Hlavní obsah

Rožnovský skanzen se rozroste o nový areál Kolibiska

Foto: Seznam Zprávy

Ilustrační snímek.

Reklama

7. 6. 2021 21:22

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku připravuje nový areál. Na loukách nad Valašskou dědinou vyroste areál Kolibiska, který bude prezentovat život v horských oblastech Valašska.

Článek

Půjde o čtvrtý areál muzea, bude rozlohou největší. Představí chov ovcí, salašnictví, pastevectví, horskou kulturu, lesnictví i náznaky počínající turistiky. „V blízkosti areálu Valašské dědiny bude na ploše 15 hektarů rozmístěno přibližně 25 objektů, které vyrostou v časovém horizontu šesti let do roku 2027. Záměrem je představit život a kulturu nejvyšších poloh Karpat na území Moravy a Slezska a prezentovat další fenomény spojené s horským prostředím, nejen salašnictvím. Kolibiska nabídnou prostor k workshopům, komentovaným prohlídkám, studentským praxím nebo činnosti spolku a dobrovolníkům,“ uvedl Jindřich Ondruš, generální ředitel Národního muzea v přírodě, pod které Valašské muzeum v přírodě spadá.

Hlavním cílem je podle něj záchrana unikátních staveb v oblasti od Bílých Karpat až po Těšínsko. Kolibiska mají dokumentovat trvale obývané horské usedlosti, obhospodařování horských poloh, nabídnout mají ukázky práce v lese a lesní řemesla. Předpokládané náklady na výstavbu nového areálu jsou 125 milionů korun.

Práce na výstavbě Kolibisek začaly v roce 2018. „V současné době jsme dokončili harmonogram postupu výstavby s finanční rozvahou a zahájili transfer hájovny z Valašské Bystřice, v níž bude instalována expozice lesnictví,“ uvedl ředitel. Hotvé jsou již terénní úpravy pro osazení objektu, dělá se vyzdívka kamenných základů. Oprava roubené stavby se dělala v dílnách a v červnu bude konstrukce převezena. Již dříve byl převezen například luční seník z Morávky a seník z Bylnice. Největším objektem v areálu bude takzvaná panská pajta. „Pajta bylo velké kryté místo, kam se vešlo velké stádo ovcí, které se tam zavíralo na noc,“ uvedl Ondruš. Na Kolibiskách bude objekt sloužit jako zázemí pro návštěvníky.

Staví se také oplocení areálu dlouhé 1400 metrů. Ve spolupráci s Českým svazem turistů bude přesměrována turistická trasa, převedena bude za areál. „Turista, který půjde na Jurkovičovu rozhlednu, půjde trasu delší o 400 metrů,“ uvedl Ondruš.

Novým areálem bude podle něj dokončena komplexní nabídka muzea. „Máme tady Dřevěné městečko, Mlýnskou dolinu a Valašskou dědinu, čili obraz ve všech oblastech života. Vždy v této oblasti se část života odehrávala v nejvyšších polohách, dědina byla roztáhlá trošku do hor, my to chceme zobrazit, aby byl ten obraz úplný,“ uvedl Ondruš.

Reklama

Doporučované