Hlavní obsah

Schwarzenberský plavební kanál na Šumavě, národní technická památka, prochází obnovou

Foto: Lesy ČR

Cílem projektu je zachování a ochrana Schwarzenberského plavebního kanálu.

Reklama

24. 3. 2020 13:44

Schwarzenberský plavební kanál na Šumavě prochází rozsáhlou obnovou. Plánované úpravy 3,5kilometrového úseku se týkají několika vodních toků. U Schwarzenberského kanálu a Otovského potoka se nyní kácí a zpřístupňuje koryto, následovat bude oprava zídek kanálu a obnova opevnění dna. Na toku Světlá jsou už dřeviny odstraněné, pokračovat budou opravy břehových zdí a oprava opevnění dna.

Článek

Schwarzenberský plavební kanál, dříve Schwarzenberský průplav, je vodní kanál spojující jeden z přítoků Studené Vltavy a rakouskou řeku Große Mühl, přítok Dunaje, čímž propojuje úmoří Severního a Černého moře. Byl vystavěn na žádost knížete Jana Nepomuka I. ze Schwarzenbergu pod vedením Josefa Rosenauera. Celková délka kanálu činí 44 kilometrů, přičemž v blízkosti osady Jelení vede tunelem dlouhým asi 400 metrů.

Kanál sloužil k plavení dříví od roku 1793 do roku 1962, tedy téměř 170 let, a v době předválečné patřil mezi největší chlouby schwarzenberských panství. V období socialismu se však kanál neudržoval a na mnoha úsecích byl zanesen a poničen. V současnosti je zrekonstruováno 15 kilometrů z původní délky a dané části jsou prohlášeny technickými památkami. Vedle tohoto kanálu existuje na Šumavě ještě druhá menší vodní cesta financovaná Schwarzenbergy – Vchynicko-tetovský kanál, jehož stavby se taktéž zhostil Josef Rosenauer.

Kanál nyní opravují s podporou evropských dotací také Lesy České republiky. Jde o další etapu česko-rakouského projektu v celkové hodnotě asi 3,6 milionu eur. Loni začal podnik rekonstruovat 3,5kilometrový úsek této národní technické památky za téměř 21 milionů korun. Práce by měly příští rok skončit.

„Nejdříve budujeme lesní cestu K Oponě, po které se bude přivážet materiál na obnovu kanálu. Z této strany nebyl přístupný. Zatím jsme odstranili pařezy, odvezli humózní vrstvu zeminy a stabilizovali podloží. Nyní se tvoří podkladní vrstvy cesty,“ uvedla Mojmíra Hillermanová, vedoucí správy toků pro oblast povodí Vltavy z Lesů ČR.

Cílem projektu je zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví Schwarzenberského plavebního kanálu a přírodního dědictví rašeliniště Bavorská niva. V rámci projektu čeká revitalizace také rašeliniště v Bavorské nivě. Dojde rovněž na vybudování naučné stezky s bezbariérovou lávkou, vyhlídkovou plošinou a pěšinou.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované