Hlavní obsah

V oboře pod Pálavou prosvětlili lesy, přibylo tam vzácných motýlů

Foto: Správa CHKO Pálava

Letos už ochránci přírody pod Pálavou napočítali odhadem 100 až 120 poletujících zvířat.

Reklama

16. 5. 2020 18:02

Lesníci v oboře Bulhary v Milovickém lese pod Pálavou prosvětlili porosty. Díky tomu tam výrazně přibylo vzácných motýlů jasoňů dymnivkových.

Článek

Právě prosvětlené lesy totiž jasoňům vyhovují. „S lesníky se nám nyní podařilo domluvit, že v místech, která navazují na plochu obývanou posledními jasoni, prokáceli hustší lesní porosty, vyřezali keře a vytvořili migrační koridory,“ konstatuje Jiří Kmet z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, vedoucí Správy CHKO Pálava. „Výsledkem je světlý parkový les, který motýlům vyhovuje. Letos jsme tu napočítali odhadem 100 až 120 poletujících zvířat. Je vidět, že když se chce, je možné se domluvit na řešení, které funguje.“

Foto: Správa CHKO Pálava

Počítání motýlů pod Pálavou.

Jak Kmet dodává, právě dlouhodobý způsob hospodaření státního podniku Lesy ČR v oboře Bulhary vedl k tomu, že druhy motýlů, vázané na světlé lesy, tady během posledních let prakticky vymizely. V loňském roce se už podařilo jasoně dymnivkového prokázat jen na jediném místě, kde poletovalo nejvýše 34 jedinců. V oboře chovaná zvířata totiž les kompletně vypasou, takže tu jasoni nemají dostatek potravy a úkrytů. Neprospívá jim ani frézování pasek určených k zalesnění a těžba pomocí obnovních bloků. Lesníci podle Kmeta za tento způsob hospodaření dlouhodobě čelí kritice.

„Samozřejmě ještě není vyhráno, ale je jasně vidět, že řešení existuje. Tím je jednoznačně taková úprava hospodaření, které bude zdejším vzácným druhům rostlin a živočichů vyhovovat. Osud jasoně dymnivkového je tak především v rukou místních lesních hospodářů,“ uzavírá Jiří Kmet.

Foto: Správa CHKO Pálava

V Čechách už tito motýli vymizeli, na Moravě jich ubývá, jsou jen v několika lokalitách.

Jasoňové mají bílé zbarvení s černými proužky. Pozorovat je lze zejména v květnu a červnu na některých údolních loukách a v jejich okolí. V Čechách už tito motýli vymizeli, na Moravě jich ubývá, jsou jen v několika lokalitách.

Jasoň dymnivkový je motýlem typickým pro takzvané světlé lesy, tedy ten typ prostředí, který z území České republiky v posledních desetiletích téměř vymizel. Souvisí to s opuštěním tradičních způsobů hospodaření, jakými bylo třeba pařezení. Spolu se světlými lesy mizí i druhy na ně vázané, v Milovickém lese již před desetiletími vyhynuly další druhy lesních motýlů, například okáč jílkový nebo hnědásek osikový.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované