Hlavní obsah

V otázce očkování dětí proti covidu mají čeští vakcinologové s pediatry jasno

Foto: Profimedia.cz

K očkování adolescentů nad 12 let proti covidu-19 je podle odborníků hned několik důvodů.

Reklama

19. 7. 2021 11:40

České odborné společnosti vydaly společné stanovisko a doporučení k očkování dětí nad 12 let proti covidu-19. Závěr je podle nich jednoznačný: vakcíny jsou i pro tuto skupinu bezpečné a vysoce účinné.

Článek

„Česká vakcinologická společnost včetně ostatních odborných společností podílejících se na vzniku stanoviska i nadále doporučují očkování všech osob, pro které jsou vakcíny registrované, tedy včetně všech dětí ve věku 12 let a více,“ uvádí odborníci v dokumentu, který má redakce Seznam Zpráv k dispozici.

Na stanovisku se kromě vakcinologů podílela i Česká pediatrická společnost, Odborná společnost praktických dětských lékařů a Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR. Odborníci konstatují, že je očkování pro děti vhodné i přesto, že je nemoc covid-19 v dětském věku obvykle méně závažná než u dospělých.

„Děti a adolescenti tvoří významnou část nemocných, někteří mohou být hospitalizováni, vyžadují i intenzivní péči a dochází i k dětským úmrtím. Covid-19 způsobuje u dětí závažné multisystémové zánětlivé onemocnění i dlouhodobé potíže označované jako long covid. Covid-19 má na dětský a adolescentní věk řadu nepřímých zdravotních dopadů,“ upozorňují vakcinologové s pediatry.

Dodávají také, že infekce u dětí pomáhají udržovat cirkulaci viru v populaci. Očkování proto chrání zdraví a životy očkovaných, ale přináší prospěch i veřejnému zdraví.

„Očkování též může umožnit normální fungování společnosti včetně bezpečného otevření škol a dalších dětských kolektivních aktivit. Covid-19 vakcína společností Pfizer/BioNTech je velmi účinná v prevenci nemoci covid-19. Ve studiích podmiňujících registraci nebyly zachyceny žádné závažné nežádoucí účinky,“ dodávají experti.

Sledováním během postregistračního použití byla zjištěna pouze souvislost mRNA vakcín s rozvojem perikarditid a myokarditid zejména u mladších mužů a po druhých dávkách vakcíny. Tyto příhody jsou ale vzácné a vesměs mírné. „Prospěch z očkování převyšuje riziko těchto nežádoucích účinků,“ dodávají.

Co je myokarditida a perikarditida

Myokarditida a perikarditida jsou zánětlivá onemocnění srdce, která se mohou objevit po infekcích nebo při imunitních onemocněních. Incidence myokarditidy a perikarditidy v evropském hospodářském prostoru se v závislosti na zdroji pohybuje od 1 do 10/100 tisíc osob za rok. Příznaky myokarditidy a perikarditidy se mohou lišit, ale často zahrnují dušnost, silný tlukot srdce, který může být nepravidelný, a bolest na hrudi. Onemocnění odezní samo nebo za pomoci léčby. (SÚKL)

Vakcínu je podle odborníků možné aplikovat současně s jakoukoli jinou očkovací látkou včetně vakcíny proti chřipce nebo vakcíny proti lidskému papilomaviru (HPV). Očkování lze provést simultánně, v jeden den, vždy od odlišných aplikačních míst – pravé a levé rameno – nebo s odstupem 14 dnů mezi dávkami jednotlivých vakcín.

Rizika covidu u dětí

Očkovací látku Comirnaty od konsorcia Pfizer/BioNTech schválila Evropská léková agentura (EMA) už před řadou týdnů. Schválená je také v USA, Kanadě, Izraeli a Spojeném království.

„Ke dni 3. červenci bylo v České republice dokumentováno téměř 180 tisíc případů nemoci covid-19 u dětí mladších než 15 let (10,8 % ze všech). V České republice zemřelo na nemoc covid-19 do současné doby 6 dětí ve věku 0–17 let (0, 4, 8, 11, 16 a 17 let věku). K těmto úmrtím došlo v době přísných protiepidemických opatření významně omezujících mezilidský přenos respiračních mikroorganismů. Ve stejném období ostatní dětská infekční onemocnění v důsledku významného omezení kontaktů téměř vymizela,“ píše se ve stanovisku.

Očkování též může umožnit normální fungování společnosti včetně bezpečného otevření škol a dalších dětských kolektivních aktivit.
Odborné společnosti ČLS JEP

V období od začátku pandemie do konce května 2021 byla nemoc covid-19 téměř jedinou vakcínami preventabilní příčinou dětských úmrtí z důvodu infekčního a vakcínami preventabilního onemocnění.

V České republice bylo hospitalizováno více než tisíc dětí s nemocí covid-19, z nich více než sto vyžadovalo léčbu kyslíkem a asi dvacet vyžadovalo umělou plicní ventilaci.

„Tato čísla jsou srovnatelná s publikovanými daty CDC (Centers for Disease Control and Prevention), kde počet dětí vyžadujících hospitalizaci pro onemocnění covid-19 se pohybuje mezi 0,1–1,9 %. Lze předpokládat, že bez protiepidemických opatření by počet vážně nemocných dětí i úmrtí byl podstatně vyšší,“ shrnují dále zdravotnčtí odborníci.

Pokud jde o vzácný zánětlivý multisystémový syndrom dětí, většina dětí s tímto syndromem vyžaduje intenzivní péči a 1 až 2 % umírá. V České republice je dokumentováno 201 případů tohoto syndromu od října 2020 do června 2021.

„Podle epidemiologických dat je zřejmé, že riziko rozvoje vzácného zánětlivého multisystémového syndromu dětí po prokázané expozici koronaviru je přibližně 1 : 1000. Nezáleží přitom na závažnosti klinického průběhu covid-19, v řadě případů se jednalo o asymptomatický průběh s pozitivním PCR testem nebo pozitivním nálezem protilátek,“ vysvětlují dále pediatři s vakcinology.

Porovnání s chřipkou

Pro posouzení závažnosti přímých zdravotních dopadů na děti je podle vakcinologů a pediatrů možné využít srovnání s chřipkou. Ve Spojených státech amerických byla chřipka před pandemií nejčastější vakcínou preventabilní příčinou dětských úmrtí. V posledních 3 letech před pandemií se počet dětských úmrtí pohyboval mezi jedním a dvěma sty za sezónu. K nejvyššímu počtu, 336 úmrtí dětí do 18 let, došlo při pandemii virem chřipky typu H1N1 v sezóně 2009/2010. V sezóně 2020/21 došlo z důvodu chřipky v USA k jedinému úmrtí. Protiepidemická opatření snížila počet dětských úmrtí o 2 řády. Od začátku pandemie zemřelo v USA z důvodu nemoci covid-19 skoro 500 dětí.

Experti upozorňují také na nepřímé vlivy pandemie na zdraví dětí. Opatření ke zvládnutí epidemie, například lockdown, uzavření škol a další postupy omezující šíření viru, mají podle nich negativní dopady na mentální i fyzické zdraví dětí. Děti, které jsou na plné nebo částečné distanční výuce mají nižší úroveň fyzické aktivity, z čehož vyplývá negativní vliv na fyzické zdraví, méně kontaktů s vrstevníky a horší mentální a emoční zdraví.

„Vakcinace je jednou z cest, jak dětem rychle a bezpečně vrátit normální život. Kontrola epidemie očkováním umožní dětem běžné denní aktivity včetně normálně fungujících škol, účasti v kolektivních sportech a další sociální interakce,“ uvádí. Kromě toho upozorňují, že i děti významným způsobem přispívají k šíření infekce.

„Ve větších kolektivech, například školách, jsou příznivé podmínky pro šíření viru. Z dětí se pak infekce může přenést na více rizikové osoby, například učitele, rodiče a prarodiče. I z tohoto pohledu umožní očkování bezpečný podzimní návrat dětí do škol,“ píší.

Reklama

Doporučované