: Vojtěch Veškrna, Seznam Zprávy

Ilustrační foto.

Reklama

5. 5. 2022 22:43

Na místě budoucí dálnice D7 u Chlumčan na Lounsku skončil archeologický průzkum. Pozůstatky tam objeveného sídliště odborníci datovali do mladší doby kamenné. Nálezy jsou i z doby bronzové.

Článek

Pracovníci Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech zachytili dvě oblasti s archeologickými nálezy. První se nacházela na západním okraji obce Chlumčany. Tam prozkoumali 467 archeologických objektů dokládající sídelní i funerální aktivity z období mladší doby kamenné, starší doby bronzové (únětická kultura) a mladší doby bronzové (knovízská kultura).

Největší skupinou podle Zikešové jsou nálezy z období mladší doby kamenné (5500 až 5000 před naším letopočtem). Pozůstatky sídliště z tohoto období jsou doloženy dvěma půdorysy neolitických domů, pětiřadé konstrukce, vymezených v terénu výkopy sloupových jam. V blízkosti domů se nacházely stavební jámy, jež poskytovaly hlínu pro výrobu keramiky a stavbu domů. Uvnitř a v okolí domů se podařilo rovněž zachytit několik zásobních jam, sloužících k uskladnění pěstovaných kulturních plodin.

Následující období starší doby bronzové je podle mluvčí zastoupeno výkopy čtyř hrobů únětické kultury 2300 – 1700 před naším letopočtem. „Zesnulí byli uloženi ve skrčené poloze na pravém boku, s obličejem orientovaným směrem k východu. V hrobech se dále nacházely milodary v podobě keramických nádob. Zajímavý nález představuje hrob s pozůstatky po kamenné konstrukci hrobové komory, ve které byli pohřbeni dva jedinci,“ uvedla Dana Zikešová, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které je investorem 4,5 dlouhého úseku dálnice.

Období mladší doby bronzové je doloženo výkopy zásobních jam, které náležejí knovízské kultuře 1300 – 1000 před naším letopočtem. Tam objevili archeologové lidský skelet v pozici na zádech s rukama umístěnýma před obličejem. V druhé jámě se nacházely ostatky dvou jedinců. Ve výplni jam archeologové nalezli početnou kolekci keramických, kostěných a kamenných nálezů.

Druhá archeologická lokalita se nacházela v úseku budované komunikace 2,2 – 2,4 kilometru. „Zde se podařilo během skrývky nalézt celkem šest objektů, datovaných na základě získaného archeologického materiálu do období mladší či pozdní doby bronzové,“ dodala Zikešová.

Reklama

Související témata:

Doporučované