Hlavní obsah

Těžba na dolech OKD má skončit do roku 2022

Ilustrační fotografie.

Reklama

20. 7. 2020 14:05
aktualizováno • 20. 7. 2020 14:47

Těžba na všech dolech černouhelné OKD by měla být ukončena na konci roku 2021 nebo 2022. O případném ukončení v příštím roce se rozhodne letos v říjnu podle vývoje cen uhlí.

Článek

Vyplývá to z materiálu o navýšení základního kapitálu státní společnosti Prisko, který by dnes měla projednat vláda. Podle něj označilo tuto variantu na konci června za nejvhodnější představenstvo OKD.

Dokument uvádí, že byly zamítnuty varianty, které počítaly s okamžitým ukončením činnosti OKD ke konci června 2020, respektive s pokračováním těžby i v letech 2025 až 2032. Důvodem podle dokumentu byly mimo jiné riziko sociálních nepokojů v regionu, časové nereálnosti, vysoké míry nejistoty vstupních parametrů - zejména vývoj světových cen uhlí či extrémně vysokých nároků na státní rozpočet.

Základní kapitál státní společnosti Prisko by měl stoupnout kvůli pomoci společnosti OKD o 1,273 miliardy korun. Peníze by měla firma získat z vládní rozpočtové rezervy, což umožnilo nedávné schválení novely zákona o státním rozpočtu se schodkem 500 miliard korun. Vyplývá to z materiálu, který má ČTK k dispozici. Firma Prisko, ovládaná ministerstvem financí, je 100procentním vlastníkem OKD. Základní kapitál Priska je nyní zhruba 795 milionů korun.

Prisko a.s.

Společnost byla založena 1. října 1992.

Zakladatelem je Fond národního majetku České republiky, na který přešel majetek státního podniku Škoda Mladá Boleslav.

1. ledna 2008 se stal jediným akcionářem společnosti stát zastoupený ministerstvem financí, na který přešly majetkové účasti vlastněné Českou konsolidační agenturou.

Od dubna 2018 je Prisko 100procentním vlastníkem OKD.

Zdroj: Prisko.cz

Celkově k 7. červenci OKD požadovalo po státu 1,873 miliardy korun. To je podle materiálu součet částky 1,2 miliardy korun požadované OKD před 7. červencem a 673 milionů korun požadovaných nově kvůli přerušení provozu OKD. V celkové sumě 1,873 miliardy korun je již obsaženo 600 milionů korun, které firma Prisko nedávno vložila do OKD z vlastních zdrojů na navýšení základního kapitálu OKD na 612 milionů korun.

„Vzhledem k tomu, že okamžité uzavření či konkurz společnosti OKD by byly pro Českou republiku nevýhodné a vyvolaly by okamžitý přímý náklad na realizaci útlumu dolů OKD a další nepřímé náklady v řádu miliard korun, je posílení kapitálu společnosti Prisko umožňující posílit kapitál její dceřiné společnosti OKD a zajistit financování její další činnosti považováno za nejlepší možné řešení,“ uvádí materiál.

Vedle navýšení kapitálu materiál také počítá s prodejem majetku, ze kterého by samotná společnost OKD mohla získat 300 milionů korun. Jde zejména o prodej Hlavní báňské záchranné stanice, což je dceřiná firma OKD. Koupit by ji mohl státní podnik Diamo s cílem vytvořit státní hlavní báňskou záchrannou stanici.

Materiál dále uvádí, že zvýšení základního kapitálu Priska a poskytnutí pomoci OKD by měly umožnit plynulý provoz dolů až do doby jejich převodu na společnost Diamo, která by měla provést jejich likvidaci. Zároveň by se tak měla vytvořit i rezerva na pokrytí případných dalších rizik za 425 milionů korun.

Loni podle předloženého dokumentu vykázala společnost OKD ztrátu 861 milionů korun, o rok dříve pak čistý zisk dvě miliardy korun. Letos od ledna do května je pak firma ve ztrátě zhruba dvě miliardy korun.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované