Hlavní obsah

Termín pro daňové přiznání se blíží. Do kdy ho musí živnostníci podat?

Foto: Getty Images

Ilustrační fotografie.

Reklama

4. 2. 2021 15:48
aktualizováno • 27. 4. 2021 15:03

Každý rok musejí tisíce lidí podat daňové přiznání a přehledy o příjmech a výdajích. Loni i letos vláda termín podání kvůli koronaviru odsunula. Kdy a jak jednotlivé dokumenty odevzdat?

Článek

Daňové přiznání

Podnikatelé musejí přiznání v papírové podobě podat nejpozději v pondělí 3. května. Pokud se živnostník rozhodne odevzdat tento dokument elektronickou formou, má na to čas až do úterý 1. června.

Pokud máte jakožto poplatník povinně zřízenou datovou schránku, nezbývá vám nic jiného, než podat přiznání jejím prostřednictvím. Novinkou je situace, ve které máte datovou schránku zřízenou dobrovolně. Nově ji nemusíte využívat jako výhradní cestu k podání daňového přiznání. S tím se pojí také pokuta za nedodržení elektronické formy podání. Od letošního roku sankce nečiní 2 000 korun, ale jen polovinu této sumy.

Nejdéle může poplatník přiznání podat v případě, že mu ho zpracovává a předkládá daňový poradce. V ten moment je možné ho předložit až do 1. července (správce daně jste o tom však měli informovat do 1. dubna). Stejný termín platí také pro poplatníky, kteří mají účetní závěrku povinně ověřenou auditorem.

Vzniklou daň je nutné zaplatit nejpozději v den, pro který platí limit odevzdání přiznání. Jinými slovy, pokud odevzdáváte přiznání v papírové podobě, daň musíte zaplatit do 3. května. Pokud elektronicky, uhradit ji musíte do 1. června. A pokud vám přiznání zpracovává poradce, částku je nutné zaplatit do 1. července.

Jak zaplatit daň z příjmů?

  • Daň je možné zaplatit buď hotově, převodem, nebo složenkou.
  • První možnost lze uplatnit na pokladnách finančních úřadů nebo na pokladně ČNB. Výhodou je, že finanční úřad má peníze ihned připsány na účet.
  • Pokud platíte převodem, musíte vyplnit číslo účtu, variabilní a konstantní symbol. Taková platba navíc může trvat déle, doporučuje se tedy uhradit daň několik dní předem.
  • Delší prodleva je také u složenky A, případně daňové složenky.

Bez sankcí je možné přiznání podat pět pracovních dní po termínu, u platby daně to jsou jen čtyři kalendářní dny.

Přehled pro zdravotní pojišťovnu

Do 8. dubna musely podat přehled o příjmech a výdajích ty OSVČ, které nemají povinnost podávat daňové přiznání. Standardní termín byl původně 3. května pro listinné podání, 1. června pro elektronické a 2. srpna v případě vypracování přiznání daňovým poradcem.

Termín nicméně upravila novela zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. OSVČ tak mohou přehled za rok 2020 podat až do 2. srpna 2021. Případný doplatek je nutné zaplatit do 8 dní od podání. V případě, že si necháte odevzdání až na poslední možný den, potenciální přeplatek je nutné zaplatit do 10. srpna.

Přehled pro správu sociálního zabezpečení

Přehledy o příjmech a výdajích za rok 2020 mohou OSVČ podat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) nejpozději do 30. června 2021.

Aby se lidé vyhnuli sankcím za pozdní podání, musí do stejného dne také zaplatit případný doplatek pojistného, který vzejde z přehledu. Sankce se v tomto případě počítají už od původního termínu podání, který připadal na 3. května u papírové formy, 1. června u elektronické podoby. Zároveň stále platí, že je nutné doplatek uhradit do 8 dnů od odevzdání přehledu. Pokud tedy dokument správě sociálního zabezpečení odevzdáte 10. června, peníze musíte poslat do 18. června.

Za den úhrady doplatku se pak počítá den, kdy peníze přijdou na účet příslušné OSSZ. Je tedy lepší úhradu poslat s předstihem.

Podání s daňovým poradcem

„Pokud bude daňové přiznání podáno daňovým poradcem po 1. 4. 2021 platí i nadále lhůta pro podání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2020, kdy tento musí být podán nejpozději do 2. 8. 2021.“

Zdroj: ČSSZ

Bankovní identita

Jak už bylo několikrát zmíněno, daňové přiznání (a přehledy pro zdravotní pojišťovnu a OSSZ) mohou lidé podávat buď v papírové, nebo elektronické podobě. V druhém případě je letošní novinkou odevzdání prostřednictvím bankovní identity.

Do ní je možné se dostat využitím identifikace přes Národní identifikační autoritu. Přihlášením se do svého internetového bankovnictví ověříte svou totožnost a dostanete se do daňového portálu Finanční správy. Není přitom potřeba zakládat si další účty a profily kdekoliv jinde.

Službu zatím nabízejí ČSOB, Česká spořitelna, Komerční banka, Moneta Money Banka a Air Bank.

AKTUALIZACE: V článku jsme upravili data pro podání přiznání a přehledů. Vláda totiž rozhodla o generálním pardonu, který umožňuje podat daňové přiznání o měsíc později, než je uvedeno v zákoně, a to bez hrozby sankcí. V návaznosti na to je možné podat později i oba přehledy.

Pomoc proti zdražování – Jak zvládnout krizi

Domácnosti a firmy čelí problémům s vysokou inflací a růstem cen energií. Projekt Seznam Zpráv „Jak zvládnout krizi“ vám nabízí praktické informace, jak ušetřit a jak řešit či snížit dopady zdražování.

Mohlo by vás také zajímat:

Reklama

Doporučované