Hlavní obsah

Téměř 90 procent absolventů plzeňské pedagogické fakulty zůstává ve školství

Foto: Getty Images

Ilustrační foto.

Reklama

28. 10. 2021 15:48

Osmaosmdesát procent absolventů Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni letos zůstává ve školství. Je to stejně jako předešlý akademický rok. Z nich 93 procent učí předměty, které vystudovali.

Článek

Zjištění zásadně vyvrací většinový názor společnosti i předvolební prohlášení politiků, že většina absolventů pedagogických fakult po dokončení studia odchází demotivována mimo školství. Výsledky průzkumu, jež fakulta každoročně mezi absolventy dělá, opakovaně ukazují zcela jinou skutečnost.

Fakulta obeslala všech 186 absolventů, kteří letos promovali v bakalářském studijním programu Učitelství pro mateřské školy a magisterských studijních programech Učitelství pro 1. a 2. stupeň ZŠ a střední školy. Odpovědělo jich 96 procent. Z výsledků vyplývá, že 74 procent absolventů už za studia učí a ve školství následně zůstává a dalších 14 procent po absolutoriu do škol nastupuje. „To jsou totožné hodnoty jako loni. U absolventů, kteří ve školství zůstávají, bylo zjištěno, že 91 procent získalo místo na stupni školy, pro který na fakultě studovalo,“ řekla mluvčí ZČU Šárka Stará.

Letos na fakultě promovalo 66 budoucích učitelů pro druhý stupeň základních škol a pro střední školy. Z nich 93 procent uvedlo, že budou učit předměty, které studovali na fakultě. „To je pro nás velmi podstatné zjištění. Ukazuje, že vzdělávat studenty v nastavených oborových aprobacích má smysl, že o ně mají ředitelé škol zájem,“ řekl děkan Pavel Mentlík.

Absolventi Fakulty pedagogické ZČU zůstávají dominantně v Plzeňském kraji (69 procent), druhý nejvyšší podíl absolventů směřuje do Karlovarského (11 pct) a následně Středočeského kraje (osm pct). „Jsme velmi rádi, že kromě našeho domácího kraje se nám daří vychovávat budoucí učitele pro oblasti, kde je jich nedostatek. To jsou právě Karlovarský i Středočeský kraj,“ dodal Mentlík. Podle něj jsou příčiny nedostatku učitelů u obou regionů různé. Karlovarský, který je dlouho postižen nedostatkem učitelů nejhůře, doplácí na periferní polohu a strukturální postižení, ve Středočeském kraji stahuje kvalifikované pedagogy Praha.

Reklama

Doporučované