Hlavní obsah

Univerzity se otevřou studentům. Na covidový manuál od vlády ale čekají marně

Foto: Profimedia.cz

Vysoké školy například řeší, kolik studentů může být na jedné přednášce.

Reklama

2. 9. 15:45

Vedení vysokých škol ladí protiepidemická opatření pro nový rok. Řeší třeba testování na kolejích nebo organizaci přednášek, které běžně navštěvují stovky studentů. Podrobnější závazné pokyny vlády o fungování univerzit chybí.

Článek

Článek si také můžete pustit v audioverzi.

Krizové štáby univerzit řeší, za jakých podmínek zahájí nadcházející akademický rok. Chtějí alespoň částečně obnovit prezenční výuku. Debatují například o tom, jak zorganizovat přednášky, aby se v posluchárnách nesetkávaly stovky studentů. Řeší také, zda testovat studenty, protože vláda stanovila pouze povinnost testovat ubytované na kolejích. Jiná závazná nařízení k fungování vysokých škol nevydala.

Například krizový štáb Masarykovy univerzity v Brně rozhodl, že nad rámec všeobecně platných opatření stanovených ministry nepůjde. Mezi ně patří například nošení roušek ve vnitřních prostorách.

„Rozhodli jsme se, že budeme fungovat v univerzitním bílém semaforu. To znamená, že nenastavujeme žádná univerzitní nařízení, která by platila jen pro naši instituci jako takovou – s výjimkou omezení 150 osob na prezenční výuce,“ přiblížil postoj Masarykovy univerzity Daniel Jirků, člen krizového štábu a předseda Studentské komory Akademického senátu.

Mendelova univerzita přísnější než vláda

Nad rámec vládních opatření naopak půjdou na brněnské Mendelově univerzitě. Budou tam požadovat bezinfekčnost od všech studentů, nejen ubytovaných. Prokázat se negativním testem musí všichni, kteří nejsou očkovaní nebo v posledních 180 dnech neprodělali covid.

„Vůbec nerozumím tomu, proč se povinné testování vztahuje jen na studenty na kolejích, jestliže třeba i do restaurace můžete chodit jen naočkovaní nebo s negativním testem,“ uvedla rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová.

Obává se ale, že pokud Ministerstvo zdravotnictví nakonec opatření o povinném testování všech vysokoškolských studentů nevydá, přijdou žaloby na nerovný přístup ke vzdělání. „Potřebujeme silnou podporu Ministerstva zdravotnictví,“ konstatovala.

Podle ní ale nebudou bezinfekčnost u studentů kontrolovat, protože neexistují technické možnosti. „Budeme apelovat na jejich odpovědnost,“ dodala. Stejně jako na Masarykově univerzitě i na Mendelově začínají s výukou 13. září.

Ministerstvo zdravotnictví momentálně neví, zda povinnost testovat všechny studenty na prezenční výuce zavede. „S ohledem na aktuální epidemickou situaci v Evropské unii nelze další formy nyní predikovat,“ uvedla mluvčí resortu Gréta Rakašová. Testovat se musí kromě ubytovaných na kolejích i studenti po návratu ze zahraničí.

Podle Rakašové ministerstvo žádné speciální doporučení pro vysoké školy nepřipravuje. „Vysoké školy musí dodržovat povinnosti uložené příslušnými mimořádnými opatřeními. Přijetí obecně doporučovaných preventivních protiepidemických opatření je na rozhodnutí školy,“ dodala.

Školy: Prezenční výuka je pro nás prioritou

Na Karlově univerzitě v Praze zatím mají upravené jen podmínky pro účast například na seznamovacích kurzech nebo zápisech do studia. „V případě účasti více jak 20 osob v jeden čas je nutné, aby zúčastněné osoby prokázaly bezinfekčnost, což má fakulta za povinnost kontrolovat. V případě nedoložení bezinfekčnosti není možné osobě umožnit účast,“ přiblížil mluvčí Karlovy univerzity Václav Hájek.

Akademický rok zahajují na začátku října, podmínky pro prezenční výuku zatím stanovená nemají. „Prioritou vedení Univerzity Karlovy je prezenční výuka, se kterou počítáme. Je dle nás nenahraditelná a uděláme vše proto, abychom ji zabezpečili. Pro případnou online výuku pak chceme zefektivnit prvky s ní spojené,“ uvedl Hájek.

Vzdělávat distančně nechtějí ani na Univerzitě Palackého v Olomouci, přestože jsou připravení na online výuku v případě zhoršení epidemické situace přejít. Debatoval o tom minulý týden krizový štáb školy. Akademický rok zahajují ve druhé polovině září.

Vůbec nerozumím tomu, proč se povinné testování vztahuje jen na studenty na kolejích, jestliže třeba i do restaurace můžete chodit jen naočkovaní nebo s negativním testem.
Danuše Nerudová, rektorka Mendelovy univerzity v Brně

„Aktuálně počítáme s kontaktní výukou, ale některé velké přednášky například na pedagogické fakultě budou přednášeny v učebnách a současně také vysílány, aby se snížila koncentrace studentů ve velkokapacitních posluchárnách,“ přiblížil mluvčí univerzity Egon Havrlant. Netrpělivě prý čekají na podrobnější pokyny od centrálních orgánů.

Lehčí přístup k testům

Prozatím první a poslední závazné pokyny o fungování vysokých škol vydala vláda v srpnu. Týkají se právě povinného prokazování bezinfekčnosti na kolejích. Některé vysoké školy chtějí studentům s jejím zajištěním pomoci. Například na brněnské Mendelově univerzitě přemýšlí o tom, že zajistí testování přímo v kampusu, k podobnému kroku se chystají také v Olomouci.

Možností, jak si zajistit bezinfekčnost, je několik. Kromě testování mezi ně patří očkování nebo 180 dnů od prodělání covidu. Pokud někdo zvolí testování, musí jej opakovat každých sedm dní.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované