Hlavní obsah

Válku profesorů zažehla tajná nahrávka. Orazítkoval ji znalec

Foto: Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Akademický senát olomoucké univerzity, založené již v roce 1573, dal svému rektorovi Jaroslavu Millerovi za úkol, aby citlivý případ Přírodovědecké fakulty (na snímku) prošetřil.

Reklama

23. 1. 2020 11:50

Vědci na Hané odhodili rukavice. Vzduchem létají obvinění ze šikany a falšování vědeckých výsledků. Největší vášně nyní vyvolává tajně pořízená nahrávka, kterou aktéři bitvy vyztužili kriminalistickým znaleckým posudkem.

Článek

„Je šance ho odbourat,” přemítal muž u stolku v olomoucké kavárně. „Když se s nimi sveze Banáš, tak mě to taky nebude mrzet… Dalším rizikem je ten Schmuki, tuším, že to nedá… Tam to může být formou sabotáže,” dodal. Tehdy nikdo netušil, že tato slova o pár měsíců později otřesou druhým nejstarším českým učením – Univerzitou Palackého v Olomouci.

Zachycená slova pronesl děkan Přírodovědecké fakulty Martin Kubala, který se loni v červnu v centru hanácké metropole sešel s badatelem Jiřím Tučkem. Jedním z témat jejich debaty byl vývoj na fakultě. Fyzik Tuček v danou dobu procházel psychickými potížemi, které mu vznikly v důsledku napjatého dění na výzkumném pracovišti. Jeho bratr Pavel Tuček měl o sourozence starost a schůzky v kavárně se rovněž zúčastnil. Setkání bratra s děkanem si tajně nahrál. To se psal červen 2019.

Nyní, o půl roku později, pořízený záznam zažehl mezi olomouckými vědci regulérní válku. Univerzitu spor poškozuje, hrozí jí odchod špičkových světových vědců a ztráta stovek milionů korun. Proč?

Jádrem delikátního sporu, o kterém Seznam Zprávy informovaly již včera, se stal vznik vysokoškolského ústavu s názvem Catrin (Czech Advanced Technology and Research Institute), do kterého se mají začlenit tři excelentní vědecká centra spadající nyní pod Přírodovědeckou fakultu. Vznikem ústavu, který již posvětil akademický senát a rozjet by se mohl v dubnu, by fakulta o svá zlatá vejce přišla. Nový útvar se má zařadit pod rektorát univerzity.

Fakultě se nelíbí, že přijde o renomé a peníze, které se jí díky grantům pro vědecká centra dosud dostávaly. Představitelé fakulty také argumentují, že jejich instituce investovala nemalé prostředky do vybudování center, o které teď má přijít. Kritizují i vysoké platy manažerů vědeckých center. Naopak univerzita jako celek by měla z projektu Catrin profitovat, neboť nový ústav bude patřit ke špičkám svého druhu ve střední Evropě.

Štempl od experta

O tom, jak sofistikovaný souboj se mezi profesory vede, svědčí například to, jakým způsobem se zmiňovanou nahrávkou badatelé naložili. Mohli ji pustit ven jen tak, rozhodli se však, že ji vyztuží znaleckým razítkem – to aby získala punc závažnosti.

Než se záznam před dvěma týdny dostal na sociálních sítích na veřejnost, předložili ji soudnímu znalci z oboru kybernetiky a kriminalistiky, aby inkriminované pasáže přepsal a ověřil pravost zvukové stopy. „Podrobnou analýzou obsahu nahrávky (zejména předmětných časů) nebyly zjištěny žádné dodatečné úpravy,” konstatoval soudní znalec Martin Ludma autenticitu nahrávky mezi děkanem Martinem Kubalou a vědcem Jiřím Tučkem.

Tím, kdo si posudek na začátku letošního ledna zadal, byla jedna z hlavních postav vznikajícího ústavu Catrin a třetí nejcitovanější český vědec ve světě Radek Zbořil. Znalci poskytl mobilní telefon, ve kterém se hodinu a půl trvající nahrávka nacházela. Expert se měl zaměřit na vybrané pasáže týkající se badatelů spojených s Catrin.

Autor tajné nahrávky Pavel Tuček je přesvědčený, že schůzku si nahrát mohl – odvolává se při tom na judikát Nejvyššího soudu pojednávající o situacích, kdy je možné pořídit zvukový záznam bez předchozího svolení. Že nahrávku nezveřejnil celou, vysvětluje Pavel Tuček tak, že v některých pasážích záznamu je snižována důstojnost jeho bratra.

Jenže právě to, že ven nešla kompletní nahrávka, děkanu Kubalovi vadí. Zkoumané pasáže považuje za vytržené z kontextu a záznam jako celek považuje za nelegální. Pochopení pak nemá ani k osobě Radka Zbořila, kterému vyčítá chyby v jeho vědeckých článcích. „Mou hypotézou je, že účelem tohoto masivního útoku na děkana je pokus o odvedení pozornosti od prošetřování závažných podezření na manipulace s daty v publikacích prof. Zbořila, které v poslední době vyplouvají na povrch,” řekl Seznam Zprávám děkan Kubala.

Bič na Catrin

Chemiku Zbořilovi děkan a spol. vyčítají chybu ve třináct let starém článku (jehož byl spoluautorem) publikovaném v časopise Journal of the American Chemical Society (JACS). Pochybení v jednom z grafů loni v červnu potvrdila univerzitní etická komise, což Zbořil důrazně odmítá. Pro svou obhajobu se vyzbrojil i kriminalistickým znaleckým posudkem.

Chyby ve vědeckém bádání se staly bičem na důležité postavy stojící za vznikem superústavu Catrin. Vedle Zbořila se před rokem pod lupou ocitl i v úvodu zmiňovaný fyzik Jiří Tuček, který se měl údajně dopustit chyby v článku z roku 2016 publikovaném v časopise Nature Communications. Rozsáhlé šetření díla však zásadnější pochybení neshledalo. „Jak interní přeměření, tak externí nezávislá přeměření i odborná vyjádření zahraničních expertů v souhrnu potvrzují, že závěry článku Tuček et al., Nat. Comm. 2016 jsou validní,” píše se na úřední desce Univerzity Palackého. Tučka kauza zdravotně poznamenala a loni v září fakultu opustil.

Právě kvůli psychickým problémům se Tučkovy schůzky s děkanem loni v červnu účasnil i jeho bratr Pavel Tuček. Setkání tajně nahrál a následně sepsal čestné prohlášení. „Děkan Kubala se opakovaně svými vyjádřeními snažil získávat podklady pro odstranění Radka Zbořila z Přírodovědecké fakulty a snažil se přesvědčit mého bratra k oficiálním vyjádřením a jejich správnému načasování,” stojí v dokumentu, který má k dispozici akademický senát univerzity či její rektor.

Děkan Kubala s takovými závěry nesouhlasí, neboť je přesvědčený, že se stal předmětem účelové kampaně. „Cílem skupiny okolo profesora Zbořila je diskreditace děkana, a to velice nevybíravými metodami. Domníval jsem se, že tyto praktiky patří do dob dávno minulých, a je příznačné, že autor nahrávky odmítá poskytnout její plné znění,” brání se Kubala.

Rektor bude pátrat

V citované nahrávce se objevilo i jméno německého profesora z univerzity v Erlangenu Patrika Schmukiho. Chemik se řadí k nejcitovanějším vědcům světa a i z toho důvodu představuje jednoho z nejváženějších vědců působících v Olomouci. Před několika dny se k němu dostal přepis nahrávky, která ho zaskočila natolik, že vedení univerzity hrozí odchodem z Hané.

„Vypadá to, jako by existoval seznam nechtěných vědců, ať už mě či profesora Zbořila, který je jedním z klíčových řešitelů jednoho z projektů. Neumím ani vyjádřit, jak jsem překvapený nastalou situací,” napsal před dvěma týdny německý profesor Schmuki rektorovi univerzity Jaroslavu Millerovi a předsedovi akademického senátu Jiřímu Langerovi.

Odchod špičkových vědců by mohl univerzitu finančně bolet. Vedoucí Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM), které se má stát součástí Catrin, míní, že ztráty se mohou pohybovat kolem půl miliardy korun.

„Aktuálně se pracovníci RCPTM podílejí na řešení řady projektů v celkovém objemu přesahujícím půl miliardy korun. Ztráty se těžko odhadují a ne vše lze vyčíslit penězi, například dobré jméno, důvěra, spolehlivost. Nicméně v případě neúspěšného řešení strukturálních projektů hrozí vrácení až celé dotace a finanční úřad může vyměřit pokutu až do výše vrácené dotace. Mluvíme tedy o možných ztrátách v objemu až několika stovek milionů korun,” varuje Michal Otyepka, který pro Univerzitu Palackého před týdnem získal prestižní grant Evropské výzkumné rady (ERC) na podporu přenosu výsledků výzkumu do praxe.

Rektor univerzity Jaroslav Miller kvůli celé věci svolal mimořádné zasedání akademického senátu, který ve středu kauzu projednal. Senátoři rektora a Akademický senát Přírodovědecké fakulty vyzvali, aby prošetřili podněty týkající se vyostřených sporů mezi vědeckými centry a vedením Přírodovědecké fakulty. Má se prošetřit, zda se v úvodu článku zmiňovaný fyzik Jiří Tuček nestal obětí šikany, zda nedochází na fakultě k porušování zákonů či zda nejsou v ohrožení evropské granty ve výši desítek milionů korun.

Spor se táhne už přes rok a univerzitě nepříjemně zatápí. Prorektor pro vnější vztahy Petr Bilík už kvůli případu vytvořil speciální interní diskusní platformu, aby se špinavé prádlo nepralo před zraky veřejnosti. „Takto vážné a komplikované téma nemá podléhat režimu lajků a smajlíků, a nijak mu neprospívá vzájemný výsměch ani jednostranné interpretace. Facebook, jak víme, není dobrý prostředek k řešení sporů, ale vede k jejich eskalaci. To je pravý opak aktuálních potřeb komunity na Univerzitě Palackého,” informoval ve středu prorektor Bilík studenty na facebookové stránce druhého nejstaršího učení v České republice.

Reklama

Doporučované