Hlavní obsah

Pouze 0,9 procenta všech pražských bytů se pronajímá přes Airbnb

Foto: airbnb

Hostitelé na Airbnb se potýkají s celou řadou pravidel

Reklama

20. 9. 8:00

Airbnb je předmětem mnoha diskuzí a domněnek. Podle studií Centra ekonomických a tržních analýz (CETA) se v Praze prostřednictvím Airbnb pronajímá jen nízký podíl bytů a dopad na trh s bydlením je tak minimální.

Článek

Další regulace Airbnb bytovou krizi nevyřeší. Podíl bytů pronajímaných přes Airbnb na celkové bytové nabídce v Praze v roce 2021 byl 0,88 %.1 Zároveň až 90 % pražských hostitelů na Airbnb má v nabídce pouze jeden nebo dva byty.2 Například v Praze 1, která celkově eviduje 15 680 bytů, je pouze 1,54 % bytů pronajímaných přes Airbnb.3

Výsledky dvou studií provedených think-tankem CETA v Praze (2018 a 2022) jasně ukazují, že regulace Airbnb problémy s bydlením nevyřeší. Jedním z hlavních důvodů nedostatku nemovitostí a zvyšování cen nájmů je dle studií nedostatečná výstavba nových bytů.

Rozhovor s Vladimírem Berounem: Proměna trhu s krátkodobými pronájmy za uplynulých patnáct letVideo: Pavel Marek/Seznam Brand Studio

Hostitelé na Airbnb se potýkají s celou řadou pravidel

Hostitelé na Airbnb mají celou řadu povinností – od povinnosti vůči živnostenskému úřadu přes poplatkové povinnosti a pojistné odvody až po povinnosti vůči cizinecké policii. A samozřejmě i povinnost vykazovat své příjmy a platit daně.

Airbnb pravidelně hostitele informuje a vzdělává, například prostřednictvím daňového průvodce, který pomáhá s vykazováním příjmů daňovým úřadům. Podporuje také zavedení online registračního systému pro hosty podle doporučení studie Fóra českých spotřebitelů z února 2022.4 Navrhlo proto místním i pražským úřadům, aby ubytovatelům uložily povinnost zveřejňovat své IČO v inzerátech na všech online platformách.

Foto: airbnb

Airbnb přispívá k ekonomickému rozvoji v celém Česku

Airbnb nabízí nástroje pro prevenci hluku

Airbnb se snaží zajistit zodpovědné chování hostů a hostitelů vůči sousedům za účelem dodržování klidu. Večírky jsou na Airbnb přísně zakázány a zákaz večírků je od června 2022 kodifikován jako firemní politika.

Právě v Praze proběhl v minulém roce pilotní program měření hluku, který pomohl hostitelům odhalit a řešit problémy související s hlukem. Airbnb teď ve spolupráci se startupem Minut nabízí všem svým hostitelům v Praze senzor hluku zdarma. Hosté, kteří přijíždějí do Prahy, mohou také obdržet Průvodce dobrého hosta od Airbnb, aby se poučili o etiketě v Praze. Tento průvodce obsahuje vše potřebné od domovního řádu až po způsoby likvidace odpadu a také tipy, jak cestovat jako místní.

Foto: airbnb

Airbnb se snaží zajistit zodpovědné chování hostů a hostitelů v sousedství za účelem dodržování klidu

Airbnb přispívá k ekonomickému rozvoji v celém Česku

Údaje z roku 2018 ukazují, že hosté využívající Airbnb přispěli české ekonomice celkem 21 miliardami korun.Pro porovnání, celkové příjmy Prahy ve stejném roce činily 88 miliard Kč.

Podle údajů Českého statistického úřadu 56 % turistů6, kteří v Česku navštíví jiné destinace než Prahu, využívá platformy jako Airbnb. Každý pátý host také uvedl, že by danou oblast nenavštívil, pokud by si ubytování nezarezervoval přes Airbnb. To ukazuje, jak hostitelé nabízející ubytování přes Airbnb účinně pomáhají rozprostřít návštěvníky po regionu, čímž výrazně ulehčují situaci v turisticky přeplněných oblastech.

Toto je sponzorovaný text tvořený ve spolupráci se zadavatelem. Článek nevytváří redakce Seznam Zprávy.

Sdílejte článek

Doporučované