Hlavní obsah

Střet zájmů na druhou? Auditoři z EY kontrolují Agrofert i placení dotací

Foto: Vojtěch Veškrna, Seznam Zprávy

Vedoucí partnerka Ernst & Young (EY) Magdalena Souček s premiérem Andrejem Babišem na letošním vyhlášení výsledků soutěže Podnikatel roku, kterou EY pravidelně organizuje.

Reklama

16. 7. 2020 7:02

Nabízí se otázka, zda auditor může věrohodně posoudit střet zájmů, když je finančně zainteresovaný jak u plátce, tak u příjemce, v obou případech navíc s vazbou na Babiše. Ernst & Young ujišťuje, že její lidé budou nestranní.

Článek

Spor o střet zájmů premiéra Andreje Babiše, v němž proti sobě stojí Evropská komise a česká vláda, zatím nemá pro skupinu Agrofert vážné důsledky. Dotační peníze z fondů Evropské unie dál proudí do jeho společností.

Do značné míry je to díky postoji Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF), který funguje jako národní platební agentura pro největší skupinu dotací, které jsou spojeny se zemědělstvím. Fond jednak peníze z EU proplácí, a také dohlíží, jestli uchazeči splňují předepsaná kritéria.

SZIF trvá na tom, že Agrofert má na dotace nepochybný nárok. Jeho stanovisko nezměnil ani loňský závěr expertů Evropské komise, že Babiš může koncern dál fakticky řídit, i když ho před pár lety převedl do svěřenských fondů. Současný stav je z pohledu Bruselu neúnosný, a pokud se Babiš od Agrofertu skutečně neodpoutá, hrozí skupině zastavení evropských peněz.

Postup SZIF může ovlivnit jeho auditor, který dohlíží na to, zda fond postupuje správně a dodržuje podmínky „akreditace“ pro činnost platební agentury. Pokud auditor zjistí, že dotační fond tyto regule nedodržuje, musí na to upozornit.

Formálně je takovým auditorem Ministerstvo financí, to však ve skutečnosti kontrolu SZIF přenechává externím firmám. V uplynulých letech to byla společnost BDO CA.

Od letoška však přebírá štafetu jiná velká skupina v oboru auditu a poradenství, Ernst & Young (EY).

Zakázku na auditní služby v SZIF dostala její tuzemská odnož Ernst & Young Audit. V programovém rozpočtovém období 2021 až 2027 by měla každoročně provádět „inventuru“ fondu, celkem by za to měla od státu dostat 130 milionů korun (bez DPH). Rámcovou dohodu o auditu SZIF podepsali zástupci Ministerstva financí a EY letos v únoru. V květnu na to navázali podepsáním první roční smlouvy.

Zajímavý byznys

Přijetím zakázky se však auditorská firma ocitla v dvojaké roli.

Auditor musí při kontrole SZIF posuzovat i to, zda fond dodržuje pravidla o střetu zájmů. Konkrétně jde o možný konflikt s nařízením EU z roku 2018, které střet zájmů vztahuje na všechny osoby, které se podílejí na rozpočtu, kontrole nebo auditu u evropských peněz.

Což je právě problém Babiše a Agrofertu. Premiér spolurozhoduje o rozpočtu EU a nasměrování dotací, Agrofert má zase obrovský zájem na dotacích, které mu výrazně pomáhají k ziskovému hospodaření.

Společnost Ernst & Young Audit přitom už řadu let působí jako auditor Agrofertu. Ve výročních zprávách koncernu pravidelně potvrzuje, že jeho účetní závěrky jsou v souladu s předpisy.

A nejde jen o mateřskou firmu. EY audituje také účetnictví velkých dceřiných firem Agrofertu, jako jsou Lovochemie, Deza nebo Penam. Dohromady jde o lukrativní zakázku. Jenom za rok 2018 vyplatil Agrofert za auditorské služby přes 56 milionů korun.

Kromě auditu EY poskytuje Agrofertu i další služby. Jaké to jsou, nechce prozradit s odkazem na závazek mlčenlivosti vůči klientům. Přinejmenším v minulosti experti z EY radili vedení Agrofertu při nákupech firem.

Logicky se nabízí otázka, zda auditorská firma může věrohodně posoudit střet zájmů, když je finančně zainteresovaná na obou stranách - u plátce i příjemce dotace.

Na obou stranách navíc figuruje Andrej Babiš - jako premiér a šéf hnutí ANO, které od roku 2014 drží Ministerstvo financí, a zároveň jako ten, kdo má minimálně prospěch a zájem na hospodaření Agrofertu.

Zástupci EY nicméně ujišťují, že jejich auditoři si udrží nezávislost. Především díky striktní zásadě, že lidé pracující na zakázce u SZIF se nemohou podílet na auditu Agrofertu.

„Tým pracující na zmiňované zakázce je personálně, manažersky i organizačně zcela odlišný – jeho pracovníci jsou fyzicky v jiné části budovy, nemají přístup k jakýmkoli informacím nebo dokumentaci, se kterými pracuje auditní tým, oba týmy jsou vázány striktní povinností mlčenlivosti,“ uvedl na dotaz Seznam Zpráv šéf komunikace pražské kanceláře EY Jiří Caudr. „Pracovníci týmu na zmiňované zakázce dokonce ani v minulosti nesměli participovat na žádném auditním či neauditním projektu pro skupinu Agrofert,“ dodal.

Podobně EY argumentuje i v případě dalších služeb pro Agrofert. „Jiné služby můžeme auditním klientům poskytovat pouze v omezeném rozsahu, který nepředstavuje střet zájmů a který neohrožuje nezávislost auditora,“ uvedl Caudr.

Varování z kodexu

Riziko střetu zájmů je v auditorské profesi závažné téma, protože základní podmínkou auditorských služeb je nestrannost. Mezinárodní etický kodex, který má na svém webu Komora auditorů, se střetu zájmů věnuje na čtyřech stranách. „Obecně platí, že čím zřejmější je vazba mezi odbornými službami, které auditor poskytuje, a záležitostí, v níž jsou zájmy zúčastněných stran v rozporu, tím je pravděpodobnější, že úroveň hrozby nebude přijatelná,“ stojí v kodexu.

Auditor navíc ověřuje další informace, které jeho klient zveřejňuje ve výročních zprávách. Ve svém posudku pak auditor uvádí, zda jsou tyto informace „ve všech významných ohledech v souladu“ s účetní závěrkou a právními předpisy.

Foto: Agrofert, Sbírka listin Veřejného rejstříku, Seznam Zprávy

Úvodní části zprávy auditora Ernst & Young ve výroční zprávě Agrofetu za rok 2018.

Součástí výročních zpráv je i tzv. zpráva o vztazích, která popisuje vlastnické pozadí dané firmy. Agrofert v těchto zprávách operuje se schématem, v němž figurují pouze svěřenské fondy, o vztahu k Babišovi jako k osobě se vůbec nevyjadřuje.

Blízko ministerstvům a dotacím

Veřejná soutěž na výběr kontrolora SZIF proběhla bez větší pozornosti už loni. Kromě EY se o zakázku znovu ucházela i společnost BDO CA a další zástupce globální auditorské elity PricewaterhouseCoopers Audit.

Při výběru vítězné firmy se podle zákona o veřejných zakázkách musel zohlednit také střet zájmů jednotlivých uchazečů. Podle informací Seznam Zpráv se však tento aspekt podrobněji nezkoumal, soutěžícím stačilo pouze předložit písemné prohlášení, že toto kritérium splňují. „U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů,“ konstatovalo Ministerstvo financí v písemné zprávě o výsledku soutěže.

Možným rizikem střetu zájmů se před soutěží zabývala i samotná EY. „V souladu se striktními interními procedurami jsme případný střet zájmů nechali posoudit náš nezávislý Risk management tým mimo ČR, který řeší napříč regionem obdobné situace. Nastavení, jež jsme přijali interně, byla posouzena jako vyhovující našim pevným pravidlům,“ uvedl Jiří Caudr z EY.

Právě česká pobočka EY se v minulosti angažovala v kampani za průhlednost veřejných zakázek. V roce 2011 patřila mezi zakladatele podnikatelské Koalice pro transparentní podnikání a zapojila se do Platformy pro transparentní veřejné zakázky.

Skupina EY má se státem řadu dalších kontraktů. Jmenovitě s Ministerstvem financí jde hlavně o poradenské služby v účetnictví, dotacích, ale třeba i u ochrany osobních údajů. Služeb EY využívá i tzv. Auditní orgán, který spadá pod Ministerstvo financí, má ale fungovat jako nezávislý kontrolní orgán pro nakládání s evropskými dotacemi. EY má také letité kontrakty například s Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Česká pobočka EY byla také jednou ze dvou firem, která v roce 2017 provedla „audit“ Babišových příjmů od 90. let. Šlo o analýzy, které měly prokázat, že Babiš měl dost legálních příjmů na nákup korunových dluhopisů Agrofertu.

Sdílejte článek

Reklama

Související témata:

Doporučované