Hlavní obsah

Růst cen zasáhl města. Ruší výstavbu nových parkovišť nebo opravy silnic

Foto: Profimedia.cz

Ceny hotových staveb vyrostou až o pětinu, tvrdí stavaři (ilustrační foto).

Reklama

13. 9. 7:12

Příští rok města v Česku omezí výstavbu. Stála by totiž kvůli rostoucím cenám stavebních materiálů peníze, na které jejich rozpočty nedosáhnou. Ceny hotových staveb vyrostou až o pětinu, tvrdí stavaři.

Článek

Článek si také můžete pustit v audioverzi.

Prázdné sklady se stavebním materiálem a přemrštěné ceny. To jsou dva problémy, které v posledních týdnech řeší prakticky všichni - lidé, kteří chtějí stavět, rekonstruovat, stavební firmy a nelze vynechat ani samotná města a obce.

Právě ty dnes připravují investiční plány výstavby na příští rok, ve kterých musí na dramatické zdražení reagovat. Už nyní je jasné, že velká část měst a obcí bude muset příští rok své investice osekat. Na všechny plány kvůli rostoucím cenám totiž nezbydou peníze.

Příští rok přijde omezení výstavby

„Stejně jako každý rok, i ten příští se musí města a obce vejít do svých rozpočtů. Tentokrát ale vlivem nedávného zdražování stavebních materiálů musí nějaká rozhodnutí omezit,“ komentuje vyhlídky do dalšího roku výkonná ředitelka Svazu měst a obcí Radka Vladyková.

Tento scénář už pomalu píše například starostka městysu Mladé Buky v Královéhradeckém kraji Lucie Potůčková.

„Momentálně jsme před soutěží dvou větších parkovišť a rekonstrukce komunikace s kanalizací. Máme sice vyhlášená výběrová řízení, ale realizace je plánována až na příští rok. Bojíme se, že do výstavby nepůjdou žádné stavební firmy, protože nám dnes udělají sice nabídku, ale už nevědí, kde budou ceny za několik měsíců a jestli se jim práce vůbec vyplatí,“ říká pro SZ Byznys Lucie Potůčková, starostka Mladých Buků.

V moment, kdy obci projekt zdraží například z pěti milionů na sedm, se jí výstavba už nevyplatí.
Lucie Potůčková, starostka městysu Mladé Buky

„Stojíme jednoduše před velkým otazníkem. Pokud ceny budou o třetinu vyšší, než jsme si původně stanovili, tak od výstavby prostě půjdeme a počkáme, jak se situace vyvine dál,“ dodává.

Problém je podle jejích slov hlavně s projekty, na které městys žádal dotaci. „Nám to dělá obrovský problém. Při žádosti připravujeme rozpočet na projekt, než se ale celý proces dokončí, trvá to klidně rok a ceny jsou po takové době úplně někde jinde než v době plánování rozpočtu na vybraný projekt,“ říká Potůčková.

„V moment, kdy obci projekt zdraží například z pěti milionů na sedm, se jí výstavba už nevyplatí, protože ta slíbená dotace nemá šanci pokrýt původní plán. To je pak obrovský problém,“ dodává starostka.

Ve veřejném sektoru narozdíl od toho soukromého je problém v tom, že projekty jsou plánovány výrazně dopředu a jejich rozpočet bývá velmi nepružný a nemůže tak reagovat na prudké výkyvy cen na trhu.

Proces zadání zakázky trvá většinou několik měsíců a dodavatelé v rámci tendru podávají závaznou cenovou nabídku. Tou se podle zákona zafixuje cena a její následná změna je značně komplikovaná (zákon připouští bez odůvodnění změnu ceny ve výši 15 procent, pozn. redakce).

Pokud se na financování projektu podílí i dotace, je rozpočet často už pevně daný a jakákoliv změna ohrožuje čerpání dotace.
Miroslav Knob, právník advokátní kanceláře Otidea Legal

„Projekty jsou často už v tak pokročilém stadiu přípravy, že není možné rozpočet navýšit, případně projekt pozdržet (nebo od něj úplně upustit). Pokud se na financování projektu podílí i dotace, je rozpočet často už pevně daný a jakákoliv změna ohrožuje čerpání dotace,“ vysvětluje úskalí veřejných zakázek v kontextu zdražování ve stavebnictví právník Miroslav Knob z advokátní kanceláře Otidea Legal.

Ústupky kvůli zdražování musí dělat v Česku ale i větší města. Příkladem je okresní město Písek. Podle Petry Měšťanové, tiskové mluvčí úřadu, už dnes nelze vyloučit, že některé výstavby a rekonstrukce bude třeba v příštím roce odložit.

„Tento problém hrozí u všech investic, zejména u těch, které se připravují déle než 12 měsíců. A také zpravidla u těch, které s dokončením přecházejí do dalšího kalendářního roku,“ sdělila ve vyjádření mluvčí pro SZ Byznys.

Stavby zdraží o pětinu

Že zdražování je realita dnešních dnů a faktické dopady dolehnou na celou oblast investic jak veřejného, tak i soukromého sektoru, ukazuje i průzkum analytické společnosti CEEC Research. Ten se konal v letošním srpnu a stavebních firem se ptal na následky zdražování materiálu a malých zásob ve skladech.

Za třicet let jsem takové skokové zvyšování cen nezažil. Je to nepochopitelné.
Martin Hart, vedoucí technické divize společnosti Koma Modular

Podle něj toto zdražování v příštím roce zvýší cenu staveb až o pětinu. „Za třicet let, co se pohybuji v oboru, jsem takové skokové zvyšování cen nezažil. Je to nepochopitelné. Zvyšování vstupů se samozřejmě projeví i na výstupech, nicméně se snažíme díky zefektivnění výroby a inovacím tuto spirálu zvyšování cen přibržďovat,“ komentuje budoucí zdražování projektů Martin Hart, vedoucí technické divize společnosti Koma Modular.

Podle průzkumu navíc devět z deseti stavebních společností už dnes své stavby přeceňují. Výstavbu z důvodu nedostatku stavebního materiálu pozastavilo 42 procent dotázaných společností.

„Je to mimořádně nepříjemné pro všechny na trhu – investory, zhotovitele včetně celého subdodavatelského řetězce, ale i provozovatele, kterým se ceny promítají do nákladů. Největší problémy nám to způsobuje na velkých stavbách pro veřejné zadavatele, které z procesních důvodů nabírají zpoždění před vlastním zahájením realizace, kdy nejsme schopni závazně zasmluvnit materiálové vstupy kalkulované v předložené nabídce. Příkladem může být výstavba metra D v Praze, která už měla dávno začít,“ uvedl Tomáš Koranda, generální ředitel a předseda představenstva společnosti Hochtief CZ.

Zadavatel vs. zhotovitel

Na problematiku zdražování ve stavebnictví je třeba dívat se dvojí optikou. Z jedné strany jsou tady ve veřejném sektoru zadavatelé (tedy například obce), kteří i přesto, že zvýšení cen pociťují už dnes, zdražení ve výstavbě naplno pocítí až příští rok. A to právě z toho důvodu, že zakázky jsou sjednávány dopředu, a to i s finální cenou.

I z toho důvodu začátkem letošního září vydal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a Ministerstvo pro místní rozvoj stanovisko, které ukazuje několik variant řešení situace v různých fázích přípravy či realizace veřejné zakázky.

„Pokud se jedná o již běžící a uzavřené kontrakty, tak v případě soukromých investorů závisí na jejich vůli a ochotě se na úpravě ceny domluvit se zhotovitelem. V případě veřejných investorů je to obdobné, ale museli jsme v tomto zcela nepředvídatelném a skokovém zvýšení cen jako Svaz podnikatelů ve stavebnictví vyjednat s orgány odpovědnými za výklad zákona o zadávání veřejných zakázek metodický pokyn či postup, aby v případě veřejných zakázek bylo takové jednání přípustné a zadavatel (např. obec) měl právní jistotu, že může se stavební firmou v této věci jednat. Opět je to ale na dohodě obou stran,“ vysvětlil hlavní myšlenku vydaného stanoviska Jiří Nouza, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví.

Pak jsou tu ale ještě samozřejmě zhotovitelé, tedy dodavatelé a stavební firmy, na které má zdražování hlavní vliv už dnes a zásadně ovlivňuje právě rozdělané výstavby a další projekty. Smluvená cena se kvůli zdražení pohybuje v jiných hodnotách. Pokud se jim nepodaří vyjednat se zadavatelem kompromis, zdražení jde ke škodě právě jim.

Letos za projekt zaplatí dodavatel

„U dříve zahájených staveb je smluvní cena zpravidla fixní a zdražení vstupů jde tak na vrub stavební firmě. Například u dopravní stavby jsou smluvní ceny zpravidla fixní, což v případě tohoto typu projektů, kde je poměrně dlouhá fáze přípravy, znamená, že byly kalkulovány před čtyřmi pěti lety,“ vysvětluje tisková mluvčí společnosti Strabag Edita Novotná.

„Máme kontrakty a musíme plnit. Kupujeme za aktuální cenu na trhu a pak se zkusíme se slušným investorem domluvit o navýšení dle skutečných cen,“ potvrzuje Ivo Luňák, jednatel společnosti Tyros Loading Systems.

Naopak při zpracování nových nabídek do výběrových řízení společnost Strabag pracuje s aktuálním vývojem cen a musí posuzovat inflační riziko. „Odhadnout budoucí vývoj cen je obtížné a míra rizika na naší straně je mnohem vyšší než dříve, neboť naši dodavatelé nejsou v současnosti ochotni garantovat cenu ani v horizontu několika měsíců. Reálně tak v okamžiku podání nabídky nemáme dodavatelské ceny garantovány,“ dodává Novotná pro SZ Byznys.

Pokud tedy dojde k situaci, kdy se pro dodavatele smluvená cena stává nereálnou, má podle právníka Miroslava Knoba investor jen dvě možnosti, jak se zachovat. „Investor pak musí hledat dodatečné financování a snažit se navýšení ceny podřadit pod některý ze zákonných důvodů. Druhou variantou je nechat dodavatele na zakázce ‚vykrvácet‘, tedy trvat na původní ceně,“ okomentoval právník Miroslav Knob.

Sdílejte článek

Reklama

Související témata:

Doporučované