Hlavní obsah

V Česku se první dítě s leukémií léčí upravenými krvinkami, nádor zničí

Foto: FN Motol

Desetiletý Ondřej byl propuštěn do domácí péče po dvou týdnech od aplikace v celkově velmi dobrém stavu.

Reklama

26. 5. 2020 12:42

Ve Fakultní nemocnici v Motole se léčí první dítě s leukémií v České republice vlastními geneticky upravenými bílými krvinkami. Po úpravě dokážou u desetiletého Ondřeje rozpoznat a ničit nádorové buňky.

Článek

Buňky upravené v USA mu byly podány transfuzí na Klinice dětské hematologie a onkologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole na konci dubna.

„Tento nový druh léčby se indikuje u pacientů s akutní lymfoblastickou leukémií, a to v případě, že se nemoc opakovaně vrací, nebo pokud pacient znovu onemocní, i když už transplantaci kostní dřeně absolvoval,“ uvedl Jan Starý, přednosta Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol.

To je i případ desetiletého Ondřeje, který onemocněl ve třech letech, kdy také absolvoval první chemoterapii. V šesti letech se ale nemoc vrátila. Musel proto podstoupit jak další chemoterapii, tak i ozařování. V současné době se opět musí léčit – onemocnění se znovu vrátilo.

Foto: FN Motol

Nový druh léčby se aplikuje u pacientů v případě, že se nemoc opakovaně vrací.

Proto mu byly podány jeho geneticky upravené bílé krvinky. Jejich příprava trvala několik týdnů. Začalo se čtyřhodinovým odběrem typu bílých krvinek, T-lymfocytů, na speciálním přístroji k jejich separování z krve.

Po odběru byly zamražené tekutým dusíkem na minus 180 stupňů Celsia a odeslány do USA, kde je zatím výroba tohoto léku centralizovaná. Postupně by se část výroby určená pro Evropu měla přesunout na okraj Paříže.

Foto: FN Motol

Buňky se podávají pacientovi krátkou infuzí do žíly a geneticky upravené T-lymfocyty pak začnou „zabíjet“ buňky nádorové.

„T-lymfocyty jsou zásadní buňky imunitního systému a jsou zodpovědné za speciální imunitní procesy včetně protinádorové imunity. Pomocí metod genetického inženýrství se upraví tak, aby na povrchu nesly receptor, díky kterému rozpoznají leukemické buňky a dokážou je zničit. Využívá se schopností imunitního systému pacienta, a proto se tento typ léčby označuje jako imunoterapie,“ podotkla chlapcova ošetřující lékařka Lucie Šrámková.

Poté, co byl lék připravený, byl doručený ve speciální nádobě s tekutým dusíkem přímo na kliniku, kde se do pěti dnů od doručení musel podat. Pokud by to nebylo možné, například při nepříznivém stavu pacienta, lze ho uchovat řadu měsíců v tekutém dusíku v laboratoři. Vlastní aplikace je pak už snadná. Po rozmražení se buňky podávají pacientovi krátkou infuzí do žíly a geneticky upravené T-lymfocyty pak začnou „zabíjet“ buňky nádorové.

Foto: FN Motol

Poté, co byl lék připravený, byl doručený ve speciální nádobě s tekutým dusíkem přímo na kliniku.

Na aplikaci ho ale musela připravit další chemoterapie, která mu snížila počet a funkčnost jeho vlastních lymfocytů, aby bylo místo pro nové upravené. Reakce těla na aplikaci může být podle lékařů velmi dramatická, hrozí vysoké horečky, zhoršené dýchání, pokles krevního tlaku nebo neurologické projevy. Reakce organismu je podle odborníků žádoucí, protože ukazuje, že léčba funguje.

Během několika dnů by měly z krve i kostní dřeně vymizet všechny nádorové buňky. Z dlouhodobého hlediska terapie funguje, pokud už se onemocnění nikdy nevrátí, a pacient je vyléčen. Desetiletý Ondřej byl v Motole hospitalizován jeden týden před podáním. Propuštěn do domácí péče byl po dvou týdnech od aplikace v celkově velmi dobrém stavu. Další pravidelné kontroly probíhají ambulantně.

Foto: FN Motol

Během několika dnů by měly z krve i kostní dřeně vymizet všechny nádorové buňky.

Různým typům leukémie podlehne v České republice zhruba 700 lidí ročně, nejčastěji ve věku 75 až 79 let. Onemocní jich přibližně 1 300 ročně, výskyt se od konce 90. let příliš nemění. U dětí je to asi pět nových případů na 100 000 obyvatel.

Názvem leukémie se označuje skupina nemocí, které se projevují poruchou funkce kostní dřeně a krve. Jde o zhoubný nádor bílých krvinek, které jsou jednou ze složek imunitního systému člověka.

Reklama

Doporučované